කොස්ලන්ද බෙරගල හරහා බණ්ඩාරවෙලට - Part 1

Jayashantha84

Active member
 • Sep 18, 2021
  24
  168
  28
  උඹට හොදට ලියන්න පුලුවන් බව පේනව.
  දිගමට ලියපං. ජය...!
  ටිකක් බරසාර පොත් පත් කියවපං.
  පුලුවන් නම් රුසියන්/ඉන්දියානු පරිවර්තන‍.
  I write for a living, bro, but in English. This is just a hobbyist and experimental affair. I do read a lot. To write well, you certainly have to read a lot. You're certainly spot on there.
   

  Jayashantha84

  Active member
 • Sep 18, 2021
  24
  168
  28