අනාගතයේදී ජනාධිපති වෙනවා දකින්න අකමැතිම පුද්ගලයා මින් කවුද?

ජනපති වෙනවා දකින්න අකමැතිම කවුද?

 • රනිල් වික්කාමසිංහ

  Votes: 1 0.9%
 • සජිත් ප්‍රේමදාස

  Votes: 11 9.7%
 • අනුර කුමාර දිසානායක

  Votes: 11 9.7%
 • නාමල් රාජපක්ෂ

  Votes: 55 48.7%
 • පාටලී චම්පික රණවක

  Votes: 5 4.4%
 • බැසිල් රාජපක්ෂ

  Votes: 21 18.6%
 • නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු

  Votes: 2 1.8%
 • සරත් ෆොන්සේකා

  Votes: 0 0.0%
 • පැතුම් කර්නර්

  Votes: 6 5.3%
 • වෙනත්

  Votes: 1 0.9%

 • Total voters
  113

Stimulus mind

Well-known member
 • Feb 27, 2021
  23,284
  118,210
  113
  Los Alamos
  stimulusmind.blogspot.com
  DsrmX_oU8AANo3b.jpg
   

  hitter

  Well-known member
 • Dec 4, 2016
  3,343
  4,771
  113
  අනුර කුමාර දිස්සානයක කනමැන්දුමා.
   

  nicjosh83

  Well-known member
 • Oct 19, 2018
  30,640
  16,952
  113
  1. බැසිල් රාජපක්ෂ
  2. නාමල් රාජපක්ෂ/සජිත් ප්‍රේමදාස
   
  • Like
  Reactions: nethumm

  dxx

  Well-known member
 • Dec 26, 2011
  13,582
  15,627
  113
  පරණ උන්, හම්පඩ නාකි ගේම් කාරයෝ නැතුව අළුත් ඵකෙක් ඕන.
   

  vindi19

  Well-known member
 • Mar 26, 2015
  1,594
  1,679
  113
  Ja-ela
  ඔය එකෙක්වත් එපා. පැතුම් කර්නර් ව එපා උනේ ridunapm ගෙ threads දැකලා..
   

  KadawathaKolla

  Well-known member
 • Feb 20, 2013
  2,612
  4,001
  113
  රාජපක්ෂ කියන නම තියෙන එක කාලකන්නියෙක් එපා
   

  Challenger SRT8

  Well-known member
 • Dec 2, 2013
  8,286
  4,104
  113
  404
  රනිල්, බැසිල්, නාමල්, සජිත්
  එකම ලෙවෙල් එකෙන් අකමැති