අවුරුදු කඹ ඇදීම 2024

Team dog ද? Team cat ද?

 • Team Dog

  Votes: 86 59.7%
 • Team Cat

  Votes: 58 40.3%

 • Total voters
  144
 • Poll closed .

B.Chat

Well-known member
 • Jun 28, 2021
  8,282
  17,459
  113
  Team පූසෝ ද? Team බල්ලෝ ද? මේ සැරේ 3වෙනි option එක අයින් කරා. "දෙගොල්ලොන්ටම" කියලා කලින් සැරේ තිබ්බ එක අයින් කරා. කට්ටිය කිසි ගතියක් නෑ කිව්වා නේ. දෙගොල්ලොන්ටම ආසා අයට vote කරන්න බැරි වෙනවා ඉතින්.


  P.s.
  මේක ඉතින් නිකමට වගේ දැම්මා. මට එහෙම ලොකුවට මේවා කරන්න බෑ ඉතින්. Just for fun.
   

  kinkon

  Well-known member
 • Aug 5, 2007
  107,079
  2
  100,835
  113
  Kandy ♕ පතිරූප දේස වාසෝ
  Cat Thank You GIF
   

  mschandrika

  Active member
 • Feb 16, 2024
  183
  116
  43
  Team පූසෝ ද? Team බල්ලෝ ද? මේ සැරේ 3වෙනි option එක අයින් කරා. "දෙගොල්ලොන්ටම" කියලා කලින් සැරේ තිබ්බ එක අයින් කරා. කට්ටිය කිසි ගතියක් නෑ කිව්වා නේ. දෙගොල්ලොන්ටම ආසා අයට vote කරන්න බැරි වෙනවා ඉතින්.


  P.s.
  මේක ඉතින් නිකමට වගේ දැම්මා. මට එහෙම ලොකුවට මේවා කරන්න බෑ ඉතින්. Just for fun.
  පලයන් බල්ලෝ අපි එකෙන්ම
   
  • Sad
  Reactions: B.Chat