මැදවච්චි හරහා කිලිනොච්චියට

sanddun

Well-known member
 • Jun 8, 2008
  13,002
  1,246
  113
  PX3-808
  මැදවච්චි හරහා කිලිනොච්චියට

  පසුගියදා දීර්ග කෙරුණු(නවීකරණය කර ගමන් ආරම්භ කරන ලද ඕමන්තෙයි සිට කිලිනොච්චි දක්වා) උතුරු දුම්රිය මගෙහි ගිය ගමනක රූපමය මතක සටහන් පෙළකි.

  jn7HnMgntkCrV.jpg  jEOrcFPZ4f6Jb.jpg  jBIuQmAslopbV.jpg  jc3kHPg1o7zt7.jpg  j7y8O11BxyVP3.jpg  jV79OM7g69AkC.jpg  j3EhE72uS6p7x.jpg  jLylL29GEIlpx.jpg  jnCJcOzPFaXnv.jpg  jGZz2qG9kTlf1.jpg  jJksOM2F9P6xQ.jpg  j5A2VMu2KrCJR.jpg  jbj1iXHefiQVdX.jpg  jwU4ILzfslY5C.jpg  jbeDbqiYjf5k3G.jpg  jbcr8k0cpsyNh4.jpg  jboVY5Kw1LSzqp.jpg  jbhY1Jl6TA00v7.jpg  jVm0ecMV77aG.jpg  jbdaQTtIM0Y6qq.jpg  jbjkeA7MtwqljY.jpg  jbxotyPoGbIJTN.jpg  jIsJfLaLgvuB3.jpg  jNWVqAnN4rrZy.jpg  jbgaf4zo7m1hhc.jpg  jGhVUPun4EMTp.jpg  jbaxoEIRw8pSH2.jpg  jbjYgyqsFTzHyv.jpg  jPS4XKqDc80q6.jpg  jbdcNVwkUgcJF0.jpg  jpBg0gio85yMz.jpg  jbzG1dxhU1fS2W.jpg  jbaIQO6opJbyEw.jpg  jBMKAT2DKIHlD.jpg  jbnvyecQgBK5va.jpg  1240282_10202011342026232_1892159904_n.jpg
  563061_10202011351226462_195379965_n.jpg  1234178_10202011348866403_1091673812_n.jpg
  jMDUs6njwkhzS.jpg  jbvlL9AqEGHAd3.jpg  jc0OuhTTj6fk4.jpg  jLG2XZPlFKSh2.jpg  jg54yH8pNtaN5.jpg  jbHStApS6I7w0.jpg  jCThkghnYJbGh.jpg  jbxUIQzMx76bN.jpg  jisFJWYgD0ooS.jpg  jb0G6zOLbiVQLE.jpg  j3QPagKlqn6Hs.jpg  jyCrUs1wkeEfP.jpg  jDSIEE6oRmY4G.jpg  j6Z0mayyP8AdK.jpg  jCYepum8uJI4P.jpg  j3HaziwrLWaz6.jpg  jbiB2bROcXTCKV.jpg  jgMOHutbhqXv5.jpg


  උතුරේ පවතින දැඩි වියලි කාලගුණ හේතුවෙන් වව්නියාවේ සිට ඉදිරියට ගමන ඉතා අපහසු වේ

  මේ තියෙන්නෙ දැනට තියන දුම්රිය කාල සටහන


  jjPjnO16KzMdY.png

   
  Last edited:

  anuradhamapa

  Well-known member
 • Aug 23, 2006
  12,122
  2,061
  113
  42
  +9 machan magen.....

  mewa dakkama ara ayage tharka walata moko wenne machan. paw chande iwara unama danna tibune. dan kiyanna deyak nethuwa hoollanawa ethi..