බුද්දාගමට කන්වර්ට් වෙන්නේ කොහොමද?

Amez

Well-known member
 • Nov 18, 2017
  1,175
  45
  48
  බුද්දාගමට කන්වර්ට් වෙන්නේ කොහොමද?

  බුද්දාගමට කන්වර්ට් වෙන්නේ කොහොමද?
   

  Tramadol

  Well-known member
 • Jul 20, 2014
  7,054
  1,602
  113
  Kotahena
  Bicycle tube එකක් අරගෙන රිජුකොනශ්‍රකාර අගලේ අගලේ ප්‍රමාණයේ කොටසක් කපාගෙන මුද්දක් ආකාරයෙන් හදාගන්න රෝල් කරලා. ඊටපස්සේ ජුන්ඩා අරගෙන ජුන්ඩ ගේ කොනට මුද්ද වගේ රබර් කෑල්ල ගහල ස්ටේපර් ගහපං
  ඊටපස්සේ හරි :D
   

  RusiruDon

  Active member
 • Dec 21, 2014
  695
  132
  43
  නිරාගමිකයෙක් වෙයන් හරියට ඉදපන් අන්න උඹ බෞද්ධයෙක්
   

  buddikagayan

  Well-known member
 • Jan 25, 2012
  22,094
  8,052
  113
  Colombo
  Bicycle tube එකක් අරගෙන රිජුකොනශ්‍රකාර අගලේ අගලේ ප්‍රමාණයේ කොටසක් කපාගෙන මුද්දක් ආකාරයෙන් හදාගන්න රෝල් කරලා. ඊටපස්සේ ජුන්ඩා අරගෙන ජුන්ඩ ගේ කොනට මුද්ද වගේ රබර් කෑල්ල ගහල ස්ටේපර් ගහපං
  ඊටපස්සේ හරි :D

  :lol::lol:
   

  nicjosh83

  Well-known member
 • Oct 19, 2018
  24,226
  11,505
  113
  Bicycle tube එකක් අරගෙන රිජුකොනශ්‍රකාර අගලේ අගලේ ප්‍රමාණයේ කොටසක් කපාගෙන මුද්දක් ආකාරයෙන් හදාගන්න රෝල් කරලා. ඊටපස්සේ ජුන්ඩා අරගෙන ජුන්ඩ ගේ කොනට මුද්ද වගේ රබර් කෑල්ල ගහල ස්ටේපර් ගහපං
  ඊටපස්සේ හරි :D

  උඹට කන්වර්ටර් එකක් ගන්න වෙනවා

  :lol::lol: