හොරෙන් රින්ගමු

Hasistranger

Well-known member
 • Oct 21, 2010
  11,246
  1,441
  113
  Western Province, SL
  හොරෙන් රින්ගමු  [FONT=&quot]ඔන්න මචන්ලා අදත් වෙනදා වගේම අලුත් ත්‍රෙඩ් එකක් ගෙනාවා.අද මම කියල දෙන්න[/FONT][FONT=&quot]යන්නේ [/FONT]password [FONT=&quot]දාලා [/FONT]lock [FONT=&quot]කරලා තියෙන [/FONT]computer [FONT=&quot]එකක් ඇතුලට හොරෙන් රිංගන්නේ[/FONT][FONT=&quot]කොහොමද කියල.මෙතැනදී කරන්නේ [/FONT]password [FONT=&quot]දාල තියෙන [/FONT]profile [FONT=&quot]එකේ [/FONT]password [FONT=&quot]කඩන[/FONT][FONT=&quot]එක නෙමෙයි.මෙතැනදී කරන්නේ ඒ [/FONT]computer [FONT=&quot]එක ඇතුලට අලුතින් [/FONT]profile [FONT=&quot]එකක් හදාගෙන[/FONT][FONT=&quot]ඇතුල් වෙන්නේ කොහොමද කියලයි.ගොඩක් දෙනෙක් මේ වැඩේ කරන හැටි දන්නවා ඇති.මම[/FONT][FONT=&quot]මේක කියල දෙන්නේ දන්නේ නැති කෙනෙක්ට දැනගන්නයි.[/FONT]

  [FONT=&quot]මේ වැඩේ කරන්න අපිට ඕන කරන්නේ [/FONT]Ubuntu [FONT=&quot]හෝ ඕනෑම [/FONT]Linux boot-able CD [FONT=&quot]එකක්.මේ[/FONT][FONT=&quot]පහල ලින්ක් එකෙන් අපිට [/FONT]ubuntu iso file [FONT=&quot]එක [/FONT]download [FONT=&quot]කරගන්න පුළුවන්.[/FONT]

  Download Ubuntu


  [FONT=&quot]මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ[/FONT][FONT=&quot],[/FONT] computer [FONT=&quot]එකේ [/FONT]BIOS [FONT=&quot]වලට ගිහිල්ල [/FONT]boot-able device [FONT=&quot]වලින් [/FONT]CD ROM [FONT=&quot]කියන [/FONT]option [FONT=&quot]එකට [/FONT]first priority set [FONT=&quot]කරන එක.ඊට පස්සේ [/FONT]Ubuntu cd [FONT=&quot]එක [/FONT]rom [FONT=&quot]එකට දාල [/FONT]computer [FONT=&quot]එක [/FONT]restart [FONT=&quot]කරන්න.[/FONT]

  [FONT=&quot]ඊට පස්සේ [/FONT]computer [FONT=&quot]එක [/FONT]ubuntu cd [FONT=&quot]එකෙන් [/FONT]boot [FONT=&quot]වෙයි.එතකොට එනවා [/FONT]option [FONT=&quot]එකක්[/FONT] ubuntu try [FONT=&quot]කරන්න එහෙම නැත්තන් [/FONT]ubuntu install [FONT=&quot]කරන්න කියල.මෙතැනදී අපි[/FONT] click [FONT=&quot]කරන්න ඕනේ [/FONT]Try Ubuntu [FONT=&quot]කියන [/FONT]button [FONT=&quot]එක.[/FONT]

  [FONT=&quot]එතකොට [/FONT]computer [FONT=&quot]එක [/FONT]ubuntu cd [FONT=&quot]එකෙන් [/FONT]open [FONT=&quot]කරගන්නවා.ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ[/FONT] ubuntu [FONT=&quot]වල [/FONT]sidebar [FONT=&quot]එකේ තියෙන [/FONT]Files [FONT=&quot]කියන [/FONT]icon [FONT=&quot]එක [/FONT]click [FONT=&quot]කරන්න [/FONT], [FONT=&quot]එතකොට[/FONT] ubuntu file manager [FONT=&quot]එක [/FONT]open [FONT=&quot]වෙනවා.[/FONT]

  [FONT=&quot]ඊට පස්සේ අපි අපේ [/FONT]computer [FONT=&quot]එකේ [/FONT]windows install [FONT=&quot]කරලා තියෙන [/FONT]partition [FONT=&quot]එක[/FONT] open [FONT=&quot]කරලා [/FONT]windows [FONT=&quot]කියන [/FONT]folder [FONT=&quot]එක ඇතුලට යන්න ඕනේ.ඊට පස්සේ [/FONT]system32 [FONT=&quot]කියන[/FONT] folder [FONT=&quot]එක [/FONT]open [FONT=&quot]කරගන්න.[/FONT]

  [FONT=&quot]ඊට පස්සේ [/FONT]system32 [FONT=&quot]කියන [/FONT]folder [FONT=&quot]එක ඇතුලේ තියෙනවා [/FONT]sethc.exe [FONT=&quot]කියල [/FONT]file [FONT=&quot]එකක්.අපි අපේ [/FONT]computer [FONT=&quot]එකේ [/FONT]shift [FONT=&quot]හරි [/FONT]alt [FONT=&quot]හරි [/FONT]ctrl key [FONT=&quot]එක [/FONT]5 [FONT=&quot]වතාවක් [/FONT]press [FONT=&quot]කලොත් හොට් [/FONT]keys on [FONT=&quot]කරන්නද කියල අහල [/FONT]window [FONT=&quot]එකක් [/FONT]open [FONT=&quot]වෙනවා නේද [/FONT], [FONT=&quot]අන්න ඒ[/FONT] window [FONT=&quot]එක විදිහට [/FONT]open [FONT=&quot]වෙන්නේ [/FONT], [FONT=&quot]මෙන්න මේ [/FONT]sethc.exe [FONT=&quot]කියන [/FONT]file [FONT=&quot]එකයි.[/FONT]

  [FONT=&quot]අපි දැන් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ[/FONT] sethc.exe [FONT=&quot]කියන [/FONT]file [FONT=&quot]එක වෙනුවට [/FONT]command prompt [FONT=&quot]එක ආදේශ කරන එකයි.ඒ කියන්නේ අපි අර[/FONT][FONT=&quot]කලින් කියපු [/FONT]keys 3[FONT=&quot]න් එකක් [/FONT]5 [FONT=&quot]වතාවක් [/FONT]press [FONT=&quot]කරපුවහම [/FONT]hot-keys [FONT=&quot]වෙනුවට [/FONT]cmd [FONT=&quot]එක[/FONT] open [FONT=&quot]වෙන්නයි හදන්නේ.[/FONT]

  [FONT=&quot]එකට අපි කරන්න ඕනේ [/FONT], [FONT=&quot]මේ [/FONT]sethc.exe [FONT=&quot]කියන [/FONT]file [FONT=&quot]එක වෙනත් නමක් විදිහට [/FONT]rename [FONT=&quot]කරන්න ඕනේ.ඊට පස්සේ [/FONT]cmd.exe [FONT=&quot]කියන [/FONT]file [FONT=&quot]එක හොයල එක කොපි කරගන්න ඕනේ ඒ[/FONT] system32 [FONT=&quot]කියන [/FONT]folder [FONT=&quot]එක ඇතුලෙම.ඊට පස්සේ ඒ [/FONT]cmd [FONT=&quot]එකේ කොපි එක [/FONT]rename [FONT=&quot]කරන්න[/FONT][FONT=&quot]ඕනේ [/FONT]sethc.exe [FONT=&quot]කියල.ඊට පස්සේ [/FONT]ubuntu cd [FONT=&quot]එක අයින් කරලා [/FONT]computer [FONT=&quot]එක [/FONT]restart [FONT=&quot]කරන්න ඕනේ.[/FONT]

  [FONT=&quot]මෙහෙම [/FONT]computer [FONT=&quot]එක [/FONT]restart [FONT=&quot]කරලා [/FONT]login screen [FONT=&quot]එකට ආවට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ [/FONT], shift key [FONT=&quot]එක [/FONT]5 [FONT=&quot]වතාවක් [/FONT]press [FONT=&quot]කරන එකයි.එතකොට [/FONT]cmd [FONT=&quot]එක [/FONT]open [FONT=&quot]වෙනවා.[/FONT]

  [FONT=&quot]මෙහෙම [/FONT]cmd [FONT=&quot]එක [/FONT]open [FONT=&quot]උනහම අපි මේ පහලින් තියෙන [/FONT]command [FONT=&quot]එක [/FONT]type [FONT=&quot]කරන්න ඕනේ.[/FONT]

  net user username /add
  [FONT=&quot] මෙතැනදී[/FONT] username [FONT=&quot]කියන තැනට තමන්ට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්.(මේක තමයි [/FONT]profile name [FONT=&quot]එක වෙන්නේ).[/FONT][FONT=&quot]මේ [/FONT]command [FONT=&quot]එකෙන් කරන්නේ අලුත් [/FONT]user account [FONT=&quot]එකක් හදන එකයි.[/FONT]

  [FONT=&quot]ඊට පස්සේ [/FONT]enter button [FONT=&quot]එක [/FONT]press [FONT=&quot]කරන්න.[/FONT]

  [FONT=&quot]ඊට පස්සේ අපි මේ [/FONT]profile [FONT=&quot]එකට [/FONT]administrative privileges [FONT=&quot]දෙන්න ඕනේ [/FONT], [FONT=&quot]එහෙම[/FONT][FONT=&quot]නැත්තන් අපිට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම කරන්න බැහැ.ඒකට අපි [/FONT]cmd [FONT=&quot]එකේ පහලින් තියෙන[/FONT] command [FONT=&quot]එක [/FONT]type [FONT=&quot]කරන්න ඕනේ.[/FONT]

  net localgroup administrators username /add
  [FONT=&quot]ඊට පස්සේ [/FONT]enter button [FONT=&quot]එක [/FONT]press [FONT=&quot]කරන්න.[/FONT]

  [FONT=&quot]ඊට පස්සේ [/FONT]computer [FONT=&quot]එක [/FONT]restart [FONT=&quot]කරන්න.[/FONT]

  [FONT=&quot]දැන් ආයෙත් [/FONT]login screen [FONT=&quot]එකට එද්දී අපිට දකින්න පුළුවන් අපි දීපු නමින්[/FONT][FONT=&quot]අලුත් [/FONT]profile [FONT=&quot]එකක් හැදිලා තියෙනවා.අපිට ඒක [/FONT]click [FONT=&quot]කරලා [/FONT]computer [FONT=&quot]එක ඇතුලට[/FONT][FONT=&quot]යන්න පුළුවන්.ඊට පස්සේ අපිට ඕනෑම [/FONT]file [FONT=&quot]එකක් [/FONT]access [FONT=&quot]කරන්න පුළුවන් වගේම ඕනෑම[/FONT][FONT=&quot]දෙයක් කරන්න පුළුවන්.(අලුතින් [/FONT]programs install [FONT=&quot]කරන්න වගේම [/FONT], [FONT=&quot]තියෙන[/FONT] programs uninstall [FONT=&quot]කරන්න )[/FONT]

  [FONT=&quot]ඒ විදිහට අපිට අවශ්‍ය දේවල් කරගත්තට පස්සේ අපි මේ හදපු [/FONT]profile [FONT=&quot]එක [/FONT]remove [FONT=&quot]කරන්න ඕනේ [/FONT], [FONT=&quot]එක කරන්නනම් අපිට මුලින්ම සිද්ද වෙනවා [/FONT]logout [FONT=&quot]වෙන්න.[/FONT]

  [FONT=&quot]ඊට පස්සේ ආයෙත් පාරක් [/FONT]shift key [FONT=&quot]එක [/FONT]5 [FONT=&quot]සැරයක් [/FONT]press [FONT=&quot]කරලා [/FONT]cmd [FONT=&quot]එක [/FONT]open [FONT=&quot]කරගන්න.ඊට පස්සේ පහලින් තියෙන [/FONT]command [FONT=&quot]එක [/FONT]cmd [FONT=&quot]එකේ [/FONT]type [FONT=&quot]කරලා [/FONT]enter button [FONT=&quot]එක [/FONT]press [FONT=&quot]කරන්න.[/FONT]

  net userusername /delete
  [FONT=&quot]ඊට පස්සේ [/FONT]computer [FONT=&quot]එක [/FONT]shutdown [FONT=&quot]කරන්න පුළුවන්.[/FONT]

  [FONT=&quot]ඔන්න ඔහොම තමයි [/FONT]windows [FONT=&quot]ඕනෑම [/FONT]computer [FONT=&quot]එකක් ඇතුලට හොරෙන් රිංගන්නේ.[/FONT]

  පහල තියෙන වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට වැඩේ කරන හැටි පැහැදිලිවම බලාගන්න පුළුවන්.  [FONT=&quot]මගේ කලින් ත්‍රෙඩ්[/FONT]

  Java Keylogger
  Message Encrypt/Decrypt
  Bluetooth Boombox (DIY)
  Arduino Wireless Communication 01
  Arduino Wireless Communication 02
  Arduino Shift Registers
  Wireless Home Automation System
  Arduino PIR Sensors
  RGB Acrylic Table Deco (DYI)
  [FONT=&quot]අපි දාල තියෙන හොදම ත්‍රෙඩ්[/FONT]

  [FONT=&quot]මගේ බ්ලොග් එකට.[/FONT]


  [FONT=&quot]එහෙනං තවත් දවසක අලුත් ත්‍රෙඩ් එකකින් හමුවෙමු එතකන් කට්ටියටම ජයෙන් ජය.[/FONT]

   

  lodbrok

  Well-known member
 • Jul 9, 2016
  4,164
  3,304
  113
  🇬🇧
  එළකිරි එකේ මම රැඳිලා ඉන්නෙ උඹල වගේ දෙතුන් දෙනෙක් නිසා.

  keep up the good work 👍