ආසම ලෝකල් liquor බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකක්ද?

Vandey

Well-known member
 • Aug 9, 2014
  2,990
  1,136
  113
  ආසම ලෝකල් liquor බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකක්ද?

  මටනම්, එක්කෝ Rockland Dry Gin නෑත්තන් Rockland Old Arrack :P
   

  tharakaf

  Well-known member
 • Oct 19, 2020
  2,759
  5,392
  113
  ආසම ලෝකල් liquor බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකක්ද?

  මටනම්, එක්කෝ Rockland Dry Gin නෑත්තන් Rockland Old Arrack :P
  Going with both local and foreign, Monkey shoulder, Chivas Regal, Glenfiddich, Tanqueray, Johnnie walker black and above, Absolute Vodka, corona beer, ascot dry gin, Lion beer

  Some of the above are really smooth.
   

  HmNRazor

  Well-known member
 • කශියා සහ සකේ!!! එකට බිව්වොත් බොට හිකේ............. ඕ යේ!! 🥴

  a2s4l.jpg