2020 මහා මැතිවරණය (Megathread) 🔴

yapa100

Well-known member
 • Oct 21, 2009
  2,501
  664
  113
  අපේ ගෙදර
  සියලුම නිල හා නිල නොලත් විස්තර මෙහි Update වෙනු ඇත. 🔴
  My Predection is total voter turn out - 60%-65%
  FB_IMG_1596620421187.jpg

  📌 මහ මැතිවරණය 2020 : පස්වරු 4.00 වනවිට දිවයිනේ ප්‍රකාශිත සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 55% ඉක්මවයි - මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව
  #lka #News1st #2020SL #GeneralElection
   
  Last edited:

  හෙනයා

  Well-known member
 • May 23, 2014
  7,604
  1,136
  113
  Kottawa
  • Haha
  Reactions: Smartm

  yapa100

  Well-known member
 • Oct 21, 2009
  2,501
  664
  113
  අපේ ගෙදර
  Total voter turn out as of 2pm - 53.6%
  දහවල් 2 වන විට දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක ප්‍රකාශිත ජන්ද මට්ටම් කොළඹ 51%, කළුතර 60%, මහනුවර 55%, ගාල්ල 55%, වන්නි 56% ලෙස අද දහවල් 02 වන විට ජන්දය ප්‍රකාශයට පත්ව ඇත.
  FB_IMG_1596620421187.jpg
   
  Last edited: