හිල්ටියක් භාවිතා කර ජිවිතේ රැකගමු (How to avoid gas blast)

Cenon

Well-known member
 • Feb 25, 2011
  1,681
  2,619
  113
  හිල්ටියක් ගෙන බිත්තිය විද, ගෑස් බටේ එලියට දාමා සිලින්ඩරය පිටතින් සවි කරන්න, ගෑස් සිලින්ඩරේ තෙමුනට අවුලක් නැත.
  0b8289b50fe56970_4800-w500-h545-b0-p0--.jpg
   

  yapa100

  Well-known member
 • Oct 21, 2009
  4,968
  6,511
  113
  අපේ ගෙදර
  හිල්ටියක් ගෙන බිත්තිය විද, ගෑස් බටේ එලියට දාමා සිලින්ඩරය පිටතින් සවි කරන්න, ගෑස් සිලින්ඩරේ තෙමුනට අවුලක් නැත.
  View attachment 152211
  පසුව රාත්‍රි කාලයේදි කුඩ්ඩන් පාටි දමා ගැස් බොතලය කරේ තියා උස්සන් යයි. End. පිස්සුද යකො මෙහෙ කඩවල් කඩලා කුඩ්ඩො ගැස් බොතල් අරන් යන්නේ. තො එලියේ තියන්න කතා කරනවා 🤣🤣
   

  Jack_Sparrow

  Well-known member
 • Jun 16, 2008
  38,381
  8,022
  113
  Black Pearl
  පසුව රාත්‍රි කාලයේදි කුඩ්ඩන් පාටි දමා ගැස් බොතලය කරේ තියා උස්සන් යයි. End. පිස්සුද යකො මෙහෙ කඩවල් කඩලා කුඩ්ඩො ගැස් බොතල් අරන් යන්නේ. තො එලියේ තියන්න කතා කරනවා 🤣🤣

  eka cover karanna thawa yakada walin hari biththi walin hari structure ekak hadanna
  ah amataka una simenthi naha yakadath ganan
   

  yapa100

  Well-known member
 • Oct 21, 2009
  4,968
  6,511
  113
  අපේ ගෙදර
  eka cover karanna thawa yakada walin hari biththi walin hari structure ekak hadanna
  ah amataka una simenthi naha yakadath ganan
  කුඩ්ඩො යකඩත් කපන් යනවා. බෙරන්න හම්බෙන්නේ නැ. දැන් කුඩු පැකට් එක 5000 ට ගිහින්.
   

  Cenon

  Well-known member
 • Feb 25, 2011
  1,681
  2,619
  113
  පසුව රාත්‍රි කාලයේදි කුඩ්ඩන් පාටි දමා ගැස් බොතලය කරේ තියා උස්සන් යයි. End. පිස්සුද යකො මෙහෙ කඩවල් කඩලා කුඩ්ඩො ගැස් බොතල් අරන් යන්නේ. තො එලියේ තියන්න කතා කරනවා 🤣🤣
  තාප්පයක් තියන ගෙවල් වල උන්ට පමණයි :lol:
   

  cookies572

  Well-known member
 • Apr 13, 2011
  567
  346
  63
  පසුව රාත්‍රි කාලයේදි කුඩ්ඩන් පාටි දමා ගැස් බොතලය කරේ තියා උස්සන් යයි. End. පිස්සුද යකො මෙහෙ කඩවල් කඩලා කුඩ්ඩො ගැස් බොතල් අරන් යන්නේ. තො එලියේ තියන්න කතා කරනවා 🤣🤣
  ගෑස් බෝතල් :rofl::rofl: