වැදගත් යමක් - සොසෙජස්

Zeuz

Well-known member
 • Oct 2, 2020
  6,603
  12,194
  113
  Somewhere in this world
  ආයි දානකොට හනී බන්ච් කිව්ව වගේ

  උබලට කොයින්ද මේවා
  තොපි සම්බෝලයි බතුයිද සිංහලු
  පුස්සැල්ලා සොසේජස් කොයින්ද තොපිට

  ගාඩ්ස් මීල්

  ඔහොම දාන්න දඩෝරියා
  @Solo Rider
   

  Alameen

  Well-known member
 • Jan 8, 2023
  703
  1,195
  93
  එඡ්චාර ලාබද බන්? සාලයෝ 500කුත් 250යි 300නෙ.
  සාලයෝ කිලෝ එකට වඩා පෙට්ෆුඩ් කිලෝ එක ලාබයි. හැබැයි සාලයෝ පිරිමහගෙන දෙන්න පුළුවන්. පෙට්ෆුඩ් එහෙම අමාරුයි.
   

  Quick_Silver

  Well-known member
 • Jan 9, 2021
  1,697
  2,570
  113
  San Ricardo
  හුටා ඩෙට් බැලුවෙ නෑ :sorry:
  කාලත් ඉවරයි, කොලෙත් විසික් කරා, හෝකන්දර විද්‍යාල හන්දියෙ එකෙන් ගත්තෙ

  හවස ආයෙ යනව, එතකොට දිනෙ බලන්නන් :nerd:
  පුක්...!! පුක්...!! පුක්...!! පූක්..!!! පූ..ඌ..ඌ....ක්....!! පුක්...!! පුක්...!!
   

  Honey Bunch

  Well-known member
 • Nov 24, 2018
  10,498
  17,575
  113
  Kandy
  ඔයා කීල්ස් කරල් කෑවද බබාහ්

  giphy.gif
   

  Hayao

  Well-known member
 • Sep 11, 2009
  37,358
  4,541
  113
  ♪ p1ɹoʍ uʍo ʎɯ uı ♥♫
  හුටා ඩෙට් බැලුවෙ නෑ :sorry:
  කාලත් ඉවරයි, කොලෙත් විසික් කරා, හෝකන්දර විද්‍යාල හන්දියෙ එකෙන් ගත්තෙ

  හවස ආයෙ යනව, එතකොට දිනෙ බලන්නන් :nerd:
  Good bye we will miss you
   
  • Like
  • Haha
  Reactions: Solo Rider and NRTG