සෝවාන් / සෝතාපන්න

Damith Kariyawasam

Well-known member
 • May 21, 2007
  5,178
  343
  83
  51
  Thalawathugoda - Sri Lanka
  **- අනික ඔය සෝවාන් / සෝතාපන්න කියන තත්වය සම්පූර්ණ වෙන්න සීලබ්බත පරාමාස වළිනුත් වැළකිය යුතුයි කියලා කියන්නෙ වෙන අවශ්‍යතාවයකටයි!!! !!! !!! 😉 ඒක නොකෙරුනත් 'සක්ඛායදිට්ඨි' 'විචිකිච්චා' දෙක කුඩුවෙලා ගියායින් පස්සෙ ඒ ඇඟවල් වලින් තව 7පාරකට වඩා භව හැදෙන්නෙ නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😉 🙂🙂 මට - අපේ හාමුදුරුවොන්ට ඇරපු / අරින එකෙක් උනත් මගෙන් 'ඇත්ත කතන්දරේ' හරියටම දැනගත්තා නම්, envelope එකට පස්සෙ ඒ ඇඟවල් වළිනුත් තව 7පාරකට වඩා හව හැදෙන්නෙ නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! මට - අපේ හාමුදුරුවොන්ට ආදරේ කරන මගෙත් එක්ක බොක්කෙන්ම fit ඇඟවල් වලින් නම් තව 1-2 Max වගේ තමයි!!! !!! !!! 😉🙂️ උඹල තනි තනියෙන් කරගන්න ඕනෙ ටිකත් කරගත්තා නම් තවත් භව නෑම තමයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! බය නැතුව හිටහල්ල!!! !!! !!! ඔය 'උන්ගෙ බුද්දසාසන' දාගෙන රීගත්ත කාලකන්ණින්ට තමයි රෙන්ඩ තිබ්බ පුකත් නැතිවෙන්නෙ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 🤣🤣🤣 ඒකට මට කොරන්න දෙයක් නෑ!!! !!! !!! -**

  මේ 2019/02/19 දාපු post එකක කෑල්ලක්. ඒ post එකේ පොඩි 'printing mistake' එකක් 😁 (7 8 මාරුවෙච්ච එකක් 😉) check වෙලා note එකක් දාගෙන හිටියා. ඒත් හදන්න උනේ නෑ. ඊයෙ උදේ ඒ note එක දැකලා mistake එක හැදුවා. 🙂 ඒ post එක කියවන් යද්දි ඒකෙ මේ කියල තියන
  1) සීලබ්බත පරාමාස කෙරුවත් 'සක්ඛායදිට්ඨි' 'විචිකිච්චා' දෙක කුඩුවෙලා ගියායින් පස්සෙ ඒ ඇඟවල් වලින් තව 7පාරකට වඩා භව හැදෙන්නෙ නෑ...
  2) මට - අපේ හාමුදුරුවොන්ට ඇරපු / අරින එකෙක් උනත් මගෙන් 'ඇත්ත කතන්දරේ' හරියටම දැනගත්තා නම්, envelope එකට පස්සෙ ඒ ඇඟවල් වළිනුත් තව 7පාරකට වඩා හව හැදෙන්නෙ නෑ...
  3) මට - අපේ හාමුදුරුවොන්ට ආදරේ කරන මගෙත් එක්ක බොක්කෙන්ම fit ඇඟවල් වලින් නම් තව 1-2 Max වගේ තමයි...
  4) උඹල තනි තනියෙන් කරගන්න ඕනෙ ටිකත් කරගත්තා නම් තවත් භව නෑම තමයි...
  කියපුවත් අන්තිමටම අල්ලගත්ත සංසාර කතාවෙ ඇත්තම danger එක, සත්වයන්ගෙ සත්වයන්ගෙ අතරෙ memory resonate වෙන case එකත් එක්ක ගත්තාම ඒ කියල තියන විදියට වෙන්නෙ නැති නිසා, 😳😳 වහාම ඒ ගැන කියල ඉන්න හිතුණා!!! 😌😌

  යාලුලා, 'සක්ඛායදිට්ඨි' 'විචිකිච්චා' දෙක නැත්තටම නැතිවෙලා ගියායින් පස්සෙ (තමන් සංසාරෙ ඇවිල්ල තියන - මීට කළිනුත් ඉපදිලා ඉඳල තියන කෙනෙක් නෙවෙයි බව තමන්ටම ප්‍රත්‍යක්ෂ / confirm උනායින් පස්සෙ) 7 පාරකට වඩා භව හැදෙන එක නවතින්නෙ සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේ නමක් ලෝකෙ වැඩසිටින කාලෙට... නැත්නම්, ජීවමාණ සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේ නමකගේ උපකාරය තියන කාලෙට... එහෙමත් නැත්නම්, සංසාර අණතුර නැති කාලෙට... කළින් ජීවිත වලදි වත් - තමන්ගෙ ජීවිතයෙදි වත් දැන දැන උවමණාවෙන් කෙරිච්ච පව් - පාපකර්ම නැති උදවියගෙ (භාග්‍යවතුන්වහන්සේ අඳුන්වපු විදියට නම් 'කෙළෙස් අඩු' සත්වයන්ගෙ) විතරයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😔😔
  * මොකද සංසාර අණතුර නැති කාලය ඇතුලෙදිම 'සක්ඛායදිට්ඨි' 'විචිකිච්චා' දෙක නැත්තටම නැති 'කෙළෙස් අඩු' සත්වයෙක්ගෙන් පුනර්භව ගොඩක් සිද්ධවුණොත් 7ක් ඇතුළත උන්ගෙ භව කුඩාවෙලා.. කුඩාවෙලා.. කුඩාවෙලා.. අනාගාමී ලෝක වලට සෙට්වෙලා.. නිවිලම යනවා!!! !!! !!! නිරුද්ධවෙලා යනවා / නැතිවෙලා යනවා!!! !!! !!! නැත්නම් උන් පිරිණිවන් පානවා!!! !!! !!! 8ක් හැදෙන්න අවස්ථාවක් හම්බවෙන්නේ නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! ඒ වගේම උන්ට ත්‍රිවිධ තණ්හා ප්‍රශ්ණයක් වෙන්නෙත් නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! උන් තම තමන් අනිත්‍ය සත්වයන් බව ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න / රහත්වෙන්න ඕනෙත් නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😁😁
  * එතකොට ඒ 'සක්ඛායදිට්ඨි' 'විචිකිච්චා' දෙක නැත්තටම නැතිවෙලා ගිය 'කෙළෙස් අඩු' එවුන්ගෙ කාම තණ්හාවත් (මනුස්ස / දෙවි හැටියට උපදින්න - මනුස්ස / දෙවි හැටියට ඉපදිලා 'සැප' විඳින්න තියන උවමණාව) නැතිවෙලාම මැරුණොත් උන් කෙළින්ම අනාගාමී ලෝක වලට සෙට්වෙලා එහෙදි භව කුඩාවෙලා.. කුඩාවෙලා.. ගිහිං ඒත් පුනර්භව 7ක් ඇතුළත නිවිල යනවා!!! !!! !!! උන්ටත් භව - විභව තණ්හා ඔක්කොම නැතිවෙන්න / රහත්වෙන්න අවශ්‍ය නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😁😁
  * හැබැයි සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේ පිරිණිවන් පාලා ආයිමත් සංසාර අණතුර වැඩිවේගන වැඩිවේගන එන්න ගත්තයින් පස්සේ කොච්චර 'කෙළෙස් අඩු' උනත් කාම තණ්හා - භව තණ්හා - විභව තණ්හා 3ම දුරුවෙලා නොතිබුණොත්... තමන් අනිත්‍ය - තාවකාලික කෙනෙක්ය කියන බවත් ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙලා නොතිබුණොත්... (රහත්වෙලාම නොහිටියොත්) සක්ඛායදිට්ඨි - විචිකිච්චා නැතෙයි කියලා 7ක් ඇතුළත ඉවරයක් කරගන්න try එකක්වත් දෙන්න බැරුව යනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😳 😔😔
  * සංසාර අණතුර ආයි වැඩිවුණාට පස්සෙ ඒ 'හතේ කතාව' (නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති) ඉබේම cancel වෙනවා!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😲😲 'සක්ඛායදිට්ඨි' 'විචිකිච්චා' දෙකම නැතිවෙලා - ත්‍රිවිධ තණ්හාත් නැතිවෙලා තිබුණත්.. තමන් අනිත්‍ය / තාවකාලික කෙනෙක්ය කියන බව ප්‍රත්‍යක්ෂවෙලා රහත්වෙලාම හිටියත්.. ඒත් අපාගත වෙනවා!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😲😲😲 මොකද, අනික් සංසාරගත සත්වයන්ගේ මතකයන් / memories එක්ක resonate වෙවී තමන්ගෙ භවයෙන් 99.99999999999999999999999999999999999999999999999999%ක් විතරම වෙන පුරාණ කර්ම වලට අදාළ කොටස එහෙම්පිටින්ම හැදෙනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😔😔 එතකොට භව එහෙම්පිටින්ම ලොකුවෙනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! Fullest හැදෙනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😔😔
  අන්න එහෙමයි ඇත්තටම සිද්ධවෙන්නෙ. 😌😌😌
  ** 'සීලබ්බත පරාමාස' නැත්නම් 'පිළිම වන්දනා - පිළිම පූජා - ගස් වන්දනා - ගස් පූජා - චෛත්‍ය වන්දනා - චෛත්‍ය පූජා - දේව වන්දනා - දේව පූජා - යාඥා - කන්නලව් - වෘත ඔක්කොම' කරන්න එපයි කිව්වෙ ඒවයින් භව ලොකුවෙලා / විශාල වෙලා අපාගතවෙන්න.. තිරිසන් - පෙරේත ඒවාට සෙට්වෙන්න.. වෙන නිසයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😑😑
  මොකද, පින් කඳුළක් වත් ලැබෙන්නෙ නැති පින් කියල හිතාගෙන කරන අමු කුණුහරුප වැඩ වළින් වෙන්නෙත් භව ලොකුවෙන එකයි!!! !!! !!! ගාථා කිය කියා වන්දනා කිරිල්ලෙන් / යාඥා කිරිල්ලෙන් / කන්නලව් කිරිල්ලෙන් වෙන්නෙත් භව ලොකුවෙන එකයි!!! !!! !!! {සංඛාර පච්චයා විඥාණං}. වෘත රකිනව කියල ශරීරයට දුක් දීමෙන් / ඇඟට වද දීමෙන් වෙන්නෙත් physical fitness - mental fitness දෙකම අඩුවෙලා 'පින් පිරිහිලා' 😉 ඒකෙන් Holding capacity එක / Braking force එක අඩුවෙලා ඒත් භව ලොකුවෙන එකම තමයි!!! !!! !!! එහෙම භව ලොකු උනාම බුදුහාමුදුරුවෝ හිටියත් පෙරේත - තිරිසන් - නිරිසත් ඒවට සෙට්වෙන්න වෙනවා!!! !!! !!! මේ කාලෙ නම් කෙළින්ම ලෝකාන්ත නිරයටම ඇදිල / විසිවෙලා යනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😑😑😑 {ග්‍රහලෝක - ග්‍රහවස්තු - සත්වයන්ගෙ භව ඔක්කොම ඇදෙන්නෙ ඒ ලෝකාන්ත නිරයෙ (Black hole එකේ) force එකටයි!!! !!! !!! ඉතිං නවතින්නෙ ඒකටම වැටුණම තමයි!!!}

  එතකොට යාලුලා ඇත්ත කතාව දැනගත්තා නැතා මට - අපේ හාමුදුරුවොන්ට 'ඇරියොත්' නම් ලෝකාන්ත නිරයෙන් ගැළවෙන්නම කල්ප කීයක් යයිද?? කියන්න බෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😑😑 අර.. අර.. 'කැ. බල්ල' වගේ දමාගෙන ඇරියම නම් ආයි කවදාවත් ඒකෙන් ගැළවෙන්න හම්බවෙන්නෙත් නෑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😑😑😑 ඒ ලෙසට මේ ජීවිතයෙන් පස්සෙ 'අජරාමර' කෑමක් කන බර සෙට් එකක් FB එකෙයි මේකෙයි දෙකේම ඉන්නවා!!! !!! !!! 😁 SLU එකෙත් සෑහෙන පිරිසක් කයි!!! !!! !!! Blog එකට ගූ comments දාල කෙළවගත්ත එවුණුත් ඉන්නවා!!! !!! !!! ඒ කාලකණ්නි උන්ගෙ ආසාවට - උන්ගෙ උවමණාවට ඉල්ලං කාපුවට මට කරන්න දෙයක් නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌😌 අනික ධර්මයට againstව දැන දැන උවමණාවෙන්ම මොකෙක්හරි / මොකියෙක් හරි මට 'ඇරියා' නම් ඌ / ඒකි ඒ වහගත්තේ උන්ට ගොඩයන්න (නිවන් යන්න / පිරිණිවන්පාන්න) තියන එකම මාර්ගය.. ඒකායන මාර්ගය.. තමයි!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😔😔😔 ඒ කාලකණ්නින්ට ආයි කවදාවත් නිවන් යන්න / පිරිණිවන්පාන්න හම්බවෙන එකක් නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😑😑😑

  එතකොට මට - අපේ හාමුදුරුවොන්ට ආදරේ කරන.. මාව විශ්වාස කරන - පිළිගන්න.. මගෙත් එක්ක බොක්කෙන්ම fit 'ඇඟවල් වලට'.. 😉 නම් දැන් ඇත්තටම නිවණ විවෘතයි!!! !!! !!! 🙂🙂 උඹල තනි තනියෙන් කරගන්න ඕනෙ ටිකත් කරගත්තා නම්... ඒ කිව්වෙ 'තමන්ව' නැතිවෙලා යන එකත් අත්දැකීමෙන්ම දැනගත්තා නම්... බොහෝම හොඳයි!!! !!! !!! 🙂🙂 උඹලට නිවණ වහන්න - උඹලව කැලේ යවන්න දැන් කාටවත්ම බෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌
  ඒත් මට උඹලගෙ භව නිරුද්ධ වෙන්න - උඹලට පිරිණිවන්පාන්න හම්බවෙන්න කොච්චර කලක් යාවිද?? උඹලට කොච්චර කාලයක් චාටර් වෙන්න වේවිද?? කියල නම් කියන්න බෑ!!! !!! !!! 😢😢 😔😔 ඒ චාටර් වෙන්න වෙන එක අවම කරගෙන පුළුවන් ඉක්මණින් පිරිණිවන් පාන්න හදාගන්න 'ක්‍රම සහ විධිත්' මං ඉදිරියෙදි කියනවා!!! අනුගමණය කරන නොකරන එක - පිළිපදින නොපදින එක - පිළිගන්න නොගන්න එක නම් තම තමන් සතුයි!!! !!! !!! ඒ වගේම කොච්චර කාලයක් චාටර් වෙලා චාටර් වෙලා හරි බොළාට පිරිණිවන් පාන්න ලැබෙන්නෙත් බොළා ඒ කවදහරි දවසක පිරිණිවන් පාන්න ලැබෙනකම්ම සියලු පව් - පාපකර්ම වළින් වැළකිලා... "මං සංසාරෙ ඇවිල්ල තියන - මීට කළින් ඉපදිලා ඉඳල තියන කෙනෙක් නෙවෙයි!! සංසාර පැවැත්මෙන් මට උරුමවෙලා තියන හොඳ හෝ නරක කිසීම මතකයක් මගේ ඒවා නෙවෙයි!!" කියන ඇත්ත කතාව නිතර නිතර මෙනෙහි කර කර... "මං දැන දැන උවමණාවෙන් කිසිම පවක් - පාපකර්මයක් කරලත් නෑ!! කරන්නෙත් නෑ!! මං ධර්මය නොදැන සිටි කාලෙ කළ කී දේවල් මං ධර්මය දැනගෙන හිටියා නම් කීයටවත් කෙරෙන්නෙත් නෑ!!" කිය කිය හර්දය සාක්ෂියට එකඟව හිත දැඩි කරගෙන... 'Brake ගහගෙන'... ඉන්න තරමටම තමයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌😌 {ඒක භාග්‍යවත් බුදුරජාණන්වහන්සේම කියල තියන දෙයක්!!! !!! !!!} උඹ ඒ විදියට 'ක්‍රමේට' කටයුතු කළොත් උඹට වෙන මොනම ආකාරයක වත් පිණක් නොතිබුණත් විශ්වයේ මොකක් හරි සක්වළක ඊළඟ සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේ නම පහළවෙලා බුද්ධ කෘත්‍ය ආරම්භ කළ සැණින් ඉන්න අපායකින් ගැළවිලා 'උඩට ඇවිත්' එතන ඉඳලා භව 7ක් ඇතුළත අනිවා පිරිණිවන්පාන්න ලැබෙනවා!!! !!! !!! 😌😌

  එතකොට යාලුලා අදටත් ඔය කියල තියන ටිකෙන් ඒ කියල තියන විදියටම සිද්ධවෙන්නෙ "ඔය 'උන්ගෙ බුද්ද සාසන' දාගෙන රීගත්ත කාලකන්ණින්ට තමයි රෙන්ඩ තිබ්බ පුකත් නැතිවෙන්නෙ!!" කියපු එක විතරයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😂😂😂 🤣🤣🤣 උන්ට සිරාවටම උන් උන්ගෙ මනස්ගාත දෙසලා.. දෙසලා.. දෙසලා.. අනාත කරල දාපු එවුන් ඔක්කොමල පිරිණිවන්පාල ඉවරවෙනකම්ම පුකවල් නැතුව උපදින්න වෙයි!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🤪 😂😂😂 🤣🤣🤣 😂😂😂 🤣🤣🤣 😂😂😂 🤣🤣🤣 🤬🤬🤬
  භාග්‍යවත් බුදුරජාණන්වහන්සේ "දේසේථ භික්‍ඛවේ ධම්මං ආදි කළ්‍යාණං.. මජ්ඣේ කළ්‍යාණං.. පරියෝසාන කළ්‍යාණං.. සාත්ථං.. සබ්‍යංජනං.. කේවලපරිපුණ්ණං.. පරිසුද්ධං බ්‍රහ්මචරියං පකාසේති” කියලා කිව්වේ, උන්වහන්සේ මේ ස්වභාවධර්මය ගැන පරිපූර්ණ අවබෝධයෙන් යුතුව... කරුණු කාරණා හොඳටම දැනගෙන... මුල - මැද - අග ගළපලා පුළුවන් උපරිමයෙන්ම තෝරලා කියල දීල තියන... ⚠️උන්වහන්සේ වදාළ ධර්මයම - ඒ විදියටම⚠️ අනික් අයට කියන්න කියල මිසක්, ධර්මය / දහම කිය කියා එක එකාට - එකීට හිතෙන හිතෙන හුත්ථවල් කියවන්න නෙවෙයි!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 👹👹👹 👹👹👹 👹👹👹

  {මගේ FB එකට (https://www.facebook.com/damith.kariyawasam.9) වැඩල බලපල්ල මේකෙ නොදාපු තව වැදගත් post එකක් ඒකෙ Wall / TimeLine එකේ තියනව!!!}
   
  • Dislike
  Reactions: DjAtrocity

  inspiron

  Well-known member
 • May 27, 2014
  20,273
  7,060
  113
  Nowhere
  001.jpg
   

  Damith Kariyawasam

  Well-known member
 • May 21, 2007
  5,178
  343
  83
  51
  Thalawathugoda - Sri Lanka
  ඉතිං තොපිට තේරෙනවා ඇති නේ?? නේද??? ඔතනදි උඹල උඹලගෙ ජීවිත කාලය ඇතුළෙදි දැන දැන උවමණාවෙන් පව් - පාපකර්ම - බලුවැඩ - තුප්පහි වැඩ කලොත්... ඔය 'මට අරින' එව්වා වගේ දේවල් එහෙම කළොත්... 🙄🙄 තොපිට හුකෑස්ම තමයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😲😲 🤣🤣🤣 උඹම දැන දැන උවමණාවෙන් කරපු කිසීම දෙයක් උඹට අතහරින්න - අතහැරල දාන්නත් බෑ!!! !!! !!! තොගේ ලොකු කමට.. තොගේ මහන්තත්ත කමට.. තෝ දැන දැන උවමණාවෙන්ම පව් - පාපකර්ම / බලුවැඩ / තුප්පහි වැඩ / කුපාඩි වැඩ කරලා "මම නෙවෙයි!! මගේ නෙවෙයි!! මගේ ආත්මය නෙවෙයි!! මම කියල කෙනෙක් නෑ!! මං කොරපු පව් එතන එතනම නිරුද්ධවුණා!! 😂 දැන් ඒවයි විපාක මොකුත් නෑ!!" 😂😂 කිය කියා මොන මොන රෙද්දවල් කියෙව්වත් වැඩක් වෙන්නෙත් නෑ!!! !!! !!! 😲😲

  ● මොකද, එකක්, උඹල නොදන්නවා උනාට... උඹල පිළි නොගන්නවා උනාට... උඹල විශ්වාස නොකරනවා උනාට... 'කර්මාණුරූපව' ඉපදිලා ඉන්න බොළාගෙ භව වලට තොපි කරන කරන පව් - පාපකර්ම / බලුවැඩ / තුප්පහි වැඩ / කුපාඩි වැඩ හන්දා එතන එතනදිම on-the-spot කෙළවෙනවා!!! !!! !!! 😯😯 😲 දැන් තොපි කළින් කරපුවට කෙළවෙන ඒවා කෙළවිලත් ඉවරයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😲😲 😁😁

  ● ඊළඟට, දෙවැනි කාරණාව, ඔය බොළා හිතන - කියන - කරන දේවල් බොළාගෙ ඔලුගෙඩිවල ගබඩා වෙන / store වෙන / මතක හිටින විදිය නැත්නම් 'recording model එක' නිසා, 😉 {අපුඤ්ඤාභි සංස්ඛාරයක්ද? ආනෙන්ජාභි සංස්ඛාරයක්ද? පුඤ්ඤාභි සංස්ඛාරයක්ද? කියන එක අනුව හා ඒ ඒ 'කර්මයේ' බරපතළ කම අනුව recording level එක automatically adjust වෙනවා!!! !!! !!! 😁 🙂🙂} බොළාට හොඳටම.. 'තදටම'.. 😊 මතක හිටින්නේ, ඉස්සෙල්ලම සිහියට එන්නේ, 🙄 (මතක්වෙන්නේ / කල්පණා වෙන්නේ) නිතර නිතරම.. වැඩිපුරම.. මතක්වෙන්න ගන්නේ, 🙄🙄 අර අර ගණන් හදනකොට ඉස්සෙල්ලම බැලෙන්නෙ '[ ] වරහන්' ගැන.. ඊළඟට '{ } වරහන්' ගැන.. ඊටත් පස්සෙ '( ) වරහන්' ගැන.. ඊළඟට '/ x' ගැන.. හා අන්තිමට '+ -' ගැන.. විදියට වගේ, 🙄🙄🙄 මුළින්ම මට ඇරපුවා... 😯😯 😂😂😂 🤣🤣 (Highest strength එකෙන් වැදිච්ච / record වෙච්ච ඒවා!!! එව්ව වදිනව 'ගලේ මීටර් ගාණක් ගැඹුරට කෙටුවා' වගේ!!! !!! !!! 😁😁) ඊළඟට අපේ හාමුදුරුවොන්ට ඇරපුවා - බුදුහාමුදුරුවොන්ට අරපුවා - ධර්මය අච්චාරු කරපුවා... 😯😯 😂😂😂 (එව්වත් වදිනව 'ගලේ මීටරයක් විතර ගැඹුරට කෙටුවා' වගේ!!! 😁😁) ඊළඟට මිනී මරපුවා - wholesale එකේ සත්තු මරපුවා... ඊළඟට මිනිස්සුන්ට හිංසා පීඩා කරපුවා - සත්තු මරපුවා... ඊළඟට සත්තුන්ට හිංසා පීඩා කරපුවා - බොරු කියල මිනිස්සු අමාරුවේ දාපුවා - පරුෂ වචනයෙන් මිනිසුන්ගෙ හිත් රිදවපුවා - හිස් වචන වළින් මිනිස්සුන්ගෙ ක්ෂණ සම්පත්තිය කාබාසීනියා කරපුවා ඔක්කොම... ඒ ඔක්කොටම පස්සෙ තොපි පින් කොරපුවා... 😄😄 සහ අන්තිමටම තොපි සිල් රැක්ක / සීලෙ ආරක්ෂා කොළා නම් අන්න එව්වා... ලෙසට, 😄😄 recording level එක වැඩියෙන්ම record වෙලා තියන ඒවයි ඉඳලා recording level එක අඩුවෙන්ම record වෙලා තියන ඒවාට වෙනකම් විදියට තමයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😋 🙃🙃🙃 🤣🤣🤣

  බොළාට විතරක් නෙවෙයි!!! හෑම සත්වයෙකුටම එහෙමයි!!! !!! !!! 😁
  • තමන්ගෙ හිත රිදෙන - තමන්ව පීඩාවට පත්වෙන දෙයක් වෙච්ච ගමන් ඒක පොල්ලෙන් ගැහුවා වගේ මතක හිටිනවා!!! !!! !!! ඒකම නැවත නැවතත්.. නැවත නැවතත්.. නැවත නැවතත්.. මතක්වෙන්නත් ගන්නවා!!! !!! !!! එතකොට memory 'හෑරෙනවා'!!! 😳😁 ගලේ ගැඹුරට ගැඹුරට කොටනවා වගේ වෙනවා!!!
  • හිතට දුකක්වත් සතුටක් වත් ඇති නොවෙන දේවල්, පොත් පාඩම් කරන ඒවා වගේ දේවල් නම් මතක හිටින්නෙ නැවත නැවතත් මෙනෙහි කරන / හිතෙන් repeat කරන තරමට විතරයි!!! Repeat නොකර අතහැරලම දැම්මොත් ආයි මතක්කරගන්න වත් බැරිවෙන්නම ඒවයි recording levels 'බහිනවා' / අඩුවෙනවා!!! {ඇත්තටම නම් මනස කියන ආයතන වල ක්‍රියාකාරීත්වයට අනුව මතකයට එකතුවෙන දේවල් (waves 😉) නැවත නැවතත් සිහිකිරීමේදී ඒවයි levels වැඩිවෙන එක හැරෙන්න අතහැරල දැම්මට එහෙම අඩුවීමක් සිද්ධවෙන්නේ නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! ඒත් මේ ලේ මස් වළින් හැදිච්ච - කන බොන දේවල් වල ශක්තියෙන් වැඩ කර කර තියන හෑම මනස කියන ආයතනයකටම ඔරොත්තුදෙන්න පුළුවන් ශක්ති ප්‍රමාණයක් තියන නිසා, (සත්වයාගේ 'පුණ්‍යශක්තිය' 😉😁) අළුතෙන් මතකයන් එකතුවෙන්න එකතුවෙන්න.. වෙන වෙන මතකයන් නැවත නැවතත් මෙනෙහි කෙරෙන්න කෙරෙන්න.. අතහැරෙන ඒවයි levels ඉබේම අඩුවෙනවා!!! වෙන්නෙ ඒකයි. 🙂🙂 හැබැයි ඒත් මොකුත් අමතක වෙන්නෙ - මැකිල යන්නෙත් නෑ!!! !!! !!! 😯 😄😄 තියන ශක්ති ප්‍රමාණය අළුතෙන් එකතුවෙන - නිතර පාවිච්චිවෙන waves වලට වැඩියෙන් allocate වෙනවා!!! එතකොට අතහැරෙන waves වලට allocate වෙන ශක්ති ප්‍රමාණය ඉබේම අඩුවෙනවා!!! එච්චරයි. 🙂🙂 ඊළඟට එහෙම අඩුවෙලා අඩුවෙලා සෛල වල default level එකටම අඩුවුණායින් පස්සෙ දිගටම ඒ level එකෙන්ම හිටිනවා!!! !!! !!! 😳😳 😅😅}
  • හිතට සතුටක් සැනසීමක් ලැබෙන දේවල් කොච්චර ලැබුණත් මදි නිසා ඒවා මතක හිටින්නෙත් නෑ!!! {එහෙම ඒවා ඊට වඩා ඕනෙ වෙනවා විතරයි!!! !!! !!! අනික ඒ මතකයන් උවමණාවෙන් මතක තියාගෙන හිටියත්, උවමණාවෙන් නැවත නැවතත් සිහිකොර කොර තියාගත්තත් (දසම ගණන් වල පිං කොරල 'ලොකු කොරගන්න' එහෙම!!! 🤪 😄😄) විපාක කණපිට හැරිල වැඩේ වණ වෙනවා විතරයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😲😲 😂😂 😅😅}

  ● ඊළඟට තෝ දැන දැන උවමණාවෙන් කරපු පව් - පාපකර්ම / බලුවැඩ / තුප්පහි වැඩ / කුපාඩි වැඩ වලදි ඒ ඒ සිදුවීම් වලට සම්බන්ධවෙච්ච / සම්බන්ධවෙන - මැදිවෙච්ච / මැදිවෙන හා ඒවායින් පීඩාවට පත්වෙච්ච / පත්වෙන අනික් සත්වයන්ගෙ ඔළුගෙඩි වල record වෙච්ච මතකයන් පස්සෙ කාලෙක උන් උන් අතරෙ resonate වෙන්න - ring වෙන්න ගත්තම, අනුනාද වෙන්න ගත්තම, තොපිට නැවත නැවතත්.. නැවත නැවතත්.. නැවත නැවතත්.. තව තව කෙළවෙනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😲😲 බොළාගෙ භව නොකඩවා ලොකුවෙන්න ගන්නවා!!! !!! !!! 😲😲 😌😌 අදාළ මතකයන් තියන සත්වයන් ඔක්කොම පිරිණිවන්පාලා ඉවරවුණොත් හැරෙන්න ඒ සැරින් සැරේට memories ring වෙන / resonate වෙන ඒවා කවදාවත් නතර වෙන්නෙත් නෑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😯😯 😲😲 😌😌😌

  Special Notice: මේ.. බොළා කවුරු කවුරුත් සිය දහස් වාරයක් හරි ආයි ආයි කියවලා මේ කියපු - කියන කරුණු ටික හොඳටම අල්ලගනිල්ල!!! හොඳේ... 😌😌 මේ තමයි ඔය ඉන්න තරමක් වර්තමාන 'බුදුවරු' / 'බුදුවරියෝ' - 'මුණිවරු' / 'මහා මුණිවරු' / 'මුණිවරියෝ' - 'මහාාා රහතුන්' - සාමාන්‍ය 'රහත්තු' / 'රහත්තියෝ' (හරි එවුන්) - 'රහුත්තො' / 'රහුත්තියෝ' (හොර එවුන්) 😄😄 ඔක්කොම හැඳිගෑවිලාම යන තැන!!! !!! !!! 😂😂 😅 😑😑😑 මං කිව්ව මේ මුළු ලෝකෙම එවුන්ට කර්ම - කර්ම විපාක කියල දෙන්නෙත් මං බව!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌😌 මේ තමයි ඒ කොයි ලොක්කගෙත් / ලොක්කිගෙත් පුකවල් ඉරෙන නෙවෙයි, පුකවල් දෙපළුවෙන තැන!!! !!! !!! 🤣🤣 😅😅😅 භාග්‍යවතුන්වහන්සේ වේළාම සුත්‍රයෙදී දක්වලා තියන ඇත්ත සංසාර කතාවෙ ඇත්තම ඇත්ත Danger එක!!! !!! !!! 😌😌😌 උඹල මාත් එක්ක ඉන්න - මාව පිළිගන්න - විශ්වාස කරන අහිංසක නිහතමානී හොඳ එවුන් මේකට බය උනයි කියලත් මට කරන්න දෙයක් නැහැ බොළ!!! !!! !!! 😞😞😞 😔😔😔 මට මගේමයි කියල කෙල්ලෙක් / ගෑණියෙක් ඕනෙත් මෙන්න මේ case එකේදි උඹලට දෙන්න පුළුවන් උපරිම support එක දෙන්න!!! !!! !!! 😌😌😌 ඒත් ඒක කෙරෙන එකක් නැහැ!!! 😑😑😑

  මොකක්හරි සිදුවීමකට සම්බන්ධ වෙච්ච - මැදිවෙච්ච හෝ පස්සෙ ඒ සිදුවීම ගැන දැනගත්ත එක සත්වයෙකුට හරි පස්සෙ කාලෙක ඒ අතීත සිදුවීම මතක්වෙලා ඌ ඒ ගැන සිහිකරන්න තියාගත්තොත්, ඒ අළුත්වෙච්ච - අළුත්වෙන මතකය හන්දා ඒ සිදුවීමට සම්බන්ධ හා ඒ ගැන දන්න සක්වළේ ඉන්න තරමක් අනික් සංසාරගත සත්වයන්ගෙත් මතකයන් ඇවිස්සෙන්න පටන් ගැනීම තමයි බොළල්ල ඔතනදි ඇත්තටම සිද්ධවෙන සිද්ධිය!!! !!! !!! එතකොට අනික් එවුන්ට ඒ වෙද්දි ඒ අතීත සිදුවීම මතක තිබුණත් නැතත් උන්ගෙ ඔළුගෙඩි වල තියන අදාළ waves ring වෙන්න / resonate වෙන්න / අනුනාද වෙන්න පටන්ගන්නවා!!! !!! !!! එහෙම ring වෙලා වෙලා වෙලා... resonate වෙලා වෙලා වෙලා... ඒ waves වල levels වැඩිවෙන්න වැඩිවෙන්න, ඔන්න අනික් එවුන්ටත් ඒ අදාළ අතීත සිදුවීම මතක්වෙන්න ගන්නවා!!! !!! !!! ඊළඟට එහෙම මතක්වෙන මතක්වෙන එවුණුත් ඒ සිදුවීම ගැන සිහිකරන්න තියාගත්තම, අන්න වැඩේ uncontrollable විදියට නැගලම යනවා!!! !!! !!! 'බටකැලේ ගිනිගත්තා' / 'බටකැලේ ගිණිතිබ්බා' වගේම වෙනවා!!! !!! !!!

  ඉතුරුවා දැනගන්න මගේ facebook page බලපල්ල.....
  https://www.facebook.com/damith.kariyawasam.9
   
  • Dislike
  Reactions: DjAtrocity

  Damith Kariyawasam

  Well-known member
 • May 21, 2007
  5,178
  343
  83
  51
  Thalawathugoda - Sri Lanka
  මේ.. බොළල්ලා, සංසාර කතාව කතාවක් නෙවෙයි කතා පොතක්!!! 😏 'අන්තෝ ජටා!! ජහී බටා!! මේ වැඩේ ගැස්සුනා නම් තොපි සේරටම හුටා!!' වෙන උළව්වක්!!! !!! !!! 😯 😂😂 😔😔 මාවත් කොර උනා මේවා තේරෙන්න තේරෙන්න. 😌😌 දැන් ඉතිං තොපි මේ මං කියන ඒවාට පරළ නොවී... 😄😄 මං තුමා 😉 'මුදුණා' වෙච්ච / වෙන එක ගැන කුපිත නොවී... 😁😁 😑 තේරුම් ගනිල්ල සංසාර පැවැත්මේ බරපතල කම!!! තේරුම් ගනිල්ල බොළාගෙ ජීවිත වලට තියන භයානක අණතුර!!! 😑😑

  මුළු සංසාර කතන්දරේම සිද්ධවෙන්නෙ එක අතකට විතරයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! සංසාරගත සත්වයන් (basic life formations) ආරම්භයෙදි ස්වභාවිකව හැදිල ඉබේම පැවැත්මට අහුවෙනවා!!! එතන ඉඳල ඒවා ඒවා අතරෙම සිද්ධවෙන couple වීමන් ටිකෙන් ටික භව ලොකුවෙවී ඊළඟට ඒවා පහළට පහළට ඇදෙනවා!!! {ඒ ඔක්කොම කියල දීල තියෙන්නෙ!!! මේ.. facebook.com/damith.kariyawasam.9/posts/3064975703567613} ඒ පහළට පහළට හැදෙද්දි ඇහැ - කණ - නහය - දිව - ශරීරය set එකත් (පංචස්කන්ධ) ලැබෙන්න ගත්තම උන්ට අවිද්‍යාව හා තණ්හාවල් ඔක්කොමත් පහළ වෙනවා!!! (මුළින්ම ඒ මොකුත් නෑ!!! !!! !!! පස්සෙ ටික ටික ඇතිවෙන්නෙ!!!) මනුස්ස මට්ටමට එනකොට ඒවා ඉහවහා යනවා!!! ඉන්පස්සෙ නම් උන් මොකෙක්වත් මළාට තමන්ගෙ කැමැත්තෙන් - තමන්ගෙ උවමණාවෙන් සංසාර පැවැත්මෙන් ගැළවෙන්නෙ නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😄 😔😔 ඊළඟට උන් පස් පව් - දස අකුසල් ඔක්කොමත් කරනවා!!! ඇදගෙනම නානවා!!! අන්තිමට අපායලෝක වලට සෙට්වෙලා ඒවයිම park වෙනවා!!! !!! !!! පළවෙනි වටය අවසානයි!!! 😂😂 😅 ඊළඟට ඉතිං සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේ නමක්ම පහළවෙන්න ඕනෙ උන්ව ආයි අපාය වළින් ගළවලා දාන්න!!! !!! !!! 😌😌 හැබැයි ඒ ගළවලා දැම්මත් උන් ආයි කරන්නෙත් කළින් ටිකමයි!!! ඉතිං ආයිත් අපාය වල!!! !!! !!! 😁 😂😂 ඔන්න ඔහොම කල්ප කල්ප කල්ප ගණන් 'වට වන්දනාවෙ' ගියපු එවුන්ට (උඹලට) ඊටපස්සෙ ලේසියෙන් සංසාර පැවැත්මෙන් ගැළවෙන්න බැහැ බොළ!!! !!! !!! 😔😔😔

  එකක්, අපාය ලෝක වලට වැටිලා... තිරිසන් ජීවිත වලට සෙට්වෙලා... භූත - පෙරේත ජීවිත වලට සෙට්වෙලා... දුක් විඳින - විඳවන මනුස්ස ජීවිත වලට සෙට්වෙලා... අනන්ත අප්‍රමාණ දුක් විඳ විඳ සංසාරෙ චාටර් වෙවී ඉන්න & වෙන වෙන එවුන් එක්ක සෙට්වෙචච කොකු නිසා දෙස්දෙවුල් තිය තියා ඉන්න සංසාරගත සත්වයන් ඔක්කොගෙම භව වළින් ඇතිවන බලපෑම (සංසාර අණතුර) නිසා, උඹලට ගැළවෙන්න හම්බවෙන්නෙත් නැහැ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😑😑 අනික උඹල උඹල එක්කලම කොකු දාගත්ත එවුන් උඹලට ගැළවෙන්න දෙන්නෙත් නැහැ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😳😳 😑😑😑 {අතීතයේ උඹගෙ ID එකෙන් කෙරිච්ච හැම දේම උඹම කරපුවා වෙලා.. 'උඹගේම පුරාණ කර්ම' වෙලා.. ඉවරයි!!! !!! !!! මොකද, මං එළිදරව් කරලා දීපු ඇත්ත සංසාර කතාව නොදන්න සත්වයෝ හැමෝටම පේන්නෙ.. උන් හැමෝම හිතං ඉන්නෙ.. ඒ ඔක්කොම උඹම කරපු - කියපු දේවල් කියලයි!!! !!! !!! ඉතිං උඹගෙ සංසාර පැවැත්ම සිද්ධවෙන තාක් කල් උන්ගෙන් උඹට ගැළවෙන්න බැහැ!!! !!! !!! භාග්‍යවතුන්වහන්සේ කියාපු ඇත්ත 'කෙළෙස් අඩු සත්වයෝ' 'කෙළෙස් වැඩි සත්වයෝ' කතාවත් අන්න ඒකයි!!! !!! !!! 😉 😌😌 'කෙළෙස් වැඩි' කියන්නෙ බාහිර බලපෑම් වැඩි.. නැත්නම් අම්බානට කොකු දාගෙන / කොකු වැටිල තියන.. කියන එක!!! 'කෙළෙස් අඩු' කියන්නෙ බාහිර බලපෑම් අඩු.. කොකු නැති / අඩු.. නැත්නම් silence එකේ - shape එකේ ජීවත්වෙච්ච.. කියන එක!!!}

  ඕක තේරුම් කරන්න නම් වෙන උදාහරණ අවශ්‍ය නැහැ බොළල්ල. මේ 'අපේ වැඩේට' කස්ටියගෙ තියන සහභාගීත්වයයි 😁 මට / මං ලියන ඒවට කස්ටිය දක්වලා තියන ප්‍රතිචාරයි බලපල්ල!!! 😄😄 😅 මේ 'අපේ වැඩේ' ඇවිල්ල මේ මුළු ලෝකෙම ඉන්න එවුන්ට සංසාර පැවැත්මෙන් ගැළවෙන්න උපකාර කරන්නම කෙරිච්ච / කෙරෙන වැඩක්!!! !!! !!! 😌😌 මගේ(අපේ) උපකාරය නොලබපු / නොලබන මොකෙක්වත් - මොකියෙක්වත් දැන් කාලෙ මළාට සංසාර පැවැත්මෙන් ගැළවෙන්නෙ නැහැ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😑😑😑 සමහරවිට ඊළඟට කියන කරුණු කාරණා දැනගත්තයින් පස්සෙ බොළාටත් ඒක තේරෙයි!!! නැත්නම් තොපි කූරිය ගැහුවට පස්සෙ තොපිට ඒක අනිවා තේරෙයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😑😑 ඒත් එහෙම හැමෝටම උපකාර කරන්නම ආව මාව කී දෙනෙකුට නම් දිරවන්නෙ නැද්ද??? ??? ??? 😂😂 😅😅 ඒ තොපි එක එකාට - එකීට වෙන වෙනමම සෙට්වෙලා ඉන්න භූත - පෙරේත හා මනුස්ස හතුරු පිරිවර නිසා බොළ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😳😳😳 😔😔 උන් තොපිට ගැළවෙන්න තියා තොපි ගැළවෙයි කියල හිතන පැත්ත පළාතකවත් යන්න දෙන්නේ නෑ!!! !!! !!! 😧😧😧 😑😑 කොහොමහරි කරකවල වලටම ඇදල ගන්නව!!! ඇදල දානව!!! තොපි දන්නෙවත් නෑ ඒ ගැන!!! !!! !!! 😔😔 එතකොට ඒ 'හතුරො' ඇවිල්ල සමහරවිට උඹගෙ මේ ජීවිතයෙ උඹගෙ ළඟින්ම ඉන්න උඹේ අතිජාත මිත්‍රයන්ම වියහැකියි!!! !!! !!! 😳😳 හොඳේ... 😑😑 සමහරවිට උඹ උඹගෙ 'කල්‍යාණමිත්‍රයාණන්වහන්සේ / වහන්සේලා' හැටියට හිස්මුදුණින්ම පිළිඅරගෙන - හිතාගෙන ඉන්න එකා / එවුන් වෙන්නත් පුළුවන්!!! !!! !!! 😔😔 ඒ තමයි ලෝක ස්වභාවය!!! 😑😑 උන් කොයි එකාගෙත් - එකීගෙත් එකම උවමණාව උඹට මේ ලැබිල තියන ක්ෂණසම්පත්තියට කෙළින එක විතරමයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! ඊටපස්සෙ තොට ආයි තව ක්ෂණසම්පත්තියක් ලැබෙන්නෙ නැති නිසා උන්ට ආයි උඹ ගැන වදවෙන්න දෙයක් නෑ!!! !!! !!! උඹ උන් එක්ක දිගටම ඉන්නව!!! !!! !!! ඉතිං තරහ පිරිමහ ගන්න.. වාඩුව ගන්න.. ඕනෙ හැටිය අවස්ථාව තියනව!!! 😑😑 මේ මං ලියන ඒවා කවුරුවත් නොබලන - නොකියවන, මට සෙට්වෙලා මං දාන ඒවා බලපු - කියවපු එවුණුත් කාලයක් යනකොට එකා දෙන්නා හැලෙන, අහම්බෙන් හරි දැකල මං දාන ඒවා බලන - කියවන එවුණුත් මේවයින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා වෙණුවට කුපිතවෙලා.. ෆෝම් වෙලා.. මට දිගට හරහට ඇරගෙන ඇරගෙන අරගෙන ගිහිල්ල ඇඩ්‍රස් නැතිවෙන්නම කෙළවගන්න තියාගන්න, කෙළවගත්ත, එකම හේතුව අන්න ඒකයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😑😑😑

  එතකොට එතෙන්දි අකමැත්තෙන් අප්පිරියාවෙන් උනත් මට බැනල.. උපදෙසේ දෙන්න - උගන්නන්න ඇවිල්ල.. ('ඇරල' 😁😂) අනාගන්නෙ නැතුව shape එකේ මං දාන දේවල් කියවලා බලාගෙන තම තමන් දැණුවත් උණොත්, ඒ කියන්නෙ මොකක් හරි අහේතුවකට 🙄 අර කකුලෙන් අදින එවුන් ඔක්කොම කපාගෙන ඇවිත් මං දාන ඒවා බලන්න - කියවන්න උවමණාවක් ඇතිවුණොත්, අන්න ඒ උන්දල විතරක් ගොඩයන පාරට සෙට්වෙනව!!! !!! !!! ඒත් එක්කම උන්ව වලට ඇදල ගන්න - ඇදල දාන්න බලාගෙන හිටපු.. මට විරුද්ධව උන්ව උසිගන්නපු.. එවුණුත් එකා දෙන්න මගේ පැත්තට හැරිල, එහෙම නොවෙන කාලකණ්නි එකා දෙන්නා හැඳිගෑවිලා ගිහිල්ල, උන්දලට තිබිච්ච 'කකුලෙන් අදින ඒවත්' ටිකෙන් ටික නැතුව යනව!!! !!! !!! 🙂🙂 එහෙම release වෙන උන්දලට මේ වැඩේ හොඳට දිරවල ගිහිල්ල ඊළඟට උන් මට ෆිට්වෙලා මං කියන විදියටම වැඩ කරන්නත් ගන්නව!!! 😊 🙄🙄 එහෙම හරියටම වැඩේ කරන - කරගන්න එවුන් විතරක් අන්තිමේ සංසාර පැවැත්මෙන් ගැළවිලා සදහටම දුකෙන් නිදහස්වෙනව!!! !!! !!! 😲😲 😊😊 😑😑 එතකොට එහෙම වෙන්නෙ මේ මට(අපිට) අනික් එවුන්වත් උඩට / ගොඩට 'ඇදල ගන්න' තියන ශක්තිය නිසා තමයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌😌

  මෙතන තව බරපතළ දෙයක් තියනව බොළල්ල.
  • සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේලා අනික් ලෝක සත්වයන්ව දුකින් නිදහස් කරගන්න තියන උවමණාවටම සම්මාසම්බුද්ධත්වයට පත්වෙන්නෙ සොළොස් සංඛ්‍ය - අටසංඛ්‍ය හෝ සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් තිස්සෙ පින් රැස්කර කර ඒ වැඩේට අවශ්‍ය ශක්තිය ගොඩනගාගෙන!!! !!! !!! සුමේධ තාපසතුමත් සම්මාසම්බුද්ධත්වයට පත්වෙන්න අධිෂ්ඨාන කරගත්තෙ දීපංකර බුදුරජාණන්වහන්සේගෙන් ධර්මය අහල දැනගෙන තමන්ට නිවන් අවබෝධ කරගෙන පිරිණිවන්පාන්න පුළුවන් බව හොඳටම දැනගෙන, ඒත් 'තමන් වගේ කෙනෙක් එහෙම තනියෙන් ගොඩයන එක කැතයි!! සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේ නමකගේ උපකාරයක් නැතිව ලෝක සත්වයන් අසරණ වෙච්ච කාලෙක සම්මාසම්බුද්ධත්වයට පත්වෙලා තව මහා පිරිසකුත් ගොඩ දාගෙනම ගොඩයන්න ඕනෙ!!' කියල හිතාගෙන!!! !!! !!! සංසාරගත සත්වයන් දුකින් නිදහස් කරවන එක මහා ශක්තියක් අවශ්‍යවෙන වැඩක් බව දැනගෙනම කරපු / කරන වැඩක් ඒ පෙරුම් පුරණ එක!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌 ඉතිං ශක්තිය හදාගෙනම එන නිසා උන්වහන්සේලාට ඒ වැඩේ 'ගේමක්' නෑ!!! !!! !!! සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේලා හැමෝටම එහෙමයි!!! !!! !!!
  • එතකොට පසේබුදු බුදුවරු සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේලා තරම් powerful නෑ!!! හැබැයි සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වඩා powerful!!! ඒ බව භාග්‍යවත් ගෞතම බුදුරජාණන්වහන්සේ වේළාම සුත්‍රයෙදි කියල තියනව!!! !!! !!! අනික ඒ පසේබුදු බුදුරජාණන්වහන්සේලා 'නොකර සද්ද' තනියෙන් ගැළවිලා යන අය!!! ඊළඟට ඒගොල්ලොන්ගෙ පුණ්‍යශක්තිය නිසා වටපිටාවත් ඉබේම settle වෙනව!!! !!! !!! ලඟපාත ඉන්න සත්තු ඔක්කොම ඉබේම cool down වෙනව!!! !!! !!! ඉතිං එහෙම local / surrounding environment එක වෙනස්වෙන වෙනස්වීමයි, එයාල නොකර සද්ද shape එකේ තමන් විතරක් තනියෙන් ගැළවිලා යන එකයි නිසා, එයාලටත් වැඩේ 'ගේමක්' නෑ!!! !!! !!!
  • ඒත් නිකමට හිතල බලපල්ල මගේ ගැන. 😔 මං අයිතිවෙන්නෙ 'දිට්ඨිසම්පන්න මනුස්ස' කියන සාමාන්‍ය මනුස්සයන්ට වඩා පුණ්‍ය ශක්තියෙන් වැඩි, ඒත් සාමාන්‍ය මනුස්සයන්ගෙම කාණ්ඩයට!!! මාත් එක්ක ඉඳල ස්වභාවධර්මයේ ඇත්ත සංසාර කතාව නිවැරදිව - එහෙම්පිටින්ම දැනගන්න එවුන් එක්කෙනෙක් නෑර 'ඩෝසර් කරගෙන යනව වගේ' ගිහිං sure shot නිවන් ඇරල දාන්නම කරන වැඩක් මේක!!! !!! !!! 🙂🙂🙂 {උඹල ගොඩ දෙනෙකුට ඒක හරියටම තේරෙන්න උඹල කූරිය ගහන්නම ඕනෙ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌 😑😑 ඒ නිසා ප්‍රශ්ණයක් කරගන්න එපා!!! 😑😑😑} එතෙන්දි මේ වැඩේ නිසා බොළා එක්කෙනෙකුට ඉන්න භූත - පෙරේත හා මනුස්ස හතුරු පිරිවරක් විතරක් නෙවෙයි, මුළු ලෝකෙම එවුන්ට ඉන්න භූත - පෙරේත හා මනුස්ස හතුරු පිරිවර රොත්ත බුරුත්තම මාත් එක්ක ඔරොප්පු වෙනව!!! !!! !!! 😳😳 ඊළඟට උන් ඔක්කොම එක්කහුවෙලා මට කෙළින්න තියාගන්නව!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😳😳 😂 😌😌 මං ඕක දැනගත්තෙත් පස්සෙ උනාට මොක්කු මොක්කු හරි සෙට්වෙලා මට කෙළින බව නම් තේරිලා තිබුණ ඉස්සර ඉඳලම!!! !!! !!! 😔😔 ධර්ම මාතෘකාවෙදි හැරෙන්න මං යම් දෙයක් අරගන්න - ගාණක් හම්බකරගන්න - සතුටක් / සැනසීමක් ලබන්න උත්සාහ කරපු ගොඩක් තැන්වලදි උන් මට කෙළලා - කෙළවලා තියනව ලස්සණට!!! !!! !!! 😔😔😔 {දැන් නම් මං "ආ.. ඇරපං!! ඇරපං!! තව හොඳට ඇරපං!!" කියල ඉන්නව!!! 😁😁 🙄🙄 😉 😂😂😂 🤣🤣} කොච්චර දෙවි පිරිසක් පස්සෙන් හිටියයි කියලත් එයාලටත් බෑ ඒ වගේ තැන්වලදි මාව cover කරන්න!!! !!! !!! මොකද 'අපේ' මේ වැඩේ කෙරිල තියෙන්නෙම සංසාර පැවැත්මෙන් ගැළවීම - ගළවා ගැනීම target කරගෙන!!! !!! !!! ඒ නිසා මගේ ලැබීම - හැකියාව - පින් උපරිමයෙන්ම තියෙන්නෙ ධර්ම මාතෘකාවට අදාළව විතරයි!!! 😌😌
  ඉතිං මේ ධර්ම මාතෘකාවෙදි නම් මට ශක්තිය තියනව againstව එන ඕනෙම එකෙක්ව තලල දාන්න!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙃🙃🙃 😂😂 නැත්නම් කස්ටිය මගේ කටුත් සූප්පු කොරල මෙලහට!!! !!! !!! 😄😄😄 😅😅 එතකොට මේකෙදි දෙවි පිරිසටත් පුළුවන් මාව guard කරන්න - guide කරන්න - protect කරන්න නියමෙටම!!! !!! !!! ඒත් මෙතෙන්දිත් 'ශක්තිය පැත්තෙන්' නම් support එකක් දෙන්න බැහැ එයාලට!!! !!! !!! මොකද, එයාල හැමෝටම තියෙන්නෙ සියුම් ශරීර!!! !!! !!! ශක්ති කතන්දරේ එක්ක deal වෙන්න පුළුවන් එකම ඕළාරික / solid ශරීරය මේක!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌😌
   
  • Dislike
  Reactions: DjAtrocity

  Damith Kariyawasam

  Well-known member
 • May 21, 2007
  5,178
  343
  83
  51
  Thalawathugoda - Sri Lanka
  තව දෙයක් තියනව. මුළින්ම භාග්‍යවතුන්වහන්සේ කියාපු නිසා 'දිට්ඨිසම්පන්න' කියන්නෙ මහා පුණ්‍ය ශක්තියක් ඇතුව හැදෙන මට්ටමක් බව දැනගෙන හිටියට, බොළාටත් කිව්වට, ඒ 'දිට්ඨිසම්පන්න' කියන එකටත් energy levels කිහිපයක් තියන බව දැනගෙන හිටියෙ නැහැ මම!!! !!! !!! ඒත් දැන් බලනකොට,
  • තමන් අනිත්‍ය / තාවකාලික සත්වයෙක් බව තමන්ටම ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙලා.. ත්‍රිවිධ තණ්හා නැත්තටම නැතිවෙලා.. සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේගේ උපකාරයෙන් ඒ ජීවිතය අවසානයෙදිම නිවිල යන හෝ අන්තිම අනාගාමී ලෝක 2ට වත් සෙට්වෙන අයගෙ හැරෙන්න, තමන් සංසාරෙ ඇවිත් තියන කෙනෙක් නෙවෙයි!!! සංසාරෙ ඇවිත් තියෙන්නෙ පංච උපාදානස්කන්ධයක් / මතකයක් විතරයි!!! ඒක තමන්ගෙ නෙවෙයි!!! ඒ මතකයේ තියන කිසි දෙයක් තමන්ම කරපුවා වත් - තමන්ටම වෙච්ච ඒවා වත් නෙවෙයි!!! කියන 'තමන් දැනගත යුතුම ඇත්ත කතාව' පරිපූර්ණ විශ්වාසයෙන් යුතුව දැනගෙන හරියට සෝවාන් / සෝතාපන්න නොවෙච්ච - පුරාණ කර්ම වළින් නිදහස් නොවෙච්ච කිසීම කෙනෙක්ගෙ නිවණ ගැන කිසීම sure එකක් නැහැ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😲😲😲 😌😌 මොකද, සංසාර අණතුර ආයි වැඩිවෙච්ච ගමන් උන්ට නිවෙන්න (නිවන් යන්න / පිරිණිවන් පාගන්න) බැරුව යනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😑😑😑 ඊළඟට දිගට දිගට පුනර්භව සිද්ධවෙන්න ගත්තම උන් අනිත්‍ය / තාවකාලික බව උන්ටම අමතක වෙනවා!!! !!! !!! 😄😄 😂😂 නැතිවෙච්ච තණ්හාත් ආයි ඇතිවෙනවා!!! !!! !!! 😂😂 🤣🤣 පව් - පාපකර්මත් කරන්න ගන්නවා!!! !!! !!! පස්සෙ ඉතිං උනුත් 'normalize වෙලා' 😁😂 අනික් එවුන් වගේම ආයි හතර අපායෙ වැටි වැටී සංසාරෙ යන්න තියාගන්නවා!!! !!! !!! 😌😌 "යමෙක් සෝවාන් / සෝතාපන්න නම් එයා හතර අපායෙන් නිදහස් වෙච්ච කෙනෙක්!!" සෝවාන් / සෝතාපන්න නැත්නම් ඌ හතර අපායේ වැටෙන එකෙක්!!! !!! !!! 😯😯 🙄🙄 😁 කියලා කියල තියෙන්නෙත්, 😉 😅😅 යමෙක් සෝවාන් / සෝතාපන්න නම් 'නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති!!' කිව්වට සෝවාන් / සෝතාපන්න නැත්නම් 'නතේ භවං කල්ප හැටහුටහමාරකින් වත්!!' 😯😯😯 කියලා කියල නැත්තෙත්, 😉 😅😅 😂 අන්න ඒකයි!!! 😊😊

  ඉතිං අන්න ඒ ජීවමාණ සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේ නමකගේ උපකාරයෙන් සංසාර පැවැත්මෙන් ගැළවෙන්න / සංසාර දුකෙන් නිදහස්වෙන්න ගියත් 'නිවණ' (පිරිණිවන්පාන එක) sure වෙන්න - confirm වෙන්න තියෙන්නම ඕනෙ මූළික සුදුසුකම... 'තමන් සංසාරෙ ඇවිත් තියන කෙනෙක් නෙවෙයි!! සංසාරෙ ඇවිත් තියෙන්නෙ පංච උපාදානස්කන්ධයක් / මතකයක් විතරයි!! ඒක තමන්ගෙ නෙවෙයි!! ඒ මතකයේ තියන කිසි දෙයක් තමන්ම කරපුවා වත් - තමන්ටම වෙච්ච ඒවා වත් නෙවෙයි!!' කියන එක තමන්ටම තනියෙන් අවබෝධ කරගන්න තියන හැකියාව... තමයි භාග්‍යවතුන්වහන්සේ කියපු දිට්ඨිසම්පන්න බව!!! !!! !!! ඒ ඇවිල්ල 'දිට්ඨිසම්පන්න' කියන මට්ටමේ entry level එක!!! !!! !!! ඒක ඇත්තටම valid වෙන්නෙ / වලංගු වෙන්නෙ ජීවමාණ සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේ නමක් ලෝකෙ වැඩසිටින සංසාර අණතුර නැති කාලෙට හා උන්වහන්සේ පිරිණිවන්පෑව ආසන්නයේ සංසාර අණතුර අඩු කාලෙට විතරයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! මොකද, ඒ පුණ්‍ය ශක්තිය ප්‍රමාණවත් වෙන්නෙ තියුණු ප්‍රඥාවක් ඇති මනුස්සයෙක් වීමට පමණයි!!! !!! !!! 😌😌

  • එතකොට, සංසාර අණතුර ආයෙ වැඩිවුණාට පස්සෙ කාටවත් ඒ 'entry level' / basic දිට්ඨිසම්පන්න භාවයෙන් තව දුරටත් නිවන් යන්න - පිරිණිවන් පාන්න හම්බවෙන්නේ නෑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😔😔 😑😑😑 මොකද, "ආ.. උඹ දිට්ඨිසම්පන්නයි නේ!! එහෙනං උඹ ඔහොමම කරගන පළයන්!!" කියල සංසාර අණතුර අකුලගන පැත්තකට වෙන්නේ නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😜 😂😂 😕 එළ උදාහරණයක් සෙට්වුණා!!! 😁 'කොමිටල්' එකක්. හැබැයි මරු!!! 🙂🙂
  යාළුලා සංසාර අණතුර නැති කාලෙට / බුදුහාමුදුරුවෝ සංසාර අණතුර off කරගෙන ඉන්න කාලෙට "මං සංසාරෙ ඇවිත් තියන කෙනෙක් නෙවෙයි!! සංසාරෙ ඇවිත් තියෙන්නෙ පංච උපාදානස්කන්ධයක් / මතකයක් විතරයි!! ඒක මගේ නෙවෙයි!! ඒ මතකයේ තියන කිසි දෙයක් මංම කරපුවා වත් - මටම වෙච්ච ඒවා වත් නෙවෙයි!!" කියන ඇත්ත කතාව තමන්ටම තනියෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් entry level දිට්ඨිසම්පන්න කෙනෙක් කියන්නෙ හොඳට මස් තියන.. කටස් තියන.. ගට්ස් තියන.. හයේ හතරෙ පොරක් වගෙයි!!! 😉 😁😁 ඒකා විචිකිච්චා දුරුකරගෙන සීලබ්බත පරාමාසත් අතහැරලා සෝවාන් / සෝතාපන්න උනා කියන්නෙ පොර weight lifting කරලා කරලා කිලෝ 200ක් උස්සන්න පුළුවන් වැඩර් කෙනෙක් උනා වගෙයි!!! 😁😁 කාම තණ්හාත් දුරුවෙච්ච සකෘදාගාමී කෙනෙක් උනාම පොර කිලෝ 250ක් උස්සන්න පුළුවන් වැඩර් කෙනෙක් උනා වගෙයි!!! භව තණ්හාත් දුරුවෙච්ච අනාගාමී කෙනෙක් උනාම කිලෝ 280ක් උසන්න පුළුවන්.. විභව තණ්හාත් දුරුවෙච්ච රහත් කෙනෙක් උනාම කිලෝ 300ක් උස්සන්න පුළුවන්.. වැඩර් කෙනෙක් උනා වගෙයි!!! හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිණිවන්පාලා සංසාර අණතුර නැවත on උනාම / ක්‍රියාත්මකවෙන්න ගත්තාම ඒ හොඳට මස් තියන.. කටස් තියන.. ගට්ස් තියන.. කිලෝ 300ක් උස්සන්න පුළුවන් හයේ හතරෙ පොරගෙ ඔලුව උඩට heavily loaded, කට කපල පුරෝපු, container 50,000ක් විතර පටවපු, cargo ship එකක් අතහැරියා වගෙයි!!! !!! !!! 😳😳😳 😲😲😲 🙃🙃🙃 🤣🤣 පොර චුරු තමයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 🤣🤣🤣 තේරුණා නේ?? 😁 🙂🙂

  එත්තකොට, 🙄🙄 අද කාලෙ ආරණ්‍ය ගතෝවා - ශුන්‍යාගාර ගතෝවා - රුක්ඛමූළ ගතෝවා වෙලා... සප්ත බෝජ්ජංග ධර්ම - සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම - සතර සතිපට්ඨානය වඩාගෙන ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය දිගේ වැඩගෙන වැඩගෙන වැඩගෙන ගිහිල්ල රත්වෙලා... ඉන්න කෙනෙක් ගත්තොත්, 😉 😂😂 ඒ උන්ද යාන්තම් සිමෙන්ති කොට්ටයක් උස්සගන්න පුළුවන් එකෙක් වගෙයි!!! 😜 😂😂😂 😂😂😂 😅😅 ඔය මොකක් හරි රෙද්දක් අවබෝධ කරගෙන කියව කියව ඉන්න එකෙක් / එකියක් ගත්තොත් යාන්තම් පාන් රාත්තලක් දෙකක් උස්සගන බෙරිහන්දෙන කැහැටු පෙන්දෙක් / පෙන්දියෙක් වගෙයි!!! 😜 😂😂😂 😂😂😂 😂😂😂 😅😅 අර මස් තියන.. කටස් තියන.. ගට්ස් තියන.. කිලෝ 300ක් උස්සන්න පුළුවන් හයේ හතරෙ පොරත් සංසාර අණතුරට චුරු වෙනවයි කියන්නෙ, උන්දල ගැන කතාකරන්න වත් දෙයක් නැති බව තොපිටම තේරෙණවා නේ??? ??? ??? 😁😁 😅 ඒක තමයි. 😄😄 මේ කාලෙ තනියෙන් පිරිණිවන් පාගන්නත් heavily loaded - කට කපල පුරෝපු - container 50,000ක් විතර පටවපු cargo ship එකක් උස්සගන්න තරම් පුණ්‍යශක්තියක් තියන... පසේබුදු බුදුරජාණන්වහන්සේ නමකගේ තරම්වත් පුණ්‍යශක්තියක් තියන... කෙනෙක්ම විය යුතුයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌😌

  • එතකොට බොළල්ලා සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේ නමකුත් ලෝකෙ නැති - සංසාර අණතුරත් කරටියටම නැගල තියන මේ වගේ කාලෙක තව මහා පිරිසකුත් ගොඩ දාගෙනම ගොඩ යනවයි කියන්නෙ, ඒක කරන්න පුළුවන් මේ 'මං තුමා' වගේ කෙනෙක්ගෙ හැකියාව - පුණ්‍යශක්තිය නම් හිතාගන්න වත් පුළුවන් එකක් නෙවෙයි!!! !!! !!! 😌😌😌 මාරයි!!! මටම පුදුමයි!!! මේ වැඩේ මේ තරමට deep ගෙනියන්න මට සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේලාට විතරක් හිමිවෙන 'මහා කම්ම විභංග ඥාණය'ත් උපද්දවාගන්න (අල්ලගන්න) පුළුවන් උනා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! ☺☺ අන්තිමේදි මම මහා කම්ම විභංග ඥාණය විතරක් නෙවෙයි, දිට්ඨදම්ම වේදනීය - උපපජ්ජ වේදනීය (single instance or multiple consecutive instances / chains) - අපරාපරිය වේදනීය - ආනන්තරීය හා බුදුහාමුදුරුවෝ කියලත් නැති 'temporarily lock-out වෙන' & 'permanently lock-out වෙන' කර්ම කියන ඇත්ත සංසාර කතාවෙ තියන පුකවල් 😳😂 ඔක්කොම ඇල්ලුවා!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ☺☺☺ 😌😌 මටත් දැන් මේ ලෝකෙ සිද්ධවෙන දේවලුයි.. ඇයි මේවා මෙහෙම වෙන්නෙ?? මේ යන විදියට ගියොත් ඉදිරියෙදි මොකද වෙන්නෙ?? කියලයි.. ගොඩක් දේවල් පේනවා!!! !!! !!! 😌😌 ඒවා කරන්න පුළුවන් ස්වභාවධර්මයේ ඇත්ත Technical කතාව Master කළ අයටම පමණයි!!! !!! !!! ඒ කියන්නෙ සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේලාටම පමණයි!!! !!! !!! බුදාම්මෝ මං එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😳😳 😄😄 😅😅😅 ඒත් මට කිසීම අමුත්තක් නෑ!!! !!! !!! 😌😌 මං දන්නවා මං භාග්‍යවත් ගෞතම සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේගේම එකෙක්!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! මට අදටත් උන්වහන්සේම විතරයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 🙏🙏🙏 ඉතිං මං දැන් මේ ධර්ම මාතෘකාවෙදි පුණ්‍යශක්තිය අතින් second වෙන්නෙත් ඒ සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේලාටම විතරයි බොළ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😌😌😌 ඒක දැනගෙන - මතක තියාගෙන හිටපියව්. තොපේ සරීර සවුක්කියට හොඳයි!!! 😑😑😑 දැන් මේ 'ගේම් එක' ගහන්න වෙලා තියෙන්නෙත් තනිකරම මගේ පුණ්‍යශක්තියෙන් තමයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌

  බොළල්ලා, දැන් ඇත්තටම නම් බොළාව සංසාර දුකින් සදහටම නිදහස් කරගන්න / නිදහස් කරල දාන්න අවබෝධයෙන් කරන්න - කරවන්න පුළුවන් කොටස, බොළා අවබෝධයෙන්ම කරන්න - කරගන්න ඕනෙ කොටස, නිවන් යන්න / පිරිණිවන් පාන්න කරන්න - කරගන්න ඕනෙ මුළු වැඩෙන් 0.00000000000000000000000000000000000000000000000001%ක් විතර වෙන කොටස, 😉 😄😄 😅😅 දැන් බොළාට එහෙම්පිටින්ම කියල දීලා ඉවරයි!!! !!! !!! 🙂🙂 😌😌

  'තමන්ගෙයි' කියල මොන ලබ්බක් වත් නැති ඔය බොළාගෙ ඇඟවල් වල බොළාට නැති කොරන්න 'තමන්ගෙ කෙළෙස්' - 'තමන්ගෙ තණ්හා' කියලත් මොන පුකක්වත් නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 🤪 😂😂😂 🤣🤣 දියුණු කොරන්න - නිවන්න කියල කෙහෙල්මලක්.. 'හිතක්' කියල උළව්වකුත් ඕවයි නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😂😂😂 🤣🤣 🤪 🙃🙃 ඒ 'හිත' කියන්නෙ ඔය බොළාගෙ ඇඟවල්වල සිද්ධවෙන 'වේදනා - සංඥා - චේතනා - ඵස්ස - මනසිකාර කියන technical operation එක' ලේසියට හඳුන්වන නමටයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😳 😂😂😂 🙃🙃🙃 ඒක just a 'නමක්' විතරයි!!! !!! !!! 🤪 🙃🙃🙃 තොපිට ධර්මය අවබෝධ කරගන්නවයි කියල අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නෙ ඔය තොපිට ඇහෙන - පේන - දැනෙන - හිතෙන - මතක්වෙන ඔක්කොම.. එහෙම්පිටින්ම.. නැතුව යනවා!!! 'මං' එහෙම්පිටින්ම නැතුව යනවා!!! 'මං' තාවකාලික - අනිත්‍ය කෙනෙක්!!! කියන බව විතරයි!!! !!! !!! 😁😁 😂😂 ඊටවඩා අවබෝධ කරගන්න කිසීම දෙයක් ඕවයි (ඔය බොළාගෙ ඇඟවල් වල) නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😜 😅😅 😑😑😑
  හැබැයි සංසාර අණතුර ක්‍රියාත්මක කාලෙට ඒ අවබෝධ වලින් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට සංසාර පැවැත්මෙන් ගැළවෙන්න - සංසාර දුකෙන් නිදහස්වෙන්න බෑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😢😢 😔😔😔 ඔක්කොමල බොග දාල flush කළා වගේ අපාගත වෙනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😭😂😂 😭😂😭 😂😭😭 😂🤣😭 තව විදියකට කිව්වොත් උඹලගෙ අවබෝධ වළින් පටිච්චසමුප්පාදය කියන technical operation එක නවතින්නේ නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! ඒක දිගටම continue වෙනවා!!! !!! !!! 😭😭🤣 😑😑
   
  • Dislike
  Reactions: DjAtrocity

  Damith Kariyawasam

  Well-known member
 • May 21, 2007
  5,178
  343
  83
  51
  Thalawathugoda - Sri Lanka
  දැන් බොළාට තව කරන්න - කරගන්න ඉතුරුවෙලා තියෙන්නෙ ඒ පටිච්චසමුප්පාදය කියන technical operation එක නතරවෙන්න නම් තනිකරම පුණ්‍ය ශක්තියෙන් කරන්න - කරගන්න වෙන කොටස... පුණ්‍ය ශක්තියම අවශ්‍ය වෙන කොටස... මුළු වැඩෙන් 99.99999999999999999999999999999999999999999999999999%ක් විතරම වෙන භයානකම කොටස... විතරයි!!! !!! !!! 😌😌 ඒක මුළින් හිතුවට වඩා අම්බානට බරපතළයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😔😔😔 මේ ලතවෙන්න වෙලා තියෙන්නෙ ඒකයි!!! (බයට නෙවෙයි!!! !!! !!! 😡😡)
  එතෙන්දි බොළාව ගොඩ දාන්න.. බොළාට ගොඩ යන්න හදල දෙන්න.. බලන බලන හැම පැත්තෙන්ම මාව උවමණා වෙනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! පින් කතාව ගැන - මං ගැන - මගේ පුණ්‍යශක්තිය ගැන මෙච්චර කිව්වෙ ඒකයි!!! ඇත්තටම නම් ඒ ටික මං මගේ උවමණාවෙන් ලිව්වත් නෙවෙයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! අපේ කස්ටිය 'ලියෙව්වෙ' ඔය විදියට තමයි!!! !!! !!! {මං ලියාගෙන ලියාගෙන යනකොට මං හිතලවත් නැති වෙන වෙන දේවල් ලියවෙනවා!!! ගැළපෙන්නෙ නැති මාවත් මඤ්ඤං වෙන ඒවා ලියවෙනකොට මං auto stop වෙනවා!!! ඊටපස්සෙ මොන මොනව හරි කර කර කාලෙ කකා ඉඳල ලියන්න ගත්තම සමහරවිට ආයි මොකුත් අවුළක් නැතුව මට ඕනෙ විදියට ලියාගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා!!! බැරිවුණොත් ආයිත් 'කාලෙ කාල' බලනවා!!! මේ වැඩේ යන්නෙ එහෙමයි!!!} කළින් post එක ලියාගෙන එද්දි කොච්චර try කළත් මට ඕනෙ විදියට ලියං යන්න බැරිවුණා!!! !!! !!! පස්සෙ ලියවෙන දෙයක් ලියවෙන්න ඇරලා ලිව්වා!!! ඊළඟට post එක ගාණට ගැළපෙන්න කරුණු එහෙමෙහෙ කරල.. line-up කරල.. align කරල.. හැදුවා!!! Update කළා!!! 🙂🙂 Finalize වුණේ මෙහෙමයි!!! 😌😌😌

  එතකොට මං බොළාට මේකෙ කියවිච්ච 'වේදනා - සංඥා - චේතනා - ඵස්ස - මනසිකාර කතන්දරය'.. 'මානසික ක්‍රියාකාරීත්වය'.. නැත්නම් 'මනසේ ඇත්ත technical operation එක'.. වෙනමම කියල දෙනවා!!! !!! !!! 🙂🙂 ඒක හෙණ interesting මාතෘකාවක්!!! ☺☺ මං ඔය "දෙයියන්නාන්සේ ගැන හිතුවත් ඇති!! ලෙඩ - අසනීප ඔක්කෝම ඉබේම හොඳවෙනවා!!" කිය කියා ඉන්න ගොං පකයින්ට - ගොං සුත්තියන්ට (දෙයියගෙ එවුන්ට. 😅) "දෙයියෙක් ඕනෙ නැහැ බොළ!! පයියක් ගැන හිතුවත් ඒක ඒ විදියටම සිද්ධවෙනවා!!" කියල පෙන්නන්න 😳 😂😂 අනාදිමත් කාලෙක ඉඳලා බලං ඉන්නවා!!! 😄😄 😅😅 තව ධර්මාවබෝධය සම්පූර්ණ උනාම / රහත්වුණාම (memory එක completely update උනාම 😉) වෙන දේ කියල දෙන්නත් තියනවා!!! 🙂🙂 එතකොට 'අර මොකද්ද එක' 🙄🙄 'අරක' බං 'අරක'!!! 😁 😄😄 අන්න ඒක දැක්කම හිත නැවතුණා... හිත හිස්වුණා... මතකය අමතක උනා... මතකය නැතිවුණා... වගේ වෙන්නෙ ඇයි?? 😊😊 කාලයක් යනකම් හීන පේන්නෙ නැත්තෙත් ඇයි?? 😊😊 😉 කියන්න, 😁 ඔක්කොටම වඩා ඒක දැක්කට වැඩේ හරියන්නෙ නැත්තෙ ඇයි??? 😯😯 😳😳 ඒක දැකල රඟපු / රඟන එවුන් අපාගතවෙන්නෙ කොහොමෙයි??? 😯😯😯 😲😲 කියලා පෙන්නන්න, 😂😂 තව වැඩ ගොඩාක් තියනවා!!! !!! !!! 🤣🤣🤣 😅😅 ඒ සේරටම 'වේදනා - සංඥා - චේතනා - ඵස්ස - මනසිකාර කතන්දරය' අවශ්‍ය වෙනවා!!! ඉතිං ඒ ගැන අපි පස්සෙ වෙනමම බලමු. 🙂🙂

  බොළල්ලා, භාග්‍යවත් ගෞතම සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේ "ධර්මය අවබෝධ කරගන්නේ මුළු මහපොළවේම පස් වළින් නියපිටට ගන්න පුළුවන් පස් චුට්ටක් තරම් ඉතාමත් සුළු පිරිසක් විතරයි!! මුළු මහපොළවේම පස් තරම් පිරිසක් ධර්මය අවබෝධ කරගන්නේ නෑ!!" කිව්වේ, මේ 'ධර්ම මාතෘකාවෙ' නැත්නම් 'සංසාර කතාවෙ' පදනම / base එක වෙච්ච ඇත්ත 'නාම - වින් කතන්දරය'... විද්‍යුත් ශක්තියෙත් - විද්‍යුත්චුම්බක ශක්තියෙත් කතන්දරය... කාටවත් තේරෙන්නෙ නැති නිසයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! ඒ ඇත්ත Technical කතාව නොතේරෙන කාටවත් කර්ම - කර්ම විපාක කතන්දරය තේරෙන්නෙත් නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! ඒ කර්ම - කර්ම විපාක කතන්දරය නොතේරෙන කාටවත් සංසාර පැවැත්මේ තියන බරපතළකම තේරෙන්නෙත් නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! ඉතිං ඇත්තටම නම් භාග්‍යවතුන්වහන්සේ එච්චරට මහන්සිවෙලා ධර්මය අවබෝධ කරගෙන (ස්වභාවධර්මය ගැන හොයල හොයල දැනගෙන) අනික් එවුන්ට දේශණා කරපු එකෙණුත් ඇති වැඩක් නෑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😯😯 😳😳😳 ධර්මය දේශණා කරලා.. කරලා.. කරලා.. ඉවරවෙලා, (කියල දෙන්න පුළුවන් දේවල් ඔක්කොම එකක් නෑර කියල දීලා ඉවරවෙලා) අන්තිමට උන්වහන්සේම "(වැඩක් නෑ!!) අවබෝධ කරගන්නේ නෑ!! (නිවන් යනවා / පිරිණිවන්පානවා කෙසේ වෙතත්) මැරෙන මැරෙන කෙනා නිරිසත් - තිරිසන් - පෙරේත ජීවිත ලබලා උපදිනවා!! නැවත මනුස්ස ජීවිතයක් හරි ලබල උපදින්නෙත් මුළු මහපොළවේම පස් වළින් නියපිටට ගන්න පුළුවන් පස් චුට්ටක් තරම් ඉතාමත් සුළු පිරිසක් විතරයි!!" කිව්වේ ඒකයි!!! !!! !!! 😔😔😔 හැබැයි ඒ උන්වහන්සේ සංතෝසෙන් කියපු කතාවකුත් නෙවෙයි!!! !!! !!! 😥😥 😔😔😔

  එතනදි ඇත්තටම නම් දෙවි මිනිස්සු ඕනෙම කෙනෙකුට තම තමන්ට සංසාර පැවැත්මෙන් ගැළවෙන්න උවමණා නම් තමන් ඉස්සෙල්ලම දැනගත යුතු - අවබෝධ කරගත යුතු ඇත්ත කතන්දරය... ඇත්ත Non-technical කතන්දරය... නැත්නම්, සංසාර කතාවෙ තියන The Most Critical Point එක... "තමන් සංසාරෙ ඇවිල්ල තියන - මීට කළිනුත් ඉපදිලා ඉඳල තියන කෙනෙක් නෙවෙයි!! සංසාර පැවැත්මෙන් තමන්ට උරුමවෙලා තියෙන්නෙ මතකයක් / පංච උපාදානස්කන්ධයක් විතරයි!! ඒක තමන්ගෙ නෙවෙයි!! ඒකෙ තියන කිසීම දෙයක් තමන්ම කියපු - කරපු දේවල් වත්.. තමන්ටම වෙච්ච දේවල් වත්.. නෙවෙයි!!" කියන ටික කෙළින්ම කියල දාලා, දෙවි මිනිස්සු ඔක්කොම ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත එවුන් / ධර්මය අවබෝධ වෙච්ච එවුන් කරවන්නත් උන්වහන්සේට ලේසියෙන්ම පුළුවන් කම තිබුණා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌 ඒත් ඒ කාලෙ එහෙම දෙයක් කරන එකේ ලොකු අණතුරක්.. ඒ අණතුර නිසාම ඒ දේ කිරීමේ නොහැකියාවක්.. තිබුණා!!! !!! !!! 😯😳 මොකද, කර්ම - කර්ම විපාක කතන්දරය නොතේරෙන එවුන්ට උන් සංසාරෙ ඇවිත් නැති බව කෙළින්ම කිව්වා නම් උන් ඔක්කොමල ඇදගෙනම නානවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😳 😅😅 මං කිව්වෙ, එහෙනං "මැරුණම ඔක්කොම ඉවර වෙනවා නම් ඉන්න ටිකේ මොනව කොළාම මොකද??" කියලා, තියන තරමක් දහජරා වැඩ (දස අකුසල්) සේරම කරලා උන් ඔක්කොමල රිටි පනින්නැහේ ලෝකාන්ත නිරයටම පනිනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😁😁 😂😂😂 මොකද 'සංසාර පැවැත්මවල්' සිද්ධවෙන්නෙ කර්ම - කර්ම විපාක හන්ද මිසක් අවබෝධවල අඩුවක් නිසාම නෙවෙයි!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😑😑 එව්වා අවබෝධ වළින් නවත්තන්න බෑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😑😑😑

  හැබැයි මං තුමත් ඔය 'The Most Critical Point' එක අහුවෙච්ච සැණින් ගොනා වගේ ඒක එළිපිටම කියල දැම්මා!!! !!! !!! 😉😁 😄😄 ඒකට "මේ පකය ඉඳල ඉඳල මොකද්ද මේ කළේ??" කියල 😂😂 'අපේ' කස්ටියත් full upset උනා වගේ මට දැණුනා!!! 😊😊 😄😄 මට එහෙම හිතුණා!!! 😔😔 හැබැයි මං හිතන්නෙ ඒ නම් මේ සංසාර කතන්දරේදි කවුරුවත් දුකෙන් නිදහස්වෙන්න 'තමන්ව නැතිවෙන විසඳුමක්' බලාපොරොත්තු වෙන්නෙ නැති නිසා වෙන්න ඕනෙ!!! !!! !!! 😁😁 😅 **{හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්නෙ දුකෙන් නිදහස් වෙලා.. කිසීම දුකක් නැතුව.. තමන්ට full සැපසේ ඉන්න - හැමදාම සැපෙන් ජීවත්වෙන්න ක්‍රමයක් නෙව??? ??? ??? 😅😅 😂😂 ඒක තමයි ඔය නිකෙළෙස් වෙන.. බුද්ධ ස්වභාවයට පත්වෙන.. විශ්වයට එකතුවෙන.. ස්වභාවධර්මයත් එක්ක එකතුවෙන / එකක්ම වෙන / ඒකාත්මික වෙන.. ද්විත්ව නැති වෙන.. කුණුහරුප කතා ඔක්කොගෙම පිටිපස්සෙ තියන 'රහස'!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😉 🤣🤣🤣 🤣🤣🤣 🤣🤣🤣 සා.භ.කා.ගොං සංඝයෙක් ඒ ගැන "මහා ශක්තියක් වෙලා විශ්වයට ගියාම ආයි උපදින්න හේතු නැතිවෙනවා" මොකද්ද කියලා අමු කුණුහරුප කතාවක් කියපු එකකුත් මං දැකල තියනව!!! !!! !!! 🙃🙃🙃 ඒ උනාට ඒ ඔක්කොම ඇවිල්ල ධර්මය දන්නෙ නැති එවුන්ගෙ අමු ගොං කතා පමණයි!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😄😄 😂😂😂 උන් දන්නෙ නෑ මේ ඇඟවල්වල එහෙම එළියට ගන්න පුළුවන් - අරං වෙනම තියන්න / තියාගන්න පුළුවන් මොකක්වත්... 'ආත්මයක්' කියල එකක් නැත්නම්, චාං චීං චූං ලගෙ (චීන්නුන්ගෙ 😄) 'චී' එකක් එහෙම... 🙃🙃 නැති බව!!! !!! !!! 😂😂😂 🤣🤣🤣 🤣🤣🤣 එහෙම විශ්වයට / විශ්ව ශක්තියට එකතුවෙන්න - එකතුකරන්න හිතාගෙන ඉන්න එවුන් ඉස්සෙල්ලම ඔය බොළාගෙ කොම්පීටර් වල තියන 'mouse pointer' එක (cursor එක) එළියට ගන්න.. එළියට අරං වෙනම තියන්න / තියාගන්න.. ක්‍රමයක් හදාගන හිටහල්ලකො!!! 😋 😂😂😂 😂😂😂 🤣🤣🤣} දැන් බලනකොට මං ඒ කියපු එකෙන් ඇත්තටම වැඩේ ඇනෙන්නත් ඉඩ තිබුණා!!! !!! !!! 😳😳 😨😨 ඒ වෙනකොට මාත් මේ කර්ම කතන්දර මොන ලබ්බක්වත් අල්ලගෙන තිබුණේ නෑ!!! !!! !!! 😔😔 හැබැයි මොකුත් ප්‍රශ්ණයක් ඇතිවුණෙත් නෑ!!! වැඩේ කචල් බව 'අපේ' අයට check උනා උනත් කටු කාලා.. කටු කාලා.. මේ වැඩේ කෙරීගන ඇවිත් තියන විදිය අනුව "මූ ගාණට වැඩේ ගොඩ දාවි!!" කියලා තිබ්බ විශ්වාසය නිසාද කොහෙද මොකුත් අවුළක් උනෙත් නෑ!!! !!! !!! 😌😌 දැන් නම් ඉතිං මං අහල - කියවලා දැනගන්න දැනගන්න එවුන් (උඹල) ඔක්කොම ඉබේම ධර්මය අවබෝධ වෙච්ච එවුන් වෙන විදියට වැඩේ කළා වගේම උඹලට කර්ම - කර්ම විපාක කතන්දරයත් එහෙම්පිටින්ම කියල දෙන නිසා, ආයි නම් ප්‍රශ්ණ මොකුත් ඇතිවෙන එකකුත් නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 🙂🙂 😌😌

  ඊළඟට බොළල්ලා දෙවි මිනිසුන් සංසාර පැවැත්මෙන් ගළවලා - නිදහස්කරලා දාන්නම බලාගෙන ආපු භාග්‍යවත් ගෞතම සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේට ඒ කාර්යයෙදී තිබුණෙත් ප්‍රශ්ණ 2යි!!! ඒ, එකක්, දෙවි මිනිස්සු උන්ගෙ අවිද්‍යාව / නොදැනුවත්කම නිසා උපාදාන කරලා ඉල්ලං කන කෑමයි... & අනික, උන් උන්ගෙ රාග - ද්වේශ - මෝහ නිසා පස්පව් (පන්චානන්තරීය පාපකර්ම) හා දස අකුසල් කරලා ඉල්ලං කන කෑමයි... දෙක විතරයි!!! !!! !!! උන්වහන්සේ බුද්ධ කෘත්‍යයෙන් සංසාර අණතුර යටපත් / defeat කරගෙන ඉන්න නිසා ඒ කාලෙ කවුරුවත් 'cargo ship එකට' චුරු වුණේ නෑ!!! 🙄 😁 🙂🙂 ඉතිං දෙවි මිනිස්සු තමන් අනිත්‍ය - තාවකාලික එවුන් බව නොදන්න කමටයි.. සංසාර පැවැත්මේ තියන බරපතළ කම - භයානක නොදන්න කමටයි.. සංසාර පැවැත්ම කිසි තේරුමක් නැති විඳවිල්ලක් විතරයි බව නොදන්න කමටයි.. ත්‍රිවිධ තණ්හාවෙන් කරන උපාදාන නොකෙරුවා නම්, උන් උන්ගෙ කෙළෙස් නිසා පස්පව් - දස අකුසල් කරලා භව වණ කරගන්නෙත් නැතුව හිටියා නම්, කෙළෙස් අඩු (සංසාරගත කොකු නැති / අඩු) උන්දලා නිකම්ම නිවිල යනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ එකම අරමුණ ලේසියෙන්ම ඉටුවෙනවා!!! !!! !!! ඒ නිසා උන්වහන්සේ ධර්මය දේශණා කළේම දෙවි මිනිසුන්ගෙ අවිද්‍යාව දුරුකරවන්නයි.. කෙළෙස් නිසා උන් පව් කරන එක වළක්වන්නයි.. තමයි!!! !!! !!! **{'කවුරුවත් ධර්මය අවබෝධ කරගන්නෙ නෑ!!' කිව්වට භාග්‍යවතුන්වහන්සේ ජීවමාණව වැඩසිටින කාලෙදි මහා පිරිසක් නිවන් යන්නෙ / පිරිණිවන් පාන්නෙ අන්න එහෙමයි!!! !!! !!! 😉 😌😌 හැබැයි කෙළෙස් වැඩි නම් (සංසාරගත කොකු තියනව නම් / වැඩිනම්) එහෙම නිකම්ම නිවිල යන්නේ නෑ!!! !!! !!! අම්බානටම කොකු තිබුණොත් / තියනව නම් බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟින්ම හිටියත් අපාගත වෙනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😳😳 සෝවාන් / සෝතාපන්න වෙලා.. brake ගහගෙන.. පින් රැස්කර කර.. දඟලන්න වෙන්නෙ එහෙම උන්දලට තමයි!!! 😔😔}
  ------ Post added on Mar 6, 2021 at 4:42 PM
   
  • Dislike
  Reactions: DjAtrocity

  Damith Kariyawasam

  Well-known member
 • May 21, 2007
  5,178
  343
  83
  51
  Thalawathugoda - Sri Lanka
  හැබැයි මේ කාලෙ අවිද්‍යාව එහෙම්පිටින්ම දුරුවෙලා උපාදාන නැත්තටම නැතුව ගිහිල්ල තිබුණත්... කට කපල කෙළෙස් තියාගෙන හරි 😁 නැත්නම් ඔය මොකක්හරි කුණුහරුප වැඩක් කරලා 😂 "දැන් මගේ කෙළෙස් ඔක්කොම දුරුවෙලා තියෙන්නෙ!! මට දැන් කෙළෙස් ඇත්තෙම නෑ!! දැන් මං නිකෙළෙස් කෙනෙක්!!" කියලා හිතාගෙන හරි 😜 😅😅 තමන්ගෙ ජීවිත කාලය තුල කිසීම පවක් - පාපකර්මයක් නොකර හිටියත්... 'cargo ship එකට' චුරුවෙන නිසා, 😳😳 😄😄 {නෙළුම් පොකුණේ උදාහරණෙදි "ඉර බැහැල ගියායින් පස්සෙ නෙළුම් පොහොට්ටු වලට පිපෙන්න හම්බවෙන්නේ නෑ!!" කියලා කියලම තියෙන්නෙ ඔය හන්ද තමයි!!! !!! !!! 😌😌} භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ දේශණා මහා ප්‍රමාණයකින්.. විශේෂයෙන්ම උන්වහන්සේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න තරමට ප්‍රඥාවක් නැති මෝඩ පහේ පොරවල්ට කියල තියන දේවල් වළින් - එක එක්කෙනා අහපු දේවල් වලට පිළිතුරු හැටියට දේශණා කරල තියන ඒවයින් - වර්තමාන මනුස්ස ජීවිතය කාටවත් වදයක් කරදරයක් නොවී හොඳින් ගතකරන්න කියල දීල තියන දේවල් වළින් එහෙම.. දැන් කාලෙ කාටවත් වැඩක් වෙන්නෙත් නෑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😳😳😳 😥😥 'Cargo ship එකට' ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය - සතර සතිපට්ඨානය - සප්ත බෝජ්ජංග ධර්ම - සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම මොකක්වත් හරියන්නෙ / answer කරන්නෙත් නෑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😳😳😳 😧😧 අනිවා චුරු වෙනවා!!! !!! !!! 🙃🙃 😂😂 😑😑 ඒ නිසා බුද්ධ දේශණා කොච්චර බදාගෙන හිටියත් මොකෙක්වත් - මොකියෙක්වත් මේ කාලෙ අවබෝධ වළින් නිවන් යන්නේ නෑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😧😧😧 😑😑

  මේ කාලෙ නිවන් යනව කෙසේ වෙතත් නිවන් යන්න try එකක්වත් දෙන්න නම් උඹල ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනෙ 'cargo ship එකට' චුරුවෙන එකෙන් බේරෙන්න මොන මොනව හරි කරගන්න එක තමයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 🙄🙄 😉😁 උඹලට ඒ වෙණුවෙන් කරන්න පුළුවන් කම තියෙන්නෙත් 'cargo ship එක' උස්සන්න - උස්සගන ඉන්න පුළුවන් කෙනෙකුට හේත්තුවෙන එක... 🙄 නැත්නම්, එකට එක්කහුවෙලා 'cargo ship එක' උස්සන්න - උස්සගන ඉන්න පුළුවන් පිරිසකට හේත්තුවෙන එක... එහෙමත් නැත්නම්, චුරුවෙන එවුන්ම හරි කමක් නෑ!!! කෝටි ප්‍රකෝටි ගණනින් උඹට හේත්තු කරගන්න එක... තමයි!!! !!! !!! 😁😁 (එහෙම කරල අර 'වී කුරුල්ලො රෑනක් එකට එක්කහුවෙලා දැලක් උස්සන් ගිහිල්ල ගැලවුන style එකට' චුරුවෙන එකෙන් බේරෙන්න - බේරිලා ඉන්න ක්‍රමයකුත් තියනවා!!! 😁 මෙතනදි ඒක ඊටත් වඩා advance විදියකට ක්‍රියාත්මක වෙනවා!!! !!! !!! 😉😁 ඉදිරියෙදි බලමු. 🙂🙂) එතකොට ඔය ඔක්කොම කියල දීල තියෙන්නෙත් භාග්‍යවත් ගෞතම සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේම තමයි!!! කියල තියෙන්නෙත් වේළාම සුත්‍රයෙදි තමයි!!! තොපිට ඒවා අහුවෙන්නෙ නැතුවා.. තේරෙන්නෙ නැතුවා.. විතරයි. 😌😌

  හැබැයි වැඩේ තියෙන්නෙ බොළල්ල ඒ විසඳුම් / solutions කිසි එකක් උඹලට ලාබෙට - පහසුවට - ලේසියට කරගන්න / කරවගන්න පුළුවන් දේවල් වත්.. උඹලගෙ 'මහානුභාවයට' ඉබේම හම්බවෙන දේවල් වත්.. 😂 එහෙම නෙවෙයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😳😳 😋 😄😄 😉 උඹල ඒ උඹලට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව - රැකවරණය හදාගැනීම වෙනුවෙන් නොසෑහෙන්න වියදම් කළ යුතුයි!!! !!! !!! 😋 😄😄 නොසෑහෙන්න වෙහෙස මහන්සි විය යුතුයි!!! !!! !!! නොසෑහෙන්න කැපවිය යුතුයි!!! !!! !!! 😑😑 අනික ඒ උඹලගෙම ආරක්ෂාව - රැකවරණය හදාගැනීම වෙණුවෙන් උඹලට කරගන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම උඹල උඹලට මේ ලැබිල තියන ක්ෂණ සම්පත්තියට කෙළවිලා යන්න කළින් කරල අහවර කරගැනීමටත් වග බලාගත යුතුයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😯😯😯 😑😑 මේ ලැබිල තියන අවස්ථාව ගිළිහිලා ගියායින් පස්සෙ නම් worry වෙලා වැඩක් නෑ!!! !!! !!! බත් කන්න ඕනෙ දත් තියන කාලෙදි තමයි!!! 😁 😑😑 {පොඩි කොස්සකුත් තියනව හැබැයි. 😄😄 අපේ හාමුදුරුවෝ වේළාම සුත්‍රය තෝරලා දෙද්දි "පින් රැස්කරගන්න සල්ලි ඕනෙ නෑ!! සල්ලි නැත්නම් පින්කරගන්නත් බෑ කියන්නෙ බොරු!!" එව්ව මෙව්ව වගයක් කියල තියනව!!! 😁 ඉතිං මේ මං කියපුවා උන්වහන්සේ කියපුවත් එක්ක එහෙම්පිටින්ම crash වෙනව!!! ඒත් ඒක ප්‍රශ්ණයක් කරගන්න එපා!!! !!! !!! 😌😌 අපේ හාමුදුරුවෝ කිව්වෙ වේළාම සුත්‍රයේ 'බැලූ බැල්මට' පේන දේ!!! මං කියන්නෙ භාග්‍යවතුන්වහන්සේ ඒකෙදි ඇත්තටම කියල තියෙන දේ!!! !!! !!! Extremely deep කතන්දර!!! !!! !!! 😉 😊😊}

  ඒත් ඉතිං මං(අපි) දැන් මේ මොනවා කිව්වත් කළත් වැඩක් වේවිද?? කියලා නම් මට ලොකු ප්‍රශ්ණයක් තියනවා!!! !!! !!! 😔😔😔

  මොකද දැන් අවුරුදු 10ක් විතර තිස්සෙ මේ මාතෘකාවත් එක්ක ඉඳලම මං අවබෝධයෙන්ම දන්නවා, මේ කාලෙ ඉපදිලා ඉන්න මිනිස්සු කියන එවුන් අනිවා අපාගත වෙන්නම හැදිල තියන එවුන් මිසක් 😳😳😳 ගොඩයන්න තියා බලෙන් වත් ගොඩදාන්න පුළුවන් (එහෙම ගොඩදාල දාන්න වත් පිණක් තියන) එවුන් නෙවෙයි!!! !!! !!! 😔😔😔 ඇත්ත තිත්තයි. කරන්න දෙයක් නෑ!!! 😑😑 උන් නිවන් සැප ලබන්න යන්නෙම කුණුහරුප කාරයන් - කුණුහරුප කාරියන් ළඟටයි!!! !!! !!! උන් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න කියල සෙට්වෙන්නෙම මී හරක්ට - මී හරකියන්ටයි!!! !!! !!! එතකොට ඒ වර්තමාන leading ඉන්න මී හරක, පිටිදුවෙ සමන්තභද්‍ර මහා මුණි පකය, 👿👿 මේ කර්ම - කර්ම විපාක කතන්දරය ගැන.. මරණින් මතු කර්මානුරූපව නැවත උපදින එක / පුනර්භව සිද්ධවෙන එක ගැන.. මෙලෝ මළහත්ඉලව්වක් දන්න එකෙක් නෙවෙයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! ඌ ඒවා පිළිගන්න - විශ්වාස කරන්න එකෙකුත් නෙවෙයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! ඌට ඒ දේවල් ගැන මොකුත් 'දෙසන්නත්' බෑ!!! !!! !!! ඉතිං ඒ පකය ඉස්සෙල්ලම "මිනිස්සු මැරිල දිව්‍යලෝක වල - අපාය ලෝක වල යන්නෙ නෑ!! මිනිස්සු ඒවයි යන්නෙ පණ පිටින් ඉඳගෙන මනසින් විතරයි!!" කියලා සංසාර කතාව ඌට හරියන විදියට modify කළා!!! !!! !!! 😂😂😂 🤣🤣 👹👹 දැන් ඒ පකය ඌට හිතෙන හිතෙන මනස්ගාත මළවිකාර දෙසනවා!!! !!! !!! 👹👹👹 ඒ මහා මුණි පකය සරණ ගිය හරක් - එළදෙන්නු - වස්සො - වැස්සියො - වහු පැටව් ඔක්කොම ඌ කිව්වෙ / කියන්නෙ ඇත්ත වෙන්න ඇති කියලත් හිතං ඉන්නවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 🙃🙃🙃 🤣🤣 හැබැයි ඇත්තටම නම් ඒ මහා මුණි පකය කරල තියෙන්නෙත් / කරන්නෙත් ඌට සෙට්වෙන සෙට්වෙන එවුන් අමු මිත්‍යාදෘෂ්ඨිකයන් කරන එක තමයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! කර්ම - කර්ම ඵල පිළිගන්නෙ නෑ!!! විශ්වාස කරන්නෙ නෑ!!! නැවත නැවතත් ඉපදීම / පුනර්භව සිද්ධවීම පිළිගන්නෙ නෑ!!! විශ්වාස කරන්නෙ නෑ!!! කියන්නෙ උන් අමු මිත්‍යාදෘෂ්ඨිකයි!!! !!! !!! 😌😌 ඉතිං ඔය ගොං ආතල් වලට ආයුෂ තියෙන්නෙ 'ඒ මොහොත' කිට්ටුවෙනකම් විතරයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! ඊළඟට මැරෙන මැරෙන එකා / එකී කෙළින්ම අපායට තමයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😑😑😑 මොකද, මිත්‍යාදෘෂ්ඨිකයන්ට උපත් දෙකයි!!! !!! !!! එක්කෝ නිරය!!! නැත්නම් තිරිසන් යෝනිය!!! එතකොට තිරිසන් වෙන්නෙත් අපායට නොවැටී බේරුණොත් විතරයි!!! !!! !!! හැබැයි මේ කාලෙ අපායෙන් බේරෙන කතා නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! ඉතිං කෙළින්ම අපායෙ තමයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! අනික මොකෙක්වත් / මොකියෙක්වත් කර්ම - කර්ම විපාක.. පුනර්භව.. පිළිගන්න විශ්වාස කරන්න ඕනෙත් නෑ!!! !!! !!! ඒ මේ ස්වභාවධර්මයේ කතන්දර!!! !!! !!! ඒවා systemically - methodically ගාණට.. ලස්සණට.. සිද්ධවෙනවා!!! !!! !!! 😄😄 🙃🙃🙃 ඊළඟ පුනර්භවය අපායටනම් වෙලාව කිට්ටුවෙනකොට (cross fade එකේදි) ගිනිගන්නවා පේනවා!!! !!! !!! පිච්චෙනව දැනෙනවා!!! !!! !!! මර විළාප ඇහෙනවා!!! !!! !!! මොකෙකුටවත් - මොකියෙකුටවත් ඒවයින් ගැළවෙන්න බෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌 ඉතිං දැන් ඒ මහා මුණි පකයගෙ අමු මිත්යාදෘෂ්ඨික ශ්‍රාවක - ශ්‍රාවිකාවෝ මැරෙන මැරෙන එවුන් අපාගත වෙයි!!! !!! !!! 😑😑😑 මහා පිරිසකට නැතිභංග වෙන්නම කෙළල දාපු ඒ මහා මුණි පකයත් නිවන් යනකොට අර.. අර.. NASA එකෙන් satellites launch කරනකොට වටේටම හෙණ දුමාරයක් පැතිරිලා යන්නෙ?? 😁 🙄🙄 අන්න ඒ ලෙසටම සිරි සදහම් ආශ්‍රමය වටා මහා ගන්දස්සාරයක් පැතිර යයි!!! !!! !!! 😂😂 😑😑 එච්චර තමයි!!! !!! !!! 🤪 😑😑😑
   
  • Dislike
  Reactions: DjAtrocity

  Damith Kariyawasam

  Well-known member
 • May 21, 2007
  5,178
  343
  83
  51
  Thalawathugoda - Sri Lanka
  හැබැයි වැඩේ තියෙන්නෙ ගෑණු - මිනිස්සු whole sale එකේ ඒ මී හරක්ට - මී හරකියන්ට සෙට්වෙන එක වළක්වන්නත් බෑ!!! !!! !!! සෙට්වුනාට පස්සෙ නම් කොහොමටවත් ගලවන්න බෑ!!! !!! !!! ඔක්කොටම වඩා මං උන්ට වැඳගෙන උන්ගෙ පුකවල් පස්සෙ ගියත් 😂😂 උන්ව මගේ පැත්තට නම් මළාට හරවන්න බෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😅😅 බලෙන් ගොඩ දාන්න හැදුවත් උන් මට ඇරල ගිහිල්ලා මීහරක්ට - මී හරකියන්ටම සෙට්වෙනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😅😅😅 මොකද, යටින් ලොකු කතන්දරයක් යනවා!!! 😯😯😯 😳😳 මං තොපිට කිව්වා. තොපේ පස්සෙන් ඉන්න භූත - පෙරේත හා මනුස්ස හතුරු පිරිවර තොපිට ගැළවෙන්න තියා තොපි ගැළවෙයි කියල හිතන පැත්ත පළාතක වත් යන්න දෙන්නේ නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😔😔 කෙළවෙන පැත්තට යනවා නම් උන් ඔක්කොමල උඹට උදව් කරනවා!!! !!! !!! ගඟ ගලන පැත්තටම පීනනවා නම් උඹට ගඟෙන් full support එකක් හම්බවෙනවා!!! උඹේ වේගය + ගඟේ වේගෙන් ඒ පැත්තට යැවෙනවා!!! උඹ ගොඩයන පැත්තට හැරුණොත් නෙවෙයි හැරෙන්න හැදුවත් උන් උඹට කෙළිනවා!!! !!! !!! ගඟ ගලන අතට ප්‍රතිවිරුද්ධව පීනනවා නම් ගඟෙන් උඹට full resistance එකක් එනවා!!! උඹේ වේගය - ගඟේ වේගය වෙලා උඹලව reverse වෙනවා!!! !!! !!! 😔😔 උඹලට ලැබෙන ආදායම් නවතිනවා!!! ලාබ නැතිවෙනවා!!! පාඩු පිට පාඩු වෙනවා!!! බඩු මුට්‌ටු - යාන වාහන කැඩෙනවා!!! උඹල ලෙඩ වෙනවා!!! කීර්ති ප්‍රසංසා ලැබෙන ඒවා නවතිනවා!!! උඹලට ප්‍රශ්ණ පිට ප්‍රශ්ණ - කරදර පිට කරදර එනවා!!! මං මේවා කියන්නෙ අත්දැකීමෙන් මයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌😌
  එතකොට එහෙම වෙන්නෙ උඹලට ගොඩයන්න තියා උඹලව බලෙන් හරි ගොඩ දාන්න වත් උඹලට තිබිය යුතු minimum පුණ්‍යශක්තිය උඹලට නැති නිසා තමයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😑😑 පුණ්‍යශක්තිය දුර්වල උනාම හතුරු බලවේග උඹලව ලේසියෙන්ම 'අන්දනවා'!!! !!! !!! කැලේට ඇදල ගන්නවා!!! ඇදල දානවා!!! අමාරුවෙන් හරි හරි පැත්තට හැරෙන්න හැදුවොත්.. හරි පාරට එන්න හැදුවොත්.. උන් උඹලට දිගට හරහට කෙළිනවා!!! !!! !!! හැබැයි ඉතිං එහෙම කෙළලා කෙළලා කෙළලා උඹලත් කෙළවගෙන භූත - පෙරේත ඒවට සෙට්වුනොත් නම් ඊට පස්සෙ උන් "මූත් අපිවගේම නිකංම නිකං භූතයෙක් / භූතියෙක් - පෙරේතයෙක් / පෙරේතියෙක් නෙව?? මූට කෙළල මක් කොරන්නද??" 😂😂 කියලා උඹලව අතහැරල යනවා!!! !!! !!! 😄😄😄 😑😑 ඊළඟට ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නෙ උඹලත් උනුත් එක්ක සෙට්වෙලා උන් උඹලට කළා වගේම උඹලත් තව තව මිනිස්සුන්ට කෙළින්න තියාගන්න එක තමයි!!! !!! !!! 😂😂😂 😑😑 උඹල නොදන්න මේ ඇත්ත ලෝකෙ (real world) 'Dark Side එක' ඔන්න ඔයාකාරයි!!! !!! !!! 😌😌😌 තිරිසන් ඒවයිදි / අපාය වලදි නම් ඔය සීන් නෑ!!! ඒවයිදි වෙන වෙන duties - tasks තියනවා!!! 😁 😅😅 තිරිසන් උනාම ලොකු එකා පොඩි එකාව කනවා!!! හැම තිස්සෙම පණ බයෙන් - බඩගින්නෙන් - පිපාසයෙන් ඉන්න වෙනවා!!! අපාය වලදි කපනවා කොටනවා - බාබකිව් වෙන්න තියනවා!!! ඒ ලෙසට. 😌😌

  බොළල්ලා මටත් ඔය කතන්දර නොසෑහෙන්න තියනවා!!! !!! !!! හැබැයි මගේ energy level එකයි මගේ පස්සෙන් ඉන්න සෙට් එකයි නිසා මට කෙළින්ම ඇවිත් කෙළින ඒවා (direct hits) අඩුයි!!! නැති ගාණයි!!! ඒත් මට කෙළින්න පුළුවන් levels (positions / ranks) වල ඉන්න පොරවල් form කරලා මට කෙළවන ඒවා... ලපයි සිපයි form කරලා කරලා කරලා සපිරිවරින් මට කෙළින්න එවන ඒවා... මට උදව් කරන එවුන්ට - මට fit එවුන්ට කෙළින ඒවා... මට උදව් කරන එවුන් - මට fit එවුන් එකා දෙන්නා මගෙන් ගළවන / මගෙන් ඈත්කරන ඒවා... මට ලැබෙන්න යන දේවල් වලක්වන ඒවා... ලස්සණට කෙරෙනවා!!! !!! !!! 😔😔😔 😑😑 ගෑණි ටික ටික divert වෙලා අන්තිමට මගේ 'Perfect Miss match එක' වෙන්නම divert උනෙත්, මං කොච්චර try කළත් - කොච්චර පින්සේන්ඩු උනත් - බැගෑපත් උනත් මට මොකියෙක් වත් සෙට් නොවුනෙත් / නොවෙන්නෙත්, ඒ හතුරු බලවේග නිසාම බව දැන් මං හොඳටම දන්නවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😔😔😔 ලස්සණ - නිරෝගී ඇඟවල්.. වත්පොහොසත් කම්.. සැපසම්පත්.. පිරිස්බලය.. මොනවා තිබුණත් දැන් කාලෙ ඉන්න 'මිනිස්සු' කියන එවුන්ට සංසාර පැවැත්මෙන් ගැළවෙන්න - සංසාර දුකෙන් නිදහස්වෙන්න අවශ්‍ය පින් / පුණ්‍යශක්තිය නම් නෑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😑😑😑 Theoretically - logically ඒ පුණ්‍යශක්තිය තියෙන්නෙ කර්මාණුරූපව මට සෙට්වෙච්ච තාත්ත / අම්ම / දුව / පුතා හා තමන්ගෙම කැමැත්තෙන් - තමන්ගෙම උවමණාවෙන් මට සෙට්වෙලා, මොන ප්‍රශ්ණ - කරදර මැද්දෙ උනත් මගෙත් එක්කම දිගටම ඉන්න අයට.. දැනට ළඟම හිතවතා ගාමිණි අයිය / හොඳම යාලුවො දෙතුන්දෙනා / අසේල මල්ලි - නංගි / ප්‍රකාශ් මල්ලි වගේ බොහෝම ටික දෙනෙකුට.. විතරයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌😌 (ඒකත් ඉතිං මට අනාගතය ගැන කියන්න බෑ!!! !!! !!! 😂😂 😅😅).

  බොළල්ලා, අහිංසක - නිහතමානී - කාටවත් වදයක් කරදරයක් නැති - හැමෝටම උදව් පදව් කරගෙන ඉන්න හොඳ මිනිස්සු වෙච්ච උඹල හුඟ දෙනෙකුට මේ කතන්දරේ හරීම අසාධාරණයි තමයි!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😥😥 😔😔😔 ඒක සහතික ඇත්ත උනාට කරන්න දෙයක් නෑ!!! !!! !!! භාග්‍යවතුන්වහන්සේත් සංසාර පැවැත්ම අන්තීම අසාධාරණ බව කෙළින්ම කියල තියනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!! 😌😌😌 හැබැයි දැන් මෙතනදි මිනිස්සු කියන එවුන් (උඹල) කෙළින්ම මට හේත්තුවෙලා.. මට නිතර නිතර උදව් උපකාර කරකර.. මගෙත් එක්කම හිටියොත්, පින් රැස්කර ගත්තොත්, 😉 උඹලට අනිවා ලොකු safety එකක් - ලොකු guard එකක් හම්බවෙනවා!!! !!! !!! 🙂🙂 😌😌😌 ඒත් උඹල පින් රැස්කරගන්නයි කියල සෙට්වෙන්නෙත් පින් නැති අමු කුණුහරුප වැඩ වලටමයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! උඹල ඒකට යන්නෙත් කුණුහරුප කාරයෝ - කුණුහරුප කාරියෝ පස්සෙන් මයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! ඒකට මට(අපිට) කරන්න කිසීම දෙයක් නෑ!!! !!! !!! 😑😑😑 උඹල එතනදිත් හතුරු බලවේග වලට යටවෙනවා!!! !!! !!! මොකද, උඹලට පින් රැස්කරගන්න වත් පිණක් නෑ!!! !!! !!! 😔😔

  උඹල ඔය 'barrier එක' පන්නනවා නම් පන්නන්න ඕනෙ, මේ සීන් කෝන් දැනගත්තට පස්සෙ හරි, උඹලම උත්සාහ කරලා.. උඹලම වීර්යය කරලා.. උඹලම තනි තනියෙන් resistive forces ඔක්කොම කපාගෙන කළයුතු දේ කළයුතු විදියටම කිරීමන් තමයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌 ඒකට වෙන විකල්ප මොකූත්ම නෑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😑😑😑 මෙතනදි උඹලගෙ ලොකු කම්.. උඹලගෙ සමාජ මට්ටම්.. උඹලගෙ නම්බු නාම - තානාන්තර - උපාධි - පට්ටම්.. මොකුත් අදාළ නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! ඒ ඔක්කොම තාවකාලිකයි!!! !!! !!! උඹලට ඉන්න නෑදෑ - හිත මිතුරු - අසල්වැසි පිරිසගෙ.. උඹලට ඉන්න 'හයිය අතු' වල.. ලොකුකම් - පට්ටම් අදාළත් නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! ඒවත් ඔක්කොම තාවකාලිකයි!!! !!! !!! අනික 'අතීතය' බැලුවොත් උන්දලා උඹව කාලත් තියනව!!! 😯😯 උඹ උන්දලව කාලත් තියනව!!! 😯😯 😳 ඒවා ගැන කතාකරලත් වැඩක් නෑ!!! !!! !!! 😄😄 😅😅 ඇත්තටම නම් උඹ තනිවෙච්ච - තනියෙන් සංසාර පැවැත්මට මුහුණදෙන කෙනෙක්!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😔😔 උඹට කරන දෙයක් කරගන්න time තියෙන්නෙ උඹට මේ ලැබිල තියන මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙනකම් විතරයි!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😑😑😑
  ඒත් බොළල්ල මේක හරියට මං 'බණ කියල හම්බකරං කන්න ලෑස්තිවෙනව' වගේ වැඩක් නිසා මට මේ ගැන මීටවඩා මොකුත් කියන්න බෑ!!! !!! !!! 😂😂😂 😂😂😂 😅😅 හැබැයි අනාගන්නත් එපා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😑😑 භාග්‍යවතුන්වහන්සේත් මේ සම්බන්ධවම "ගාථා මේ ගීතං අබුන්ජෙයිය!!" කියලා දෙයක් කියල තියනව!!! !!! !!! 😌😌 ඒකෙ තේරුමත් දැනගත්තයින් පස්සෙ සියලු ලෝක සත්වයන්ට දිගට හරහට රෙවෙන්න ගන්න එකක් 😳😳 මිසක් 'උඩින් බැලුවම' හිතෙන / තේරෙන දේ නෙවෙයි!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😑😑😑 අනික කරුණු ඔලුවෙ තිබුණත්.. short notes ගහපුවා තිබුණත්.. මේ දේවල් මං දැන්ම ලියන්න හිටියෙත් නෑ!!! !!! !!! මේවා කියන්න වෙන එක ගැනත් මං බර කාලයක් තිස්සෙ හිටියෙ මාර අවුළෙන් තමයි!!! !!! !!! 😔😔😔 මීට දවස් 3-4කට කළින් මං post එක continue කරන්න මෙලෝ මංගල්ලයක් හිතාගන්න බැරුව full අන්දෝස් වෙලා හිටියා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😔😔 පස්සෙ මේ ලියවුනේ අරගොල්ලො line-up කරවපු විදියට තමයි!!! !!! !!! 😌😌😌
   
  • Dislike
  Reactions: DjAtrocity

  Damith Kariyawasam

  Well-known member
 • May 21, 2007
  5,178
  343
  83
  51
  Thalawathugoda - Sri Lanka
  මේ 'DjAtrocity' පකය පෝලිමේ dislike කොරල තියෙන්නෙ ඌ dislike කොළාම Nature එක - Nature එකේ සිද්ධවෙන දේවල් වෙනස්වෙයි කියලද දන්නෙ නෑ!!! :rofl::rofl: කොහෙද යන ගොං පකෙක්!!! :lol::lol:

  බොළල්ලා, සංසාරගත සත්වයන්ට මහා ජරමරයක් නොකර ලේසියෙන්ම නිවන් යන්න හදල දෙන්න නම් උන්ව ගොඩදාන්න එන කෙනාට මුළු Environment එකම +Ve Bias කරලා හෙණ ලොකු වැඩක් කරන්න වෙනවා!!! !!! !!! ඒ කියන්නෙ ඒ වෙනකොට ඉන්න පින් අඩුම සත්වයන්ගේ පුණ්‍යශක්තියත් නිවන් යන්න - පිරිණිවන් පාන්න ඇතිවෙන ගාණට පරිසරය හදන්න වෙනවා!!! !!! !!! ඒක හරියට විභාගෙ pass marks set කරනවා වගේම වැඩක්!!! 😁 Environment එක +Ve Bias කරන්න කරන්න pass marks අඩුකරනවා වගේ වෙනවා!!! 😁😁 මොකද, එතකොට 'තඩි භව' තියන එවුන්ගෙ භවත් ඒ උන්ව 'ගොඩ දාන්න එන කෙනාගෙ පුණ්‍යශක්තියට' ඉබේම කුඩා වෙනවා!!! !!! !!! ඉතිං මැරෙන මැරෙන කෙළෙස් අඩු (personally දාගත්ත කොකු නැති / අඩු 😂) සංසාරගත සත්වයෝ wholesale එකේ නිවිල යනවා!!! !!! !!! 🙂🙂 සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේලා සොළොස් සංඛ්‍ය - අටසංඛ්‍ය - සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂ ගණන් තිස්සෙ පින් එකතුකර කර මහා ශක්තියක් ගොඩනගාගෙන ඇවිල්ලා කරන්නෙ අන්න ඒකයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌

  මේ.. බොළා 'තමන්ගෙ කෙළෙස්' නැතිකොරගෙන... 😂😂 'කෑමට - බීමට - ඇඳුම් පැළඳුම් / ගෙවල් දොරවල් / වස්තුව / සැප සම්පත් වලට - sex වලට තියන තණ්හා' ඔක්කොම නැතිකොරගෙන... 🙃🙃 ධර්මය / ධර්මතාවය නැත්නම් තමන් තාවකාලික - අනිත්‍ය - නැසී වැනසී යන කෙනෙක්ය කියන බව අවබෝධ කරගෙන... නිකෙළෙස් වෙලා... බුද්ධ සොබාවයට පත්වෙලා... 🤣🤣 නිවිලා... 😋 කාරිය නිවන් යන්න / පිරිණිවන් පාන්න 'දවල් හීන' දැක දැක හිටපු එවුන් දැන් ඉතිං නින්දෙන් නැගිටපල්ල!!! හොඳේ..... 😄😄 😅😅 දැන් බොළා හොඳ ලොකුවයින් පොල්මුඩ්ඩකුයි වතුර බාල්දියකුයි එහෙම කිට්ටුකොරගෙන 'සත්‍යයට' මුහුණදෙන්න ලෑස්තිවෙයල්ල!!! !!! !!! 😊😊 🤣🤣🤣 දැන් 'ගොං ආතල්' ගත්තු යුගය අවසානයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😑😑
  තනියෙන් - තමන්ගෙ හැකියාවෙන් පිරිණිවන්පාන්නෙ සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේලායි පසේබුදු බුදුරජාණන්වහන්සේලායි විතරයි!!! !!! !!! අනික් දෙවි - මිනිස්සු ඔක්කොම පිරිණිවන්පාන්නෙ සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේ නමකගේ උපකාරයෙන් පමණයි!!! !!! !!! ඒ උපකාරය නැතුව ගියායින් පස්සෙ උන් කාටවත් පිරිණිවන්පාන්න බෑ!!! !!! !!! ඉර බැහැල ගියායින් පස්සෙ නෙළුම් පොහොට්ටු වලට පිපෙන්න හම්බවෙන්නේ නෑ!!! !!! !!! කියල දැන් බොළත් දන්නව නේ?? 😌😌 වෙන කවුරු ඕවා ගැන නොකිව්වත් - කතා නොකළත් මං ඒ ඔක්කොම කියල තියනව නේ??? 😑😑😑

  එතකොට බොළල්ලා සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේලා ඒ ශක්තිය ගොඩනගා ගැනීම කරන්න පටන්ගන්නෙම 'ජෝඩු' (Pair) වෙලයි!!! !!! !!! 😯😯 😳😳 😔😔 හැම සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේ නමක්ම එහෙමයි!!! !!! !!! 😳😳 හැබැයි මේවා 'බණ' වල නෑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😯😯😯 හොඳේ..... 😂😂 මොකද 'බණ' කියපු / ලියපු එවුන් ධර්මය දන්න එවුන් නෙවෙයි නේ??? 🤪 😂😂😂 🤣🤣🤣 🙃🙃🙃 එතකොට ඒ සිද්ධවෙන්න ඕනෙ දේවල් සිද්ධවෙන්නෙත් ඉබේම තමයි!!! !!! !!! 😌😌 අපේ භාග්‍යවතුන්වහන්සේට යශෝධරාව pair උනේ උන්වහන්සේ දීපංකර සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේගෙන් නියත විවරණ ලබනකොටමයි!!! !!! !!! ඉතිහාස කතා බලපල්ල. ඒවයි ගොං සංඝයෝ අතින් දාපුවා - 'සුරංගනා කතා' - ආලවට්ටම් - 'කැටයං දාපුවා' ගමකට තිබුණත් මං මේ highlight කරන Technical Points එකක්වත් 'බයිල' නෙවෙයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌 😑😑 මොකද සංසාරගත සත්වයන්ට external forces (බාහිර බලපෑම්) මැද්දෙ 'වින් - නාම mechanisms' stabilize කරගන්න / කරල තියාගන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය එහෙම pair වෙන එක විතරයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌😌

  එතකොට එතනදි වෙන්නෙ මෙන්න මේ common mode chokes වල නැත්නම්, එකම core එකක ඔතල තියන coils 2ක සිද්ධවෙන විදියම කතන්දරයක් තමයි!!! 😁😁 ඕවයිදි coils දෙක magnetically couple වෙන නිසා එක coil එකක පොඩි හරි voltage difference එකක් ඇතිවුණොත් අනික් coil එකෙත් ඒ විදියම voltage difference එකක් ඉබේම ඇතිවෙනවා. ඒ සිදුවීම පාවිච්චි කරලා ඔය choke එකක් උපකාර කරගෙන අපිට අපි පාවිච්චි කරන විද්‍යුත් උපකරණ වලට power line එකෙන් එන noises බලපාන්නෙ නැතිවෙන්න... එහෙම නැත්නම්, අපි පාවිච්චි කරන electrical equipment වළින් generate වෙන noises power line එකට නොයන්න... filter කරන්න / පෙරන්න පුළුවන්කම තියනවා!!! අන්න ඒ විදියටම ආදරෙන් - සෙනෙහසින් couple වෙච්ච සත්වයෝ දෙන්නෙක් එකට එකතුවුණාම උන් දෙන්න අතරෙ තියන love & affection කියන bond එක නිසා, උන් දෙන්නගෙම හිත් අහන - දකින - විඳින - හඳුනගන්න - දැනගන්න දේවල් වළින් දුකට පීඩාවට පත්වීම පාලනය වෙනවා!!! !!! !!! Regulate වෙනවා නැත්නම් control වෙනවා!!! !!! !!! 🙂🙂
  තේරෙන්නෙ නැද්ද ඉතිං, 😉 බැඳීම වැඩිවෙන්න වැඩිවෙන්න.. bond එක sharp වෙන්න sharp වෙන්න.. දෙන්නටම ඇහෙන්නෙත් එකම විදියට!!! පේන්නෙත් එකම විදියට!!! (Perception) දැනෙන්නෙත් එකම විදියට!!! හිතෙන්නෙත් එකම විදියට!!! ඒ ඩබල හැම පැත්තෙන්ම එකම වගේ වෙනවා!!! !!! !!! 😁 🙂🙂 එතකොට අහන - දකින - විඳින - හඳුනගන්න - දැනගන්න ඒවයින් දෙන්නගෙම හිත් දුකට පීඩාවට පත්වෙන්නෙත් එකම විදියට තමයි!!! !!! !!! ඉතීන්, 🙄🙄 ඌ upset වෙනකොට මූට තේරෙණවා!!! එතකොට මූ ඌව බදාගෙන - ඉඹල - ලෙවකාල - හපල - විකල - අනික් දේවලුත් කොරල 'සනසනවා'!!! 😋 😂 මූ upset වෙනකොට ඌට තේරෙණවා!!! එතකොට ඌ මූව බදාගෙන - ඉඹල - ලෙවකාල - හපල - විකල - අනික් දේවලුත් කොරල 'සනසනවා'!!! 😂😂 😄😄 Happy වෙලාවට ඩබලම එකට enjoy කොරනවා. 😄😄 හැබැයි ඒකෙ අවසාන ප්‍රතිඵලය / end result එක වෙඩි වගේ තමයි!!! !!! !!! 😊😊 🙂🙂 උන් දෙන්නට උන් දෙන්න ඉන්නවා!!! උන් හෙණ ගැහුවත් මානසිකව වැටෙන්නෙ නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 🙂🙂 වට්ටන්නත් බෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 🙂🙂🙂

  එතකොට ඒ ඇවිල්ල ඇහැට පේන්න - කණට ඇහෙන්න - ඇඟට දැනෙන්න සිද්ධවෙන වැඩසටහනක් නෙව?? 😉😁 එතන ඇත්තටම සිද්ධවෙන්නෙ මෙන්න මේ රූපයෙන් පෙන්නලා තියන විදියෙ Technical සීන් එක එකක් තමයි!!! 😁 🙂🙂 සත්වයෝ කියන්නෙම electrical & electromagnetic waves කතන්දර නෙව?? 😁😁 ඒ වගේම Intelligent & Live!!! 😊😊 උන් ඇස් වළින් දකින දේවල් අනුව උන්ගෙ හිත් සැප - දුක් - සැප දුක් නැති කියන 3න් ආකාරයට හැසිරෙනවා!!! ඒ කියන්නෙ ඇස් වළින් දකින දේවල් අනුව උන්ගෙ මානසික ක්‍රියාකාරීත්වයන් එක්කො යහපත් වෙනවා / cool down වෙනවා!!! එක්කො අවුල් වෙනවා / අංජබජල් වෙනවා 😂 නැත්නම් පත්තුවෙනවා!!! 😄 එක්කො මොකුත් වෙනසක් නැතුව ඔහේ තිබ්බ වගේම තියනවා!!! එතකොට උන් කන් වළින් අහන දේවල් අනුවත් උන්ගෙ හිත් සැප - දුක් - සැප දුක් නැති කියන 3න් ආකාරයට හැසිරෙනවා!!! ඒ කියන්නෙ කන් වළින් අහන දේවල් අනුවත් උන්ගෙ මානසික ක්‍රියාකාරීත්වයන් එක්කො cool down වෙනවා!!! එක්කො පත්තුවෙනවා!!! නැත්නම් ඔහේ තිබ්බ වගේම තියනවා!!! උන් නහයෙන් - දිවෙන් - කයෙන් දැනගන්න දේවල් අනුවත් උන්ගෙ මානසික ක්‍රියාකාරීත්වයන් එක්කො cool down වෙනවා!!! එක්කො පත්තුවෙනවා!!! නැත්නම් ඔහේ තිබ්බ වගේම තියනවා!!! උන් මනසින් දැනගන්න දේවල් අනුවත්.. ඒ කියන්නෙ උන්ට හිතෙන / මතක්වෙන දේවල් අනුවත්.. උන්ගෙ මානසික ක්‍රියාකාරීත්වයන් cool down වෙනවා!!! පත්තුවෙනවා!!! නැත්නම් ඔහේ තියනවා!!! 😁😁 එතකොට ඕවයිදි සැපයට - සතුටට පත්වෙන.. cool down වෙන.. ඔක්කොම හොඳයි!!! එව්වට සත්වයො ආශයි!!! !!! !!! 😋 😄😄 මොකුත් වෙනසක් නොවෙනවා නම් ඒත් උන්ට අවුළක් නෑ!!! Shape!!! ඒ ඒ ඒ වුණාට හපෝයි, අනික් පැත්ත නම් විනාසයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😅😅 උන් හොඳටෝම මඤ්ඤං වෙලා.. ඤංපචං වෙලා.. උන්ගෙ ඇඟවල් අංජබජල් වෙලා.. උන්ව එහෙම්පිටින්ම විකාර වෙනවා!!! !!! !!! 😲 😄😄 😔😔 ඔය වම්පැත්තෙ තනි එකේ වෙන්නෙ?? දුකක් ඇතිවෙච්ච ගමන් මානසික ක්‍රියාකාරීත්වය down වෙනවා!!! !!! !!! සත්වයා upset වෙනවා!!! Cover කරන්න / කරගන්න ඕනෙ අන්න ඒ පැත්ත තමයි. 😌😌 එතකොට ඔය දකුණු පැත්තෙ තියෙන්නෙ දෙන්නෙක් pair වෙච්ච ගමන් ඒ අවශ්‍ය දේ ඉබේම වෙලා තියන හැටි තමයි!!! 😉 🙂🙂 සත්වයෝ Live & Intelligent නිසා උන් දෙන්නගෙම මානසික ක්‍රියාකාරීත්වයන් පාලණය වෙන / regulate වෙන එකත් super intelligent විදියට ඉබේම සිද්ධවෙනවා!!! !!! !!! 🙂🙂 😌😌 Upset ඒවා විතරක් ලස්සණට break වෙලා attenuate වෙනවා!!! Shape එවයිදි - හොඳ ඒවයිදී එක්කෝ pass through, මොකුත් වෙනසක් වෙන්නෙ නෑ!!! අවශ්‍යනම් boost කරන්න / කරගන්න උනත් පුළුවන්!!! !!! !!! 🙂🙂
  දෙන්නෙක් අතරෙ බැඳීමක් full serious වෙනවයි කියන්නෙ මේ mechanism එකේ පොඩි වෙනසත් ඒකට sense වෙනවා!!! ඒ mechanism එකේ පොඩි වෙනසත් මේකට sense වෙනවා!!! ළඟම ඉන්න ඕනෙයි කියලත් නෑ!!! !!! !!! ඉතිං බැඳීම too close / serious වෙන තරමට waves ඔක්කොම unattended, automatically, ලස්සණට regulate - stabilize වෙනවා!!! !!! !!! 🙂🙂 දෙන්නගෙ likes - dislikes / choices දෙන්නම දන්නවත් නේ?? 😉😁 ඉතිං ආයාසයෙන් - උත්සාහයෙන් මොකුත් කරන්න තියා ඒ ගැන හිතන්නවත් අවශ්‍ය නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! වෙන්න ඕනෙ දේ ලස්සණට සිද්ධවෙලා උන් දෙන්නටම super solid / concrete solid යහපත් මානසිකත්වයකින් ජීවිත ගතකරන්න ලැබෙනවා!!! !!! !!! 😌😌😌
  ------ Post added on Mar 12, 2021 at 4:19 PM
   
  • Dislike
  Reactions: ShanUK21

  Damith Kariyawasam

  Well-known member
 • May 21, 2007
  5,178
  343
  83
  51
  Thalawathugoda - Sri Lanka
  අනික බොළල්ල එහෙම pair වෙලාම ශක්තිය ගොඩනගා ගන්න පටන්ගත්තාම එතන තව මාර කතන්දරයකුත් සිද්ධවෙනවා!!! 😳😁 බොළා අහල කියවලා තියෙන්නෙ අපේ බෝසතාණන්වහන්සේ ඇස් - හිස් - මස් - ලේ දන්දිදී.. ජීවිතය පවා පරිත්‍යාග කරකර.. පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කළා!!! යශෝධරාව ඒ හැම දේකටම උපකාර කර කර උන්වහන්සේ වෙණුවෙන්ම කැපවෙලා උන්වහන්සේත් එක්කම - උන්වහන්සේගේ පස්සෙන්ම උන්නා!!! පාරමිතා පුරන්න උපකාර කළා!!! උන්වහන්සේ වෙණුවෙන් 'පියේහි විප්පයෝගෝ දුක' නොසෑහෙන්න වින්දා!!! කියලා විතරයි නෙව??? ඕතුමිය පෙරුම් පිරුවා.. පින් රැස්කෙරුවා.. කියල කොහේවත් සඳහනක් නැහැ නෙව??? ??? හරිනම් බෝසතාණන්වහන්සේගේ (පුණ්‍ය)ශක්තිය විතරයි නෙව එතෙන්දි ගොඩනැගෙන්න ඕනෙ??? ??? ??? නමුත් ඕ තුමියටත් භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ හා සමානම මහා පුණ්‍යශක්තියක් ගොඩනැගිලා තිබුණා!!! !!! !!! සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේලාටම පමණක් හිමිවෙන 'යමා මහ පෙළහර' නැත්නම් 'යමක මහා ප්‍රාතිහාර්ය' පෑමට තරම් මහා පුණ්‍ශක්තියක් ගොඩනැගිලා තිබුණා!!! !!! !!! 🙂🙂 {'True Pairs' operate වෙන්නෙ ඒ විදියට තමයි!!! Waves ඔක්කොම එකින් එකට synchronize වෙනවා!!! !!! !!! ඉතිං දෙකේම එකම ගාණට energy build-up වෙනවා!!! !!! !!! 🙂🙂} අවසානයෙදි භාග්‍යවතුන්වහන්සේම ඇයව වර්ණනා කරලා, "ඔබ මා නිසා අනන්ත අප්‍රමාණ වියෝදුක් වින්දා!! මේ අවසාන ජීවිතයෙදිත් එහෙම වියයුතු නෑ!! ඔබ මට කළින් පිරිණිවන් පාන්න!! හැබැයි ඊට කළින් ලෝකයාට ඔබ කවුද කියලා පෙන්නලා ඉන්න!! ඒ අය ඔබගැන දන්නේ නෑ!!" කියලා, ඇගේ ඒ ශක්තිය ලෝකයාට පෙන්වන්නත් අවස්ථාව හදලා දුන්නා!!! !!! !!! 😌😌

  හ්ම්ම්.. උඹල විද්‍යාවට / science වලට cup ගහපු එවුන් නෙව?? 😅😅 ඒ ඒ වුණාට තොපි යමාමහ පෙළහර / යමකමහා ප්‍රාතිහාර්ය ගැන අහල - කියවලා තියෙන්නෙත් සිවුරු සහිත / සිවුරු රහිත එක එක H's පුතාලගෙ කුණුහරුප කතා නෙව?? 😡😡 දැනගනිල්ලකො ඒ පෙළහර / ප්‍රාතිහාර්ය ගැනත් මෙහෙමම. 😌😌
  බොළාට ඔය පරිසරයෙ තියන Hydrogen අණු (H2) Oxygen අණු (O2) කඩල බිඳල අරං ජල අණුවක් (H2O) හදන්න අවශ්‍යවෙන ශක්තිය ගණන් බැලිය හැකියි නෙව?? 😁😁 {අනේ අම්මෝ මට නම් බෑ හොඳට තියන පුක ඉරාගන්න!!! 😂😂} එතකොට බොළාට පරිසරයෙ තියන Carbon අණු - Hydrogen අණු කඩල බිඳල අරං Hydrocarbon වර්ග (CH4 / C2H6 / C3H8 / C4H10) එව්ව මෙව්ව හදන්න... ඊළඟට ඒ එව්ව මෙව්ව Oxygen එක්ක එක්කහු කොර කොර ගිණිතියන්න... 😄 එහෙම අවශ්‍ය ශක්තියත් ගණන් හද හදා බැලිය හැකියි නෙව?? 😁😁 භාග්‍යවතුන්වහන්සේට - යශෝධරාවට දෙන්නටම එහෙම ගණන් හද හදා ඉන්න නෙවෙයි, ඒගොල්ලො අරමුණු කරන එයාලගෙ ඇඟවල් වල ඕනෙම තැන් දෙකකින් (ඇස්දෙකෙන් / කන්දෙකෙන් / නාස්පුඩු දෙකෙන් / අත්දෙකෙන් හෝ ඇඟිලි දෙකකින් වගේ ඕනෙම තැන් - points 2කින්) බාහිර පරිසරයෙ තියන අණු Spot conversion එකක් සිද්ධවෙවී එක point එකකින් වතුරත්.. අනික් point එකෙන් ගින්දරත්.. හැදෙන / නිකුත්වෙන විදියට, massive / huge operation එකක් කරන්න තරමට ශක්තිය තිබුණා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 🙂🙂 😌😌 ඒ conversion rate එක වැඩිකරන්න වැඩිකරන්න එක point එකකින් 'මහා ජල කඳකුත්.. අනික් point එකෙන් 'මහා ගිණි ජාළාවකුත්'.. හැදෙනවා!!! !!! !!! නිකුත් වෙනවා / පිටවෙනවා!!! !!! !!! 😁😁 😌😌 අනික අවශ්‍යනම් continuous conversion එකක් සිද්ධවෙවී වටේ පිටේ ඉන්න අපතයො ඔක්කොම පිච්චිලා.. හේදිලා.. යන විදියටත් ඒ ප්‍රාතිහාර්ය පාන්න පුළුවන්!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😳😳 😜 😂😂😂 {දිගටම බාහිර පරිසරයෙන් අණු ගනිමින් කරන conversion එක!!! එතකොට ගිණිදැල් ගොඩක් දුරට පැතිරෙනව. වතුර 'දෙගොඩ තලා' ගලා යනව.} (ඒත් ඒගොල්ලො එහෙම කරන එකක් නෑ!!! ඔන්න බැරිවෙලාවත් මට එච්චර ශක්තියක් තිබ්බ නම් අද මක්කවෙයිද කියන්න බෑ!!! !!! !!! 😋 ලොහ්.. ලොහ්.. ලොහ්.. 🙃🙃🙃) නැත්නම් 'show එකට' recyclic conversion එකක් සිද්ධවෙන විදියට කරන්නත් පුලුවන්!!! !!! !!! 🙂🙂 {මුළින් බාහිර පරිසරයෙන් අණු අරගන්නව. පස්සෙ ගින්දර - වතුර හැදිච්ච ඒවයින්ම ගන්නව. Re-use කරනව. එතකොට ඇත්තටම නම් Double conversion එකක්!!! ඒ කරන්නත් ශක්තිය තියනව!!! !!! !!! එතකොට ගිණිදැල් ටික දුරකට පැතිරිලා නිවිල යනව. වතුර ටික දුරක් යනකොට පොළවට උරාගන්නව වගේ වෙනව.} යමාමහ පෙළහර / යමකමහා ප්‍රාතිහාර්ය කියන්නේ අන්න ඒකටයි!!! !!! !!! 😌😌😌

  හැබැයි ඉතිං 'අනන්ත' පුණ්‍යශක්තියක් තියන කෙනෙකුට තව 'අනන්ත' පුණ්‍යශක්තියක් තියන කෙනෙක් එක්කහු උනයි කියල අනන්ත 2යි වෙන්නෙ.. නැත්නම් අනන්තයිතයි වෙන්නෙ.. 😜😂 නැහැ නෙව?? 😁😁 නෑ මං කිව්වෙ, එහෙම වැඩක් නැහැ නෙව!!! අවශ්‍ය නැහැ නෙව!!! අනන්තයි කියන්නෙ ඒ හොඳටෝම ඇති නෙව!!! අන්න ඒ නිසා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන්වහන්සේ සම්බන්ධයෙන් ඒ pair කතාව සඳහන් කිරීමත් අවශ්‍ය නෑ!!! !!! !!! ඒත් ජීවමාණව සිටිනා තාක් සක්වළේ කොහේ කොහේ හිටියත් ඒ pair එක ලස්සණට synchronize වෙලා operate වෙනවා!!! !!! !!! 😌😌😌

  ඊළඟට, ඒ අනන්ත අප්‍රමාණ පුණ්‍යශක්තියක් තියන භාග්‍යවත් බුදුරජාණන්වහන්සේ සතුටුවෙන වෙන ආකාරයේ දෙයක් කළොත්... ඒ සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේට දාණයක් පිළිගැන්වූවොත්... 😉 අන්න, infinite පිණක් / පින් රැස්වෙනවා!!! !!! !!! උන්වහන්සේගේ හිත සතුටුවෙනවා කියන්නෙ මෙන්න මේ රූපසටහනේ, උඩ අතට තියන නෙරුමෙන් දක්වලා තියන විදියට 'මුළු ලෝකෙම ඉන්න සත්වයන්ගේ භවත් කුඩාකරගෙන' උන්වහන්සේගේ භවය කුඩා වෙනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😳😳 😌😌 {'භව' වළින් කිව්වොත් භවය කුඩා වෙනවා!!! 'පුණ්‍යශක්තියෙන්' කිව්වොත් පුණ්‍යශක්තිය වැඩිවෙනවා!!!} 'දාණය පිළිගැන්වීම' කියන කාරණාව මුල්කරගෙන ඒකෙ 'effect එක' focus වෙන්නේ දාණය පිළිගන්වපු කෙනාටයි!!! !!! !!! ඉතිං ඒ දාණය පිළිගැන්වුව කෙනාගෙ භවය උපරිමයෙන්ම කුඩා වෙනවා!!! එයාට 'බොහෝසෙයින්' පින් රැස්වෙනවා!!! 🙂🙂 ඒත් එක්කම ඒ කුඩාවීම නිසා ඒ වෙද්දි භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ පුණ්‍යශක්තියෙන් යම් යම් ප්‍රමාණ වලට තමන්ගෙ භව කුඩාවෙලා තිබුණු මුළු ලෝකෙම ඉන්න සත්වයන්ගේ භවත් තිබුණට වඩා තව යම් තරමකට හරි කුඩා වෙනවා!!! !!! !!! 🙂🙂 😌😌 ඒ කුඩාවීම උන්ට සතුටක් - සැපයක් වෙනවා!!! ඉතිං ඒ තම තමන්ගෙ භව කුඩාවෙච්ච එක වෙණුවෙන් ඒ සත්වයන්ගේ භව වලිනුත් මෙන්න මේ රූප සටහනේ, විදියේ secondary wave එකක්.. 'Echo' එකක්.. එනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😳😳 😌😌 ඒ එන echo එකෙත් දාණය පිළිගන්වපු එකට අදාළ 'components' තියනවා!!! !!! !!! 😯😯 😌😌 ඒ components හන්දා ඒ secondary wave එක / echo එක focus වෙන්නෙත් දාණය පිලිගන්වපු කෙනාටම තමයි!!! !!! !!! 😌😌 *{අනේ බොළල්ල මට දැනෙන තේරෙන ඔක්කොම 'වචන වළට හරවලා' කියල - තෝරලා දෙන්න නම් හැකියාවක් නෑ!!! !!! !!! 😔😔 ඔක්කොම waves & resonance සම්බන්ධ කාරණාම තමයි!!! 🙂🙂 😁 සත්වයන්ගෙ Identity / ID එක හැදෙන්නෙත් ඒවයින්ම තමයි!!! !!! !!! 😉😁 මං පස්සෙ පුළුවන් විදියට ඇඳල පෙන්නන්නං. 🙂🙂 😌😌} අන්න ඒ secondary wave or echo එකටත් දාණය පිළිගන්වපු කෙනාගේ භවය තවත් කුඩා වෙනවා!!! !!! !!! 🙂🙂 ඒ පාර ඉතිං එයාට 'අම්බානටම' පින් රැස්වෙනවා!!! !!! !!! 😁😁 🙄🙄 😌😌

  එතකොට ඒ අනන්ත අප්‍රමාණ පුණ්‍යශක්තියක් තියන භාග්‍යවත් බුදුරජාණන්වහන්සේගේ හිත දුකට පත්වෙන ආකාරයේ දෙයක් කළොත්... ඒ සම්මාසම්බුදු බුදුරජාණන්වහන්සේට නින්දා - අපහාස - ආක්‍රෝෂ පරිභව කළොත් (ආර්ය උපවාද)... තුවාල සිදුකළොත් (බුදුන්ගේ ඇඟේ ලේ සෙලවීම)... අන්න එතකොටත් infinite 'පින්' රැස්වෙනවා!!! !!! !!! 🙃🙃🙃 ලොහ්.. ලොහ්.. උන්වහන්සේගේ හිත දුකට පත්වෙනවා කියන්නෙ මෙන්න මේ රූපසටහනේම, යට අතට තියන නෙරුමෙන් දක්වලා තියන විදියට 'මුළු ලෝකෙම ඉන්න සත්වයන්ගේ භවත් දසමමාත්‍ර වශයෙන් හරි ලොකුකරගෙන' උන්වහන්සේගේ භවයත් දසම මාත්‍රයක් හරි විශාල වෙනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😳😳 😔😔 {'භව' නම් විශාල වෙනව!!! 'පුණ්‍යශක්තියෙන්' නම් ශක්තිය අඩුවෙනව / පිරිහෙනව!!! නැත්නම් පව් රැස්වෙනව!!!} 'ආර්ය උපවාදය' හෝ 'ලේ සෙලවීම' කියන කාරණාව මුල්කරගෙන ඒකෙ 'effect එක' focus වෙන්නෙත් කරපු එකාට / එකීටම තමයි!!! !!! !!! ඉතිං උගේ / ඒකිගේ භවය උපරිමයෙන්ම ලොකු / විශාල වෙනවා!!! !!! !!! 'කණ පැලෙන්නම' පව් රැස්වෙනවා!!! 😁😁 😅😅 ඒත් එක්කම ඒ දසමමාත්‍ර හරි විශාලවීම නිසා ඒ වෙද්දි භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ පුණ්‍යශක්තියෙන් යම් යම් ප්‍රමාණ වලට තම තමන්ගෙ භව කුඩාවෙලා තිබුණු මුළු ලෝකෙම ඉන්න සත්වයන්ගේ භවත් තිබුණට වඩා යම් තරමකට හරි විශාල වෙනවා!!! !!! !!! 🙂🙂 😔😔 ඒ විශාලවීම උන්ට දුකක් - වේදනාවක් වෙනවා!!! ඉතිං ඒ තම තමන්ගෙ භව විශාලවෙච්ච එකෙන් කුලප්පුවෙන සත්වයන්ගේ භව වලින් ඊළඟට මෙන්න මේ රූප සටහනේ, විදියම, හැබැයි ඔයිට වඩා multiple times ලොකු / විශාල.. ලොකු strength එකක් තියන.. secondary wave එකක් / echo එකක් එනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😳😳😳 😁😁 ඒ එන echo එකෙත් අර කරපු බලුවැඩේට අදාළ 'components' තියනවා!!! !!! !!! 🙂🙂 😌😌 ඉතිං ඒක focus වෙන්නෙත් ඒ බලුවැඩේ කරපු එකාටම / එකීටම තමයි!!! !!! !!! 🙂🙂 😌😌 ඒකෙන් මැරිච්ච ගමන් අපාගතවෙන ගාණටම උගේ / ඒකිගේ භවය විශාල වෙනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 🙂🙂 😁😁 😌😌😌

  ** මේ.. අර අර "බුදුන්ව මගදී හම්බවුණොත් මරපිය!!" කියල.. "If you meet buddha on the way, kill him!!" මොකද්ද කියල.. අවබෝධෙන් නිවං යන්න ඉන්න කාලකණ්නින්ගෙ හෙණ ප්‍රසිද්ධ කියමනක් තියනවා නේද??? ??? ??? 😁😁 අන්න ඒක දෙසපු එවුන් - අසපු එවුන් - පිළිගත්තු එවුන් ඔක්කොම දැන් පැත්තකට වෙලා පුකේ ඇඟිල්ල ගහගෙන හිටපල්ල!!! !!! !!! 😂😂 👹👹👹 දැන් තොපි කාලකන්ණින්ගෙ භව වල "If you ever meet This MF, barbecue this!! 👹👹" කියල, imprint වෙලා.. emboss වෙලා.. mould වෙලා.. engrave වෙලා.. embed වෙලා.. වෙන්න ඕනෙ ඔක්කොම වෙලා තියෙන්නෙ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 🙃🙃🙃 🙃🙃🙃 🙃🙃🙃 තොපිට සසර වසනා තුරා බඩු හරි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😄😄 😅😅😅
   

  Damith Kariyawasam

  Well-known member
 • May 21, 2007
  5,178
  343
  83
  51
  Thalawathugoda - Sri Lanka
  ඉතිං බොළල්ල, මං හිතනව බොළාට කියන සිංහල තේරෙණව ඇති කියල!!! 😌😌 සිංහල බැරි එවුන් වෙණුවෙන් නම් යමක් කරන්න මට තාමත් බැරිවුණා. 😢😢 😔😔 බොළා සිංහල පුළුවන් එවුන්ට හැමදේම කියල දීල මේ වැඩේ සාර්ථක වෙන විදියට... බොළාගෙ සංසාර පැවැත්මවල් තව කොච්චර කල් ඇදුනත් අනිවා නතරවෙන විදියට... මේක ඉවරයක් කරලා උන්දල ගැන බලන්නත් මට තව සෑහෙන කාලයක් යයි. 😔😔

  මං බොළාට පහුගිය posts 3-4දි බොළාගෙ - අපේ - අනික් හැම සංසාරගත සත්වයෙක්ගෙම සංසාර පැවැත්මවල් කවද කොයි කාලෙක හරි ආරම්භ වෙච්ච තැන ඉඳල මේ වෙනකම් සිද්ධවෙලා තියන කතන්දරේ එහෙම්පිටින්ම කිව්වා!!! ඇත්තටම නම් මේ බොළාගෙ - අපේ - අනික් සංසාරගත සත්වයන්ගෙ ඇඟවල් වල කිසීම දෙයක් නෑ!!! !!! !!! මේ ඔක්කොම කාපු බීපුවයින් හැදිල තියන.. නැත්නම් හතරමහා ධාතු වළින් හැදිල තියන.. එක එක හැඩවල ඇඟවල් ගොඩක් විතරයි!!! !!! !!! මේවා හැම එකකම ඇතුලෙ විද්‍යුත් - විද්‍යුත්චුම්බක ක්‍රියාකාරීත්වයක්.. electrical - electromagnetic operation එකක්.. සිද්ධවෙවී තියනවා!!! !!! !!! ඒ ක්‍රියාකාරීත්වයන් නිසා මේවාට 'සජීවී බවක්'.. ඇහෙන - පේන - දැනෙන - හිතෙන - මතක්වෙන ගතියක් හා හිතල ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාවක්.. ලැබිල තියනවා!!! !!! !!! එච්චරයි. 🙂🙂 එතකොට අද කාලෙ තියන තාක්‍ෂණික දියුණුව නිසා උඹල හැමෝම වගේ දැන් 'wireless charging' ගැන එහෙම දන්නව ඇති නේ?? 😁 අන්න ඒ wireless charging වලදි වගේම මේ එක ඇඟක් කැඩිල බිඳිලා විනාශ වෙනකොට ඒ ඇඟේ සිද්ධවෙවී තියන විද්‍යුත් - විද්‍යුත්චුම්බක ක්‍රියාකාරීත්වයේ ශක්තියෙන් වෙන අළුතෙන් හැදෙන ඇඟක් සජීවී වෙනවා!!! 😉 නැත්නම් ඒවයිත් විද්‍යුත් - විද්‍යුත්චුම්බක ක්‍රියාකාරීත්වයක් ආරම්භවෙලා ඒ ඇඟවලුත් මේ දැන් විදියටම වැඩකරන්න / ක්‍රියාත්මකවෙන්න ගන්නවා!!! ඒ හන්ද සංසාර පැවැත්මවල් කියන ඒවා නවතින්නෙ නෑ!!! !!! !!! ඔන්න ඔච්චරයි කතන්දරේ. 🙂🙂 එතකොට එහෙම හැදිල තියන නිසා අද අපි 'ඉන්නවා' මිසක් හැදිල තිබුණෙ නැත්නම් අද අපි ඇත්තෙත් නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! මෙහෙම සත්වයන් හැටියට හැදුණාම / ඉපදුණාම විඳින්න වෙන ජරා - මරණ - සෝක - පරිදේව - දුක්ඛ - දෝමනස්ස - උපායාස දුක් කන්දරාව නිසා, මේ ජීවිතයෙන්ම තවත් සත්වයන් හැදෙන එක නවත්වා දැමීම තමයි දැන් අපි කළ යුත්තෙ!!! !!! !!!

  හැබැයි එහෙම නවත්තල දාන්න ගියාම ඔන්න ප්‍රශ්ණ පෝළිමක්ම එනවා!!! !!! !!! 😯😳 😔😔
  • ලොකුම එක, අතීතයෙදි අනන්ත අප්‍රමාණ වාර ගණනක් එක එක විදිය ජීවිත ලබල ඉපදිලා ඉන්දැද්දි ඒ ඒ ජීවිත වලදි කෙරිච්ච දේවල් තොගයක් තියනවා!!! ඒවයින් වැඩිහරියක්ම තියෙන්නෙ මොට්ට කමට - පෙරේත කමට - කුප්ප කමට වෙන වෙන සත්තු මරපුව.. මර මරා කාපුව.. මර මරා විකුණපුව / බිළිපූජා තියපුව.. මංකොල්ල කාපුව.. දුෂණය කරපුව.. බොරු කියල / කේලාම් කියල අනික් මිනිස්සු අමාරුවෙ දාපුව.. වගේ පව් රැස්වෙන දේවල් කරපුවාම තමයි!!! !!! !!! ඒවාට ගොදුරුවෙච්ච - ඒවයින් දුකට පීඩාවට පත්වෙච්ච සත්වයන්ට ඒ සිදුවීම් හොඳට මතකයි!!! උන් ඒවා සිහි කර කර විඳව විඳව.. ලතවෙවී.. පළිගන්න බලාගෙන ඉන්නවා!!! උන් ඒ සිදුවීම් නැවත නැවතත් නැවත නැවතත් නැවත නැවතත් සිහිකරනකොට උන්ගෙ ඇඟවල්වලින් නිකුත්වෙන magnetic radiation එකට උඹල කොහේ හිටියත් උඹලගෙ භව හැදෙනවා!!! ලොකුවෙනවා!!! ඉතිං බොළාට නිවන් යන්න / පිරිණිවන් පාන්න.. නැත්නම් පැවැත්ම නවත්තල දාන්න.. වෙන්නේ නෑ!!! !!! !!! භව තියන තාක් පුනර්භව සිද්ධවෙනවා!!! පටිච්චසමුප්පාදයට අනුව නම් 'භව සති ජාති හෝති' and/or 'විඥාණ සති නාමරූප හෝති' වෙනවා!!! පිරිණිවන් පාන්නෙ / නිවන් යන්නෙ / පැවැත්ම නවතින්නෙ භව නිරුද්ධ උනෝතින් විතරයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😌😌😌

  • ඊළඟට මීට කළින් ජීවිත වලදි එකට එකතුවෙලා තියන අනික් සංසාරගත සත්වයන් එක්ක ඒ ඒ ජීවිත වලදි ගොඩනැගිල තියන සම්බන්ධකම් තොගයකුත් උඹට තියනවා!!! කොකු දාගෙන වෛර බැඳගෙන පළිගන්න බලාගෙන ඉන්න එවුන් වගේම උඹට ආදරේ කරන උඹව නැතිවෙනවට අකමැති හා උඹට ඉරිසියා කරන උඹව බිමටම ඇදල දාල පාගල චප්ප කරන්න බලං ඉන්න එවුණුත් ඒ අතරෙ ඉන්නවා!!! උන් උඹට ගොඩයන්න - පැවැත්මෙන් ගැළවෙන්න දෙන්නේ නෑ!!! !!! !!! එව්ව කරන්න ලෑස්ති වුණොත් උන් උඹලව අන්දලා කැලෑ පාරවල් වල යවනවා... හරි පාරට එන්න හැදුවත් බාල්දි පෙරළනවා... එක වැඩයි!!! ඒත් පැවැත්මෙන් ගැළවෙනකම් / පිරිණිවන් පානකම් පරිප්පු කන්න වෙන්නෙ උඹටම නිසා, ඇත්ත කතන්දරය හරියටම දැනගන්න ලැබුණු මේ වෙලාවෙ දැන් උන් ඔක්කොගෙන්ම බේරිලා කරගන්න ඕනෙ දේවල් සේරම ගානට මිම්මට කරගෙන උඹගෙ ගැළවීම හදාගන්න එක තනිකරම උඹේ වැඩක්!!! !!! !!! 😑😑

  • ඊළඟට බොළල්ල ඔය කියපු කර්ම - කර්ම විපාක හා ඥාති සම්බන්ධකම් වලට අමතරව තව 'සංසාර අණතුර' කියලා සංසාරගත සත්වයන් හැමෝටම මුහුණ දෙන්න වෙන මහා බරපතළ ප්‍රශ්ණයකුත් තියනවා!!! ඒ සංසාර අණතුර ඇතිවෙන්නෙ / හැදෙන්නෙ සංසාරගත සත්වයන් ඔක්කොටම තියෙන්නෙ එකම විදිය වින්-නාම කතන්දර නිසා ඒවා විද්‍යුත්චුම්බක ශක්තියෙන් එකිනෙක සම්බන්ධ වීමෙන් / magnetically link - network වීමෙන් ස්වභාවිකවම.. ඉබේම.. තමයි!!! !!! !!! 😌😌 සංසාරගත සත්වයන් හැටියට ඉපදුණාට පස්සෙ කාටවත් ඒ බලපෑමෙන් ගැළවෙන්න - බේරිලා ඉන්න බෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😑😑

  ඉතිං බොළල්ල ඔන්න ඔය කර්ම - කර්ම විපාක, ඥාති සම්බන්ධකම් හා සංසාර අණතුර කියන ඔක්කොටම මැදිවුණාට පස්සෙ උඹල නිවන් යන්න හැදුවට 'යැවෙන්නෙ' නෑ!!! !!! !!! 😄😄 😅😅 ඒ වෙණුවට බොළාව ගහගෙන යනවා!!! 😅😅 😌😌 අර අර සිංහයෙක් - කොටියෙක් - බල්ලෙක් - පූසෙක් නැට්ටෙන් අල්ලගෙන ඇදගෙන ඇදගෙන ඇදගෙන ඇදගෙන ඇදගෙන ඇදගෙන ඇදගෙන ඇදගෙන ඇදගෙන යන ළෙසටම වැඩේ වෙනවා!!! 😂😂 😌😌 හේතුව නිවන් යන්න / පිරිණිවන් පාන්න නම් උඹලගෙ භව 'නිරුද්ධ' = 0 විය යුතුයි!!! !!! !!! තව විදියකට කිව්වොත් නිවන් යන්න / පිරිණිවන් පාන්න නම් උඹලගෙ පුණ්‍යශක්තිය අනන්තයක් / අනන්තයි (∞) විය යුතුයි!!! !!! !!! 😲😲 😌😌 ඒත් 'සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට' එච්චර පුණ්‍යශක්තියක් නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😑😑😑

  ඇත්ත සංසාර කතාවෙදි සිද්ධවෙන්නෙ පුණ්‍යශක්තිය අඩුවෙන්න අඩුවෙන්න / පින් පිරිහෙන්න පිරිහෙන්න සංසාර අණතුරට (අනික් සංසාරගත සත්වයන්ගෙ භව වළින් එන බලපෑමට) ඔරොත්තුදෙන්න උඹලට තියන හැකියාව අඩුවෙනවා!!! උඹල දුර්වල වෙනවා!!! එතකොට උඹලගෙ භව ලොකුවෙනවා!!! !!! !!! ඊටපස්සෙ උඹලට නිවන් යන්න / පිරිණිවන්පාන්න වෙන්නෙත් නෑ!!! සිද්ධවෙන පුනර්භවත් පහළට පහළට ඇදෙනවා!!! ඉතිං උඹලට පෙරේත - තිරිසන් - නිරිසත් වෙලා උපදින්නම වෙනවා!!! !!! !!! 😑😑 ඒ කියන්නෙ උඹලව 'ගහගෙන යනවා' නැත්නම් 'නැට්ටෙන් අල්ලං ඇදගෙන ඇදගෙන යනවා' වගේ වෙනවා!!! !!! !!! 😌😌
  පුණ්‍යශක්තිය වැඩිවෙන්න වැඩිවෙන්න සංසාර අණතුරට උඹල ඔරොත්තු දෙනවා!!! උඹලගෙ භව කුඩා වෙනවා!!! එතකොට සිද්ධවෙන පුනර්භව ඉහළට ඉහළට ඇදෙනවා!!! සංසාර අණතුර ඉක්මවන්න / defeat කරන්න / override කරන්න ගාණටම infinite (∞) පුණ්‍යශක්තියක් තියනවා නම් විතරක් ඔන්න උඹලගෙ උපාදානත් නැතිවුණාම භව '0'ටම බහිනවා!!! එහෙම භව '0'ටම බැහැල / නිරුද්ධ වෙලා තියන අය විතරක් මැරෙනකොට පිරිණිවන්පානවා!!! !!! !!! 🙂🙂 ඒ අයගෙන් තවත් පුනර්භව සිද්ධවෙන්නේ නෑ!!! !!! !!! 😌😌

  එතකොට ඔය කියපු 'ඇත්තම ඇත්ත සංසාර කතන්දරය' බොළාට හොඳටම තේරෙන්න මට මෙන්න මේ විදියට ඇඳලම පෙන්නන්නත් පුළුවන්. 😁 🙂🙂

  සංසාර පැවැත්මෙදි කාටවත් 'ගහගෙන යන එකෙන් බේරෙන්න එල්ලෙන්න / අල්ලගන්න එව්ව' මොකවත් නෑ!!! !!! !!! කරන්න පුළුවන් එකම දේ 'තමන්ගෙ ඇඟේ ශක්තියෙන් උඩ අතට පීන පීන ඉන්න එක' විතරයි!!! පීනගන්න බැරි එවුන් කරන්නෙ පීන පීන ඉන්න කාගෙ හරි ඇඟේ එල්ලෙන එක තමයි!!! තේරුම, මේ ඇත්ත සංසාර කතාවෙදි භව හැදෙන්න / ලොකුවෙන්න නොදී පරිස්සම් කරල තියාගන්න ක්‍රමයක් නෑ!!! !!! !!! කරන්න පුළුවන් එකම දේ තම තමන්ගෙ පුණ්‍ය ශක්තියෙන් brake ගහගෙන / 'magnetic brakes' apply කරගෙන ඉන්න එක තමයි!!! හැබැයි 'brake මදි උණොත් ඊළඟට ඉන්න එකාට ගිහිං හේත්තු වෙනවා'!!! !!! !!! 😯😯 🤔🤔
  පල්ලමක නවත්තල තියන වාහන තොගයක් ගැන හිතපල්ල. Brake ඇත්තෙම නැති වාහන ගිහිල්ල තරමකට brake තියන වාහන වලට හේත්තු වෙනව. එතකොට ඒවයි brake මදිවෙලා ඒව ගිහිල්ල ඊට වඩා brake තියන ඒවට හේත්තු වෙනව. එහෙම හේත්තු වෙන්න වෙන්න ඒවයි brake මදිවෙලා ඊළඟට ඒව ගිහිල්ල ඊටවඩා brake තියන ඒවයි හේත්තු වෙනව!!! ඊළඟට ඒව ගිහිල්ල ඊටවඩා brake තියන ඒවට හේත්තු වෙනව. ඔහොම ගිහිං ගිහිං හොඳ super solid brakes තියන එකකට හේත්තු උනොත් / වෙන්න ලැබුණොත් විතරක් ඔන්න වාහන ඔක්කොම එතන නවතිනවා. නැත්නම් රූටගෙන රූටගෙන පල්ලමටම යනවා!!!
  ඇත්ත සංසාර කතාවෙදි පුණ්‍යශක්තිය අන්තිම අඩු - පහළම මට්ටමේ එවුන්ගෙ භව ලොකුවෙන එක ඊට ඉහළ මට්ටමේ එවුන්ගෙ භව වළින් guard වෙනවා!!! එතකොට ඒ දෙවැනි මට්ටමේ එවුන්ට තරමක බරක් එනවා!!! උන්ව තරමකට load වෙනවා!!! ඒ load එකත් එක්කම උන්ගෙ භව ලොකුවෙන එක තුන්වෙනි මට්ටමේ එවුන්ගෙන් guard වෙනවා!!! ඒ තුන්වෙනි මට්ටමේ එවුන් දෙවෙනි මට්ටමේ එවුන්ට වඩා load වෙනව!!! (පහළින් ඉන්න set එක උන්ට ඉහළින් ඉන්න එවුන්ගෙ ඇඟවල් වල එල්ලෙනවා වගේ වැඩක්!!! හැබැයි කවුරුවත් කරන - කරවන එකක් නෙවෙයි!!! !!! !!! මේ ඇවිල්ල සත්වයෝ ඔක්කොම magnetically couple වෙලා තියන එකෙන් ඉබේම සිද්ධවෙන දෙයක්!!! !!! !!! ළඟ ළඟ තියන භව නැත්නම් ළඟින්ම ඉන්න සත්වයන්ගෙ භව එහෙම couple උනාම උන් කෙළින්ම ඇඟේ එල්ලුනා වගේ තමයි!!! 😲😲) ඊලඟට තුන්වෙනි මට්ටමේ එවුන්ගෙ භව පහළින් ආව load එකත් එක්කම ලොකුවෙන එක හතරවෙනි මට්ටමේ එවුන්ගෙන් guard වෙනව!!! උන්ව කළින් එවුන්ටත් වඩා load වෙනව!!! ඊළඟට උන්ගෙ ලොකුවෙන එක පස්වෙනි මට්ටමේ එවුන්ගෙන් guard වෙනව!!! උන්ගෙ ලොකුවෙන එක හයවෙනි මට්ටමේ එවුන්ගෙන් guard වෙනව!!! උන්ගෙ ලොකුවෙන එක~~~ ඔන්න ඔහොම ඔහොම උනාම එක ග්‍රහ ලෝකයක් ඇතුලෙ ඉන්න සංසාරගත සත්වයන්ගෙන් ඒ ඒ ලෝකෙ ඇතුළෙදි මෙන්න මේ විදියට, chandelier එකක වගේ, හැබැයි පහළට යන්න යන්න සත්වයන් ප්‍රමාණය වැඩිවෙන structure එකක් form වෙනවා!!! හැදෙනවා!!! !!! !!! 😁😁 Pic. 'Worldwide Structure'
  වැදගත්: ඔය graphic එක 'මනුස්ස' figure එකක් යොදාගෙන හැදුවට ඔතන පෙන්නල තියෙන්නෙ මනුස්සයන්ම විතරක් නෙවෙයි!!! !!! !!! අනික ඔය figures ගාණයි ලෝකෙක ඉන්න සත්වයො ගාණයි අතරෙත් කිසීම සම්බන්ධයක් නෑ!!! !!! !!! මේ ලෝකෙදි නම් ඉන්න තරමක් මිනිස්සු - භූතයො - පෙරේතයො - බල්ලො - පූසො - හූනො - කැරපොත්තො ඔක්කොම... අපාය වලදි ඉන්න තරමක් නිරිසත්තු... දිව්‍ය ඒවයිදි ඉන්න තරමක් දෙවිවරු... බ්‍රහ්ම ඒවයිදි ඉන්න තරමක් බ්‍රහ්මවරු... ගත්තම, සත්වයො මොක්කු උනත් කොයි ලෝකෙත් ඔය විදියම තමයි!!! 😁 😄😄 එතකොට ස්වභාවයෙන්ම / by Nature ඕනෙම ග්‍රහ ලෝකෙක ඒ ඒ ලෝකෙට අදාළව භව කුඩා - පුණ්‍ය ශක්තිය වැඩි සත්වයන් අඩුයි!!! !!! !!! ඕකෙ උඩට යන්න යන්න සත්වයන් අඩුවෙන්නෙ ඒකයි!!! අම්බානට ඉන්නෙ ඒ ඒ ලෝකෙට අදාළව පුණ්‍යශක්තිය අඩු - තඩි භව තියන එවුන් තමයි!!! පහළට එන්න එන්න පිරිස වැඩි ඒකයි. 😁😁 එතකොට 'සද්දබානන් දන්දමානන් ජිනාති' වෙන්නෙත්.. 🙄🙄 😁 අප්පමාන චේතෝ - මහග්ගත චේතෝ විදියට මයිත්‍රීය වැඩීමෙන් මහා පිණක් රැස්වෙන්නෙත්.. ඔන්න ඔය structures නිසාම තමයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😉 😁😁 {පශ්ෂෙ!! පශ්ෂෙ!! 😊😊}
   

  Damith Kariyawasam

  Well-known member
 • May 21, 2007
  5,178
  343
  83
  51
  Thalawathugoda - Sri Lanka
  හොඳට මතක තියාගනිල්ල, සංසාරගත සත්වයන් ඔක්කොටම තියෙන්නෙ එකම විදිය වින්-නාම කතන්දර නිසා ඒවයි ශක්ති ප්‍රමාණය / ශක්ති මට්ටම අනුව ඒවා ඉබේම couple වෙන එකෙන් තමයි ඔය worldwide structures හැදෙන්නෙ / form වෙන්නෙ!!! කවුරුවත් කරන - කරවන දෙයක් නෙවෙයි!!! !!! !!! සංසාරගත සත්වයන් ඉන්න ලෝක 31දීම ඔය විදියට structures form වෙනවා!!! ඊළඟට ඒ structures ඔක්කොම මුළු සක්වළටම අදාළ වෙන විදියට form වෙලා, තවත් structure එකක් හැදෙනවා!!! 😉😁 අන්න ඒ complete structure එක.. නැත්නම් 'Galexywide Structure එක'.. ගත්තම, ඒකෙදි භව වළින් බැලුවොත් ඒකත්ත කායා ඒකත්ත සංඥා බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ඉඳලා ලෝකාන්ත නිරයට වෙනකම් භව වල ප්‍රමාණය 0 ඉඳල ∞ වෙනකම් වැඩිවෙනවා / ලොකුවෙනවා!!! !!! !!! 🙂🙂 කර්ම ශක්තීන් වළින් බැලුවොත් ඒකත්ත කායා ඒකත්ත සංඥා බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ඉදලා පළවෙනි අපාය ලෝකය වෙනකම් පුණ්‍යශක්තිය (භව වල ප්‍රමාණය කුඩාකරන්න හේතුවෙන ශක්තිය / +Ve energy) ∞ ඉඳල 0ටම අඩුවෙලා, පළවෙනි අපායෙ ඉඳල ලෝකාන්ත නිරය වෙනකම් පව් / පාපකර්ම වල ශක්තිය (භව වල ප්‍රමාණය විශාල කරන්න හේතුවෙන ශක්තිය / -Ve energy) 0 ඉඳල ∞ට වැඩිවෙනවා!!! !!! !!! 😉 🙂🙂 හරිය. ☺️☺️

  ** මේ.. කස්ටියම හොඳට දැනගන්නලා!!! බොළාව අපාගත වෙන්නෙ.. බොළාට 'නිරයට' නැත්නම් පළවෙනි අපාය ලෝකයට වැටෙන්න වෙන්නෙ.. පින් පිරිහිලා (ප්‍රමාද වෙලා) මිසක් බොළා කරන පව් හන්දා - බොළා අරක්කු බොන හන්දා නෙවෙයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😲😲 😄😄 🤪 😑😑 කිසීම පවක් නොකර.. අරක්කු පොදක් කටේවත් නොතිය.. පුක විකාගෙන සිල් රැක රැක හිටියත්, මනුස්ස ලෝකෙ තියන දරුණු සංසාර අණතුරට ඔරොත්තුදෙන්න ශක්තිය නැතිවෙච්ච ගමන් බොළාගෙ භව ලොකුවෙලා බොළාව නිකම්ම ඒ අපායට වැටෙනවා!!! !!! !!! 😲 😅😅 මේ මං කියන දේවල් පඩේකට වත් care නොකර, බෙල්ල කඩාගෙන දඟලලා හරි පුලුවාන් තරම් පින් රැස්කරගන්න බලන්නෙත් නැතුව, ඔහොම නිකං කකා - බිබී - life එක enjoy කොර කොර ඉඳල බලහල්ලකො. එතකොට පෙනෙයි!!! !!! !!! 😲😲 😧😧 😂😂😂 😂😂😂
  පව් කරපු / කරන එවුන්ගෙ භව ලොකුවෙන එකට සංසාර අණතුරට අමතරව උන් හිතපු / කියපු / කරපු බලුවැඩ - කුපාඩි වැඩ - තුප්පහි වැඩ - වසල වැඩ හැම එකකටම අනික් සත්වයන්ගෙන් එන feedbacks ඔක්කොමත් හේතුවෙනවා!!! !!! !!! 😁😁 😊😊 😂😂😂 එතකොට උන්ගෙ භව 'කණ පැලෙන්නම' ලොකුවෙනවා!!! !!! !!! 😂😂😂 😅😅 ඒ ලොකුවෙන ලොකුවිල්ලට උන්දලා නිරයට / පළවෙනි අපායට නෙවෙයි, ඒකෙනුත් පහළට.. 2වෙනි - 3වෙනි - 4වෙනි ඒවට.. ඇදිල / විසිවෙලා යනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 🙂🙂 😁😁 බොළා පව් - පාපකර්ම කරල තියනව නම්, වන්දි ගෙවල - compensate කරල - සමාව අරගෙන ඒවා settle කරගත්තෙත් නැත්නම්, බොළාටත් එච්චරම තමයි!!! !!! !!! 😅😅 😌😌😌

  එතකොට අන්න ඒ එක එක ලෝකවල structures මුළු සක්වළටම අදාළවෙන විදියට form වෙන රටාව... ඊළඟට ඒකත් එක්ක භව වල ප්‍රමාණය වෙනස්වන ආකාරය හා කර්ම ශක්තිය (පුණ්‍යශක්තිය and/or පව් - පාපකර්ම වල ශක්තිය) වෙනස්වන ආකාරය... අපට මෙන්න මේ විදියට ඇඳල පෙන්වන්න පුළුවන්!!! 😉 🙂🙂 Pic. 'Galexywide Structure'
  හැබැයි බොළල්ල ඔය Galexiwide structure එක හැදෙන එකෙත් ලොකු කතන්දරයක් තියනවා!!! 😯😯 හොඳෙයි. 😊😊 ඕක form වෙන්නෙ සක්වළක් අළුතෙන් හැදෙද්දිමයි!!! !!! !!! ඒ කාලෙට මුළු සක්වළේම ඉන්නෙ ආභස්සර සත්වයන් විතරයි!!! උන්ට ඇස් - කන් - නහය - දිව - කය 5 / පංචේන්ද්‍රිය මොකුත්ම නෑ!!! !!! !!! ඉතිං කල්පයක් තිස්සෙ ඒ ආභස්සර සත්ව ජීවිත ගතවෙනකොට උන්ට මතක්වෙන / memory refresh වෙන ඒවා ඉබේම අඩුවෙලා අඩුවෙලා අඩුවෙලා ගිහිං, ඒත් එක්කම සත්වයන් සත්වයන් අතරෙ memories ring වෙන / resonate වෙන ඒවත් අඩුවෙන්න පුළුවන් උපරිමයටම අඩුවෙලා ගිහිං, උන්ගෙ 'වින් - නාම operations' ඔක්කොම ඒ ඒ mechanisms වල default levels වලටම බහිනවා!!! !!! !!! 🙄 🤔🤔
  නිකමට හිතපල්ලකො 'ගොජ ගොජ ගගා' නටන උණුවතුර පිරිල තියන එක එක ප්‍රමාණ වල භාජන තොගයක් ගැන. 😁 සාමාන්‍ය සත්ව ජීවිත ගතවෙද්දි අන්න ඒ විදියට භාජනත් හෙල්ලෙන - භාජන වළින් එළියටත් විසිවෙන ගානට නට නටා තියන උණුවතුර, ආභස්සර සත්ව ජීවිත හැදුණාම ටිකෙන් ටික නිවිලා settle / calm වෙනවා!!! ඊටපස්සෙ ඒ ඒ භාජන වල ප්‍රමාණය අනුව වතුර පිරිල තියන එක හැරෙන්න ඒවයි 'නටන' - හෙල්ලෙන කතා මොකුත් නෑ!!! !!! !!! 😊😊
  'සත්වයන්' කියන එවුන්ගෙත් මතක්වෙන / memory refresh වෙන ඒවා අඩුවෙලා අඩුවෙලා ගිහිං.. උන් උන් අතරෙ memories ring වෙන / resonate වෙන ඒවත් උපරිමයටම අඩුවෙලා.. උන්ගෙ 'වින් - නාම operations' ඔක්කොම ඒ ඒ mechanisms වල default levels වලටම බැස්සාම, නැත්නම් උන්ගෙ භව settle උනාම, සත්වයනුත් ඒ විදියටම full cool down වෙනවා!!! !!! !!! 🙂🙂

  භාග්‍යවතුන්වහන්සේ ඒ සත්වයන් 'cool down වෙන' සිද්ධිය දක්වලා තියෙන්නෙ "මුරුගසන් වැහි වහින කාලෙ (සක්වළ විනාශවෙන කාලෙ) ඇවිල්ල සත්වයන්ගේ ආයුෂ අඩුවෙන්න ගත්තම උන් එහෙම ආයුෂ අඩුවෙන්න හේතුව හොයනවා!! ඊළඟට උන් උන්ගෙම බලු වැඩ - කුපාඩි වැඩ - වසල වැඩ (උන්ගෙ අකුසල්) හන්දයි එහෙම උනේ කියල දැනගන්නවා!! ඒ ගමන උන් ඒ බලු වැඩ - කුපාඩි වැඩ - වසල වැඩ ඔක්කොම අතහැරලා හොඳ සිල්වත් එවුන් වෙනවා!! ඊටපස්සෙ උන්ගෙ ආයුෂ ආයිමත් වැඩිවෙනවා!!" කියලයි!!! !!! !!! 😁 😂😂 එහෙම නැතුව උන්වහන්සේට ඒ කාලෙ ඒ කාරණාව පැහැදිළි කරල දෙන්න වෙන විදියක් තිබුණෙ නැහැ බොළල්ල!!! 😄😄 😌😌 නැත්නම් එතන සිද්ධවෙන්නෙ වෙන දෙයක්!!! !!! !!! 😉 🙂🙂 ඒකෙ කුසල් - අකුසල් කතා.. සිල් කතා.. මොන පුකක්වත් නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😋 😂😂😂 🤣🤣

  කාලෙන් කාලෙට සක්වළ විනාශවෙන - ආයි අළුතෙන් හැදෙන recycling process එක ස්වභාවධර්මයේ සිදුවීමක්!!! !!! !!! සත්වයන්ගෙ කතා ඔක්කොම ඒකට යටයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! සක්වළ විනාශවෙන කාලෙට ග්‍රහයන්ගෙ (ග්‍රහලෝක 😁) rotational speeds.. ග්‍රහයො black-hole එක වටේ revolve වෙන speeds.. ඔක්කොම කණ පැලෙන්නම වැඩිවෙනවා!!! !!! !!! භාග්‍යවතුන්වහන්සේ ජීවමාණව වැඩසිටිය කාලෙ අවුරුදු 120ක් හැටියට මනුස්සයෙක්ගෙ සාමාන්‍ය ආයුෂ පෙන්නපු එක මනුස්සයෙක්ගෙ සාමාන්‍ය ආයුෂ අවුරුදු 10ක් කියල පෙන්නන ගාණටම speed-up වෙනවා!!! !!! !!! 😯😯 😁 නැත්නම් 12ගුණයක් විතර වැඩිවෙනවා!!! !!! !!! 😳😳 😁 'ආයුෂ අඩුවෙනවා' කියල දක්වල තියෙන්නෙ අන්න ඒකයි!!! !!! !!! 😉 😁😁 {දැන් ඒ speeds ඔක්කොම මනුස්සයෙක්ගෙ සාමාන්‍ය ආයුෂ අවුරුදු 80ක් විතර පෙන්නන ගාණට වැඩිවෙලා තියෙන්නෙ!!! !!! !!! 😲😲 ☺️☺️ 😌😌} ඊළඟට සක්වළ අළුතෙන්ම form වෙලා... ග්‍රහයන්ගෙ rotational speeds - revolving speeds බිංදුවෙන් ('0') පටන් අරගෙන සෑහෙන ගාණකට වැඩිවෙලා... දවල් - රෑ - අව් - වැසි - සුළං කතන්දර ඔක්කොම ඇතිවෙලා... ඒ ඔක්කොටම පස්සෙ තමයි සංසාරගත සත්වයන්ගෙ 'සුපුරුදු වැඩසටහන' ආයිම පටන්ගන්නෙ!!! !!! !!! ☺️☺️ 😌😌 අන්න ඒ කාලෙදි තියන speeds ගැන තමයි ඊළඟට 'ආයුෂ 80,000' කතාවෙන් කියල තියෙන්නෙ!!! !!! !!! 😁 🙂🙂 ඒ කියන්නෙ දැන් මනුස්සයෙක්ගෙ සාමාන්‍ය ආයුෂ අවුරුදු 100ක් කියල ගත්තොත්, ඒ කාලෙදි ග්‍රහයන්ගෙ rotational speeds - revolving speeds ඔක්කොම මීට වඩා 800 ගුණයක් විතර අඩුයි!!! !!! !!! 😁😁 😊😊 විනාඩියක් ගතවෙන්න වරු 3ක් විතර යනවා!!! !!! !!! 😳😳 😄😄
  එතකොට අන්න ඒ මනුස්සයෙක්ගෙ සාමාන්‍ය ආයුෂ අවුරුදු 10ටම අඩුවෙලා ආයි 80,000ටම වැඩිවෙනකම් අතරමැද කාලයේ, සක්වළ විනාශවෙලා.. ආයි අළුතෙන්ම හැදිලා.. නැවත සංසාර පැවැත්මවල් සුපුරුදු පරිදි සිද්ධවීමට අවශ්‍ය පරිසරයත් හැදීලා.. සේරම වෙනකම් අතරමැද කාලයේ, සත්වයන් ඔක්කොමල ඉබේම අක්‍රිය වෙනවා!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😯😯 Inactive state එකකට පත්වෙනවා.. නැත්නම්, ඒ කාලෙ සියලුම සත්වයෝ 'කෝමා' තත්වයකට පත්වෙනවා.. කියමු!!! 😁 මොකද 'ආභස්සර' කියල හැදෙන්නෙ extremely high temperatures ඔරොත්තුදෙන වාෂ්ප තත්වයෙන් තියන මූලද්‍රව්‍ය වළින් හැදෙන 'වින් - නාම operation එකක්' විතරක් සිද්ධවෙන්න පුළුවන් නිකංම නිකං මුදු - වළලු වගේ basic / miniature 'ඇඟවල්' ටිකක් තමයි!!! !!! !!! ☺️☺️ ඇත්තටම නම් ඒවයි 'සත්ව' කතාවක් නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😂😂 Just 'භව' / electromagnetic fields පමණයි!!! !!! !!! 😊 😁😁 භාග්‍යවතුන්වහන්සේ කිව්වෙ ඒවයි තියෙන්නෙ කර්ම ශක්තිය අනුව නිකුත්වෙන එළියක් / ආලෝකයක් විතරයි කියලයි!!! !!! !!! 😊😊 අන්න එහෙම අක්‍රිය තත්වයෙන් / inactive state එකේ බර කාලයක් තියෙද්දි 'වින් - නාම operations' ඉබේම ඒ ඒ mechanisms වල default levels වලටම බහින / අඩුවෙන එකෙන්.. භව settle වෙන එකෙන්.. තමයි සත්වයන් ඔක්කොම එහෙම full cool down වෙන්නෙ!!! !!! !!! හරිය?? 🙂🙂 {ඒ තමයි 'වින් - නාම operations' වල හැටි!!! 'Theory' දන්නෙ නැත්නම් / මතක නැත්නම් කළින් posts බලපල්ල. මං ඔක්කොම කියල දීල ඇත්තෙ. 😑😑}

  අන්න එහෙම සත්වයන් ඔක්කොම full cool down උනාම 'සංසාර අණතුර' කියන එකත් '0'ටම බහිනවා!!! !!! !!! හැම 'වින් - නාම operation' එකක්ම ඒ ඒ mechanisms වලට සීමා වෙනවා!!! මොකකින් වත් අනික් mechanisms වලටත් බලපාන තරම් ශක්තියක් ගොඩනැගෙන්නෙ නෑ!!! !!! !!! 🙂🙂 ඒකෙන් සංසාර අණතුර එහෙම්පිටින්ම නැතිවෙලා යනවා!!! 'අතුරුදහන්' වෙනවා!!! ඉතිං ඒ කාලෙට මුළු සක්වළේම සත්වයන්ගෙ භව වලට පොදුවේ බලපාන එකම බාහිර බලපෑම හැටියට තියෙන්නෙ black-hole එකේ dragging force එක විතරයි!!! !!! !!! අන්න ඒ dragging force එකට ඒ ඒ භව වල ප්‍රමාණය අනුව ඒවා drag වෙන අනුපිළිවෙළට සකස්වුණාම, line-up උනාම, උඩම තියන ඒකත්ත කායා ඒකත්ත සංඥා ලෝකයේ ඉඳලා black-hole එක (ලෝකාන්ත නිරය) වෙනකම්ම 'පඩිපෙළක් බැහැගෙන බැහැගෙන යනව වගේ' භව වල ප්‍රමාණය '0.xxxx' ඉඳලා '∞' වෙනකම් gradually - smoothly වැඩිවෙන විදියට, ඔන්න ඔය Galexiwide structure එක හැදෙනවා!!! !!! !!! 😁😁 😊😊

  ඊළඟට, සක්වළේ තියන ලෝක 31ම ඇතුලත් වෙන විදියට ඔය රටාව form උනාම එක එක ලෝකයට අදාළවෙන විදියට භව වල ප්‍රමාණයන්ගේ හා පුණ්‍යශක්ති වල ප්‍රමාණයන්ගේ පරාසයන් / ranges 31කුත් වෙන වෙනම ඇතිවෙනවා!!! !!! !!! 😁😁 ඒක තේරෙණව නේ?? මුළු range එක 0 -100 කියල ගත්තොත්, භවය 5 - 10 / පුණ්‍ය ශක්තිය 95 - 90 වෙනකම් එක ලෝකයක.. භවය 15 - 20 / පුණ්‍යශක්තිය 85 - 80 වෙනකම් ඊළඟ ලෝකෙ.. භවය 20 - 25 / පුණ්‍යශක්තිය 80 - 75 වෙනකම් ඊළඟ ලෝකෙ.. වගේ, ලෝකෙන් ලෝකෙට වෙනස් ශක්ති මට්ටම් 31කුත් ඇතිවෙනවා!!! !!! !!!
  ඊටපස්සෙ සංසාරගත සත්වයන්ගේ පුනර්භව සිද්ධවෙනකොට සිද්ධවෙන්නේ උපතකදී / පුනර්භවයකදී තියන කර්ම ශක්තිය.. නැත්නම්, භවයේ / electromagnetic field එකේ ප්‍රමාණය.. අනුව ඊට ගැළපෙන ලෝකයට ඊළඟට සෙට්වෙන විදියට තමයි!!! !!! !!! 😁😁 😊 තව විදියකට කිව්වොත්, පවතින ජීවිතය ගතවෙන්නෙ.. දැන් ජීවත්වෙන්නෙ / ඉන්නෙ.. කොහේ කොයි ලෝකෙද කියන එක වැඩක් නෑ!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😄😄 😅 මැරෙන වෙලාව වෙනකොට තියන භවයේ ප්‍රමාණය ගැළපෙන්නෙ කොයි ලෝකෙටද?? ඊළඟට අන්න ඒ ලෝකෙ අළුතෙන්ම හැදෙන ඇඟක් wireless charging වළින් energize වෙලා, 😉 ඒ අළුත් ඇඟේ මේ ඇඟේ සිද්ධවෙවී තියන විදියම 'වින් - නාම කතන්දරයක්' අමුතුවෙන්ම පටන්ගන්නවා!!! !!! !!! ඒ 'වින් - නාම කතන්දරයෙන්' ඒ අළුත් ඇඟෙත් කළින් තිබුණු ප්‍රමාණයේම භවයකුත් ගොඩනැගෙනවා!!! !!! !!! තිබ්බ වගේම electromagnetic field එකකුත් Build-up වෙනවා!!! !!! !!! එතකොට උඹ එහෙට ඇදගෙන ගියා වගේම තමයි!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 😲😲 🤪 😂😂😂 🙃🙃🙃 🙃🙃🙃
  ඊළඟට ඒ ගොඩනැගිච්ච භවය / build-up වෙච්ච electromagnetic field එක ඒ අළුතෙන්ම හැදිච්ච සත්වයාගේ ජීවිතය පවතින තාක් කල් නියාම ධර්ම අනුව අඩු - වැඩි / ලොකු - පොඩි වෙවී පවතිනවා!!! !!! !!! ඒ සත්වයා මැරෙන්නෙ.. ඒ සත්වයාට මැරෙන්න වෙන්නෙ.. කොයි වෙලේද, අන්න ඒ මොහොත වෙනකොට තියන ප්‍රමාණය අනුව ඊට ගැළපෙන ලෝකයක ඊළඟ පුනර්භවය / උපත සිද්ධවෙනවා!!! !!! !!! 😊😊 එතනදි භවය / field එක ඒ හිටිය ලෝකෙට අදාළ range එක ඇතුලෙම තිබුණොත් ඒ ලෝකෙම පුනර්භවයක් සිද්ධවෙනවා!!! ලොකුවෙලා තිබුණොත් ඒ ලොකුවෙච්ච ප්‍රමාණයට ගැළපෙන පහළ ලෝකෙකට සෙට්වෙනවා!!! 😁😁 පොඩිවෙලා / කුඩාවෙලා තිබුණොත් ඒ ප්‍රමාණයට ගැළපෙන ඉහළ ලෝකයකට සෙට්වෙනවා!!! ඕන්න ඔහොමයි බොළාගෙ සංසාර පැවැත්මවල් මේ ජීවිතයෙන් පස්සෙ දිගට දිගට යන්නෙ!!! 😁 හරිය??? 😅😅 😌😌😌