සීගිරිය

Amalka101

Member
Oct 27, 2008
6,012
271
0
good work sis....
but do not post from other sites, it's against rules
the watermark is proven to be a spam....
Don't worry ......... I wrote the article & the photos are also taken by me ..... Therefore, I am posting my work, not someone else's :)
 
Last edited:

Amalka101

Member
Oct 27, 2008
6,012
271
0
I don't want 2 argue....
watermark is a web address it's bad,
yaa .... So do I

If we are sharing some info form another site or a blog, we are suppose to give the reference right? ..... by the way you must see that I haven't linked any pic to the very site
.
 

wug

Member
Oct 27, 2009
565
17
0
Sri Lanka
Machan sigiri yana wedeya keyapanko colombo wala edan vehicle akaka. Godak punchi kala geya nesa dan mata mathaka na.
 

Kasem

Member
Apr 29, 2010
665
52
0
Machan sigiri yana wedeya keyapanko colombo wala edan vehicle akaka. Godak punchi kala geya nesa dan mata mathaka na.

කොළඹ ඉදන් නුවර පාරෙ ඒ කිව්වෙ A1 පාරෙ අඹේපුස්ස හන්දිය දක්වා ගිහින් එතනින් A6 (අඹෙපුස්ස-ත්‍රිකුණාමලය) පාරට හරවන්න..ඒ පාර දිගේ පොල්ගහවෙල, කුරුණෑගල පසුකරමින් දඹුල්ල දක්වා ගමන් කරලා දඹුල්ලෙන් A9 පාරට(උතුරු දෙසට) හරවන්න..ටික දුරක් උතුරට ගියාට පස්සෙ තවත් තුන්මංසන්ධියක් එනවා..(මිරිස්ගෝනිඔය වගේ නමක්..) ඒකෙන් නැවතත් ත්‍රිකුණාමලය පාරට හරවන්න ඕනි..ඒ පාරෙ ඉනාමලුව හන්දිය දක්වා ගියාම ඉනාමලුව හන්දියෙන් සීගිරියට යන්න දකුණට හැරෙන්න..කෙලින්ම සීගිරිය..!:D
 
හරිම අගනා විස්තරයක්...
මතක ඇති කාලෙක යන්න බැරි උනා, පොඩි කාලෙ ගියාට පස්සෙ
බොහොමත්ම ස්තූතියි අපිත් සමග බෙදාගත්තාට...

කාසිම් ලඟදි සීගිරියේ නැගලා තියෙනව වගේ..;)
 

wug

Member
Oct 27, 2009
565
17
0
Sri Lanka
කොළඹ ඉදන් නුවර පාරෙ ඒ කිව්වෙ A1 පාරෙ අඹේපුස්ස හන්දිය දක්වා ගිහින් එතනින් A6 (අඹෙපුස්ස-ත්‍රිකුණාමලය) පාරට හරවන්න..ඒ පාර දිගේ පොල්ගහවෙල, කුරුණෑගල පසුකරමින් දඹුල්ල දක්වා ගමන් කරලා දඹුල්ලෙන් A9 පාරට(උතුරු දෙසට) හරවන්න..ටික දුරක් උතුරට ගියාට පස්සෙ තවත් තුන්මංසන්ධියක් එනවා..(මිරිස්ගෝනිඔය වගේ නමක්..) ඒකෙන් නැවතත් ත්‍රිකුණාමලය පාරට හරවන්න ඕනි..ඒ පාරෙ ඉනාමලුව හන්දිය දක්වා ගියාම ඉනාමලුව හන්දියෙන් සීගිරියට යන්න දකුණට හැරෙන්න..කෙලින්ම සීගිරිය..!:D
Thanks machan