🚊🚇 අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුම්රිය වර්ජනයක් 🚇🚊

Stimulus mind

Well-known member
 • Feb 27, 2021
  25,933
  131,666
  113
  Los Alamos
  image_511f5db9e1.jpg


  රට පුරා පැවැත්වෙන ජන අරගල සදහා සහාය දක්වමින් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පැය 24 ක සංකේත වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කරන බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය පවසනවා. එහි සම කැදවුම්කරු ප්‍රධාන ලේකම් ඵස් පී විතානගේ සදහන් කළේ මේ සදහා දුම්රිය රියදුරු සංගමයල දුම්රිය නියාමක සංගමයල දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමයල දුම්රිය තාක්ෂණ ශිල්පී සංගමය ඇතුලු දුම්රිය සේවාවේ වෘත්තීය සමිති 30 ක් සහභාගි වීමට නියමිත බවයි.

  මෙම වැඩවර්ජනයට ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුනොත් මැයි 06 වනදා සියලු වෘත්තීය සමිති ඵක්ව දුම්රිය ධාවනය මෙන්ම බස් ධාවනය ද සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

  Source: nethnews.lk
   

  Hecker

  Well-known member
 • Apr 18, 2022
  6,180
  4,464
  113
  22
  Dinosaur, Colorado
  image_511f5db9e1.jpg


  රට පුරා පැවැත්වෙන ජන අරගල සදහා සහාය දක්වමින් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පැය 24 ක සංකේත වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කරන බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය පවසනවා. එහි සම කැදවුම්කරු ප්‍රධාන ලේකම් ඵස් පී විතානගේ සදහන් කළේ මේ සදහා දුම්රිය රියදුරු සංගමයල දුම්රිය නියාමක සංගමයල දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමයල දුම්රිය තාක්ෂණ ශිල්පී සංගමය ඇතුලු දුම්රිය සේවාවේ වෘත්තීය සමිති 30 ක් සහභාගි වීමට නියමිත බවයි.

  මෙම වැඩවර්ජනයට ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුනොත් මැයි 06 වනදා සියලු වෘත්තීය සමිති ඵක්ව දුම්රිය ධාවනය මෙන්ම බස් ධාවනය ද සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

  Source: nethnews.lk

  බම්ප්
   

  erozan

  Well-known member
 • Mar 18, 2011
  75,079
  18,253
  113
  Malabe
  කරන වර්ජනයක් කලින් දනුවත් කරල කරන එක ලොකු දෙයක්, මිනිස්සු අපහසුතාවයට පත්වෙන සිමාව අඩු වෙනව..
   

  avjayarathne

  Well-known member
 • Sep 13, 2021
  9,765
  29,951
  113
  Kandy
  April 28

  ගුරුවරු strike
  සියලු රාජ්‍ය සේවකයන් strike
  ලංගම හා පෞද්ගලික බස් strike
  කෝච්චි strike
  Private companies strike කියලා කියනවා