කඩේ🥘 යන්නතිව🥘 මික්ස් 🥘රයිස් කමු

rajika4never

Well-known member
 • Dec 16, 2008
  1,471
  455
  83
  colmbo
  කඩේ🥘 යන්නතිව🥘 මික්ස් 🥘රයිස් කමු

  😍 ඔන්න මේ දවස්වල ගෙදරටම වෙලානේ ගොඩක් අයට ඉන්න වෙන්න. ඉතින් වෙනදා කන ෆ්‍රයිඩ්🥘 රයිස් කොත්තු🥘 කන්න යන්නත් විදියක් නැ. එහෙනම් අද video එකෙන් අපි හදන්නේ මික්ස්🥘 ෆ්‍රයිඩ් රයිස් .

  එහෙනම් 😍 හැමෝටම ගෙදරම තියන😍 දේවල් එකතු කරලා ගෙදර හැමෝටම රසවිඳින්න මික්ස් ෆ්‍රයිඩ්🥘 රයිස් ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්.

  කඩේ🥘 යන්නතිව🥘 මික්ස් 🥘රයිස් කමු .