ගේමිං ලැපක් ගන්න අයිඩියාස්

egs

Well-known member
 • Mar 13, 2009
  1,850
  136
  63
  Colombo
  Latest Dell Gaming & Non Gaming Units - 2 Year Warranty

  Dell G3 15 3500 - |i7 10750H|8GB|512GB SSD|Intel®️ Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi + Bluetooth 5.0|WIN 10 HOME|NVIDIA®️ GeForce®️ GTX 1650Ti 4GB GDDR6|BLUE BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE - Rs. 215,000


  Dell G3 15 3500 - |i7 10750H|16GB|512GB SSD|Intel®️ Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi + Bluetooth 5.0|WIN 10 HOME|NVIDIA®️ GeForce®️ GTX 1660Ti 6GB GDDR6|BLUE BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE - Rs. 247,000


  *-------------------------------------------------

  Dell G5 15 5505 - |Ryzen 5 4600H|8GB|512GB SSD|Killer™️ Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) 802.11ax Wireless and Bluetooth 5.1|WIN 10 HOME| AMD Radeon™️ RX 5600M 6GB|RED BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE – Rs. 211,000


  Dell G5 15 5505 - |Ryzen 7 4800H|8GB|512GB SSD|Killer™️ Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) 802.11ax Wireless and Bluetooth 5.1|WIN 10 HOME| AMD Radeon™️ RX 5600M 6GB|RED BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE - 226,000  Dell G5 15 5505 - |Ryzen 9 4900H|16GB|512GB SSD|Killer™️ Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) 802.11ax Wireless and Bluetooth 5.1|WIN 10 HOME| AMD Radeon™️ RX 5600M 6GB|RED BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE -

  *-----------------------------------------------------------

  Dell Inspiron 15 7501 - |i5 10300H|8GB|512GB SSD|WIFI/BT|WIN 10 HOME| NVIDIA®️ GeForce GTX®️ 1650 Ti 4GB GDDR6 | BACKLIT KB + FPR|FHD|PRO BACKPACK|MCAFEE|2RPE – Rs. 216,000


  Dell Inspiron 15 7501 - |i7 10750H|8GB|512GB SSD|WIFI/BT|WIN 10 HOME| NVIDIA®️ GeForce GTX®️ 1650 Ti 4GB GDDR6 | BACKLIT KB + FPR|FHD|PRO BACKPACK|MCAFEE|2RPE - Rs. 233,000
   
  • Wow
  Reactions: Lahiru120

  topkollek

  Well-known member
 • May 22, 2014
  12,051
  2,384
  113
  ┬┴┬┴┤(·_├┬┴┬┴
  Latest Dell Gaming & Non Gaming Units - 2 Year Warranty

  Dell G3 15 3500 - |i7 10750H|8GB|512GB SSD|Intel®️ Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi + Bluetooth 5.0|WIN 10 HOME|NVIDIA®️ GeForce®️ GTX 1650Ti 4GB GDDR6|BLUE BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE - Rs. 215,000


  Dell G3 15 3500 - |i7 10750H|16GB|512GB SSD|Intel®️ Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi + Bluetooth 5.0|WIN 10 HOME|NVIDIA®️ GeForce®️ GTX 1660Ti 6GB GDDR6|BLUE BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE - Rs. 247,000


  *-------------------------------------------------

  Dell G5 15 5505 - |Ryzen 5 4600H|8GB|512GB SSD|Killer™️ Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) 802.11ax Wireless and Bluetooth 5.1|WIN 10 HOME| AMD Radeon™️ RX 5600M 6GB|RED BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE – Rs. 211,000


  Dell G5 15 5505 - |Ryzen 7 4800H|8GB|512GB SSD|Killer™️ Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) 802.11ax Wireless and Bluetooth 5.1|WIN 10 HOME| AMD Radeon™️ RX 5600M 6GB|RED BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE - 226,000  Dell G5 15 5505 - |Ryzen 9 4900H|16GB|512GB SSD|Killer™️ Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) 802.11ax Wireless and Bluetooth 5.1|WIN 10 HOME| AMD Radeon™️ RX 5600M 6GB|RED BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE -

  *-----------------------------------------------------------

  Dell Inspiron 15 7501 - |i5 10300H|8GB|512GB SSD|WIFI/BT|WIN 10 HOME| NVIDIA®️ GeForce GTX®️ 1650 Ti 4GB GDDR6 | BACKLIT KB + FPR|FHD|PRO BACKPACK|MCAFEE|2RPE – Rs. 216,000


  Dell Inspiron 15 7501 - |i7 10750H|8GB|512GB SSD|WIFI/BT|WIN 10 HOME| NVIDIA®️ GeForce GTX®️ 1650 Ti 4GB GDDR6 | BACKLIT KB + FPR|FHD|PRO BACKPACK|MCAFEE|2RPE - Rs. 233,000
  ඇ‍යි බන් Win10 Pro ගේන්නෙ නැත්තෙ?
   

  egs

  Well-known member
 • Mar 13, 2009
  1,850
  136
  63
  Colombo
  ASUS nedda? Zephyrus G15
  Natha ASUS ta wada honda brands tiyanawa. Acer Predator / Acer Concept D

  Mamat hoyNawa bn 2lks Walat wada aduwan gaming lap ekak
  Dell GTX 1650 theka ena models .

  Dell G3 15 3500 - |i7 10750H|8GB|512GB SSD|Intel®️ Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi + Bluetooth 5.0|WIN 10 HOME|NVIDIA®️ GeForce®️ GTX 1650Ti 4GB GDDR6|BLUE BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE - Rs. 215,000

  podag wadi thawa aḍu kirimaṭa hækiyawa athi.
   

  egs

  Well-known member
 • Mar 13, 2009
  1,850
  136
  63
  Colombo
  mata ona simulations walata. 8+ core cpu nam hondai
  Oya AMD Ryzen R7-4800H eka ganda.


  Dell G5 15 5505 - |Ryzen 7 4800H|8GB|512GB SSD|Killer™️ Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) 802.11ax Wireless and Bluetooth 5.1|WIN 10 HOME| AMD Radeon™️ RX 5600M 6GB|RED BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE - 226,000

  Dell G5 15 5505 - |Ryzen 9 4900H|16GB|512GB SSD|Killer™️ Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) 802.11ax Wireless and Bluetooth 5.1|WIN 10 HOME| AMD Radeon™️ RX 5600M 6GB|RED BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE -
   
  • Like
  Reactions: topkollek

  topkollek

  Well-known member
 • May 22, 2014
  12,051
  2,384
  113
  ┬┴┬┴┤(·_├┬┴┬┴
  Oya AMD Ryzen R7-4800H eka ganda.


  Dell G5 15 5505 - |Ryzen 7 4800H|8GB|512GB SSD|Killer™️ Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) 802.11ax Wireless and Bluetooth 5.1|WIN 10 HOME| AMD Radeon™️ RX 5600M 6GB|RED BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE - 226,000

  Dell G5 15 5505 - |Ryzen 9 4900H|16GB|512GB SSD|Killer™️ Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) 802.11ax Wireless and Bluetooth 5.1|WIN 10 HOME| AMD Radeon™️ RX 5600M 6GB|RED BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE -
  4900H eka hondai wage
   

  222ranga

  Well-known member
 • Aug 27, 2011
  5,577
  539
  113
  Natha ASUS ta wada honda brands tiyanawa. Acer Predator / Acer Concept D  Dell GTX 1650 theka ena models .

  Dell G3 15 3500 - |i7 10750H|8GB|512GB SSD|Intel®️ Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi + Bluetooth 5.0|WIN 10 HOME|NVIDIA®️ GeForce®️ GTX 1650Ti 4GB GDDR6|BLUE BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE - Rs. 215,000

  podag wadi thawa aḍu kirimaṭa hækiyawa athi.
  Machn gtx 1650 vs 1650ti eka wenasa mokkda broo
   

  MarshMello

  Well-known member
 • Jan 24, 2018
  2,904
  606
  113
  Oh My GAH
  Gannama oni nan witharak ganin. Lap ekak gaththata battery eken nvidia card eka wada karanne na.

  gannama oni nan, Nanotek eken budget eka balala MSI or Asus ekak ganin. Gd luck :)
   

  Despacito

  Well-known member
 • Oct 15, 2018
  1,501
  270
  83
  මගේ Asus ගෙමින්ග් ලැපක් ගත්තේ 2017 තාම අවුලක් අවේ නැ කිසිම .
   

  egs

  Well-known member
 • Mar 13, 2009
  1,850
  136
  63
  Colombo
  Machn gtx 1650 vs 1650ti eka wenasa mokkda broo
  1650 ta wada 1650Ti eke performance wadi

  Loku wenasak ne.

  https://laptopmedia.com/comparisons...-gtx-1650-ti-the-difference-is-insignificant/

  Intel Models

  Dell Inspiron 15 7501 - |i5 10300H|8GB|512GB SSD|WIFI/BT|WIN 10 HOME| NVIDIA®️ GeForce GTX®️ 1650 Ti 4GB GDDR6 | BACKLIT KB + FPR|FHD|PRO BACKPACK|MCAFEE|2RPE – Rs. 216,000

  Dell G3 15 3500 - |i7 10750H|8GB|512GB SSD|Intel®️ Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi + Bluetooth 5.0|WIN 10 HOME|NVIDIA®️ GeForce®️ GTX 1650Ti 4GB GDDR6|BLUE BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE - Rs. 215,000


  Dell Inspiron 15 7501 - |i7 10750H|8GB|512GB SSD|WIFI/BT|WIN 10 HOME| NVIDIA®️ GeForce GTX®️ 1650 Ti 4GB GDDR6 | BACKLIT KB + FPR|FHD|PRO BACKPACK|MCAFEE|2RPE - Rs. 233,000

  AMD Models

  Dell G5 15 5505 - |Ryzen 5 4600H|8GB|512GB SSD|Killer™️ Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) 802.11ax Wireless and Bluetooth 5.1|WIN 10 HOME| AMD Radeon™️ RX 5600M 6GB|RED BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE – Rs. 211,000


  Dell G5 15 5505 - |Ryzen 7 4800H|8GB|512GB SSD|Killer™️ Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) 802.11ax Wireless and Bluetooth 5.1|WIN 10 HOME| AMD Radeon™️ RX 5600M 6GB|RED BACKLIT KEYBOARD + FPR|FHD 120Hz|GAMING BACKPACK 17|MCAFEE|2RPE - 226,000