කඹ ඇදලා රෙප් ලැබුනද? බොරුවට අහු උනාද?

Rep labunada? nadda?


 • Total voters
  116

Madz619

Member
Jan 17, 2010
1,545
118
0
right behind you
6bua.gif

I voted for you guys but never got reps !!
 

577

Well-known member
 • Feb 18, 2009
  7,232
  1,107
  113
  Kandy
  බම්ප්.
  මටත් ඔය දෙන්නම් කාසි ෂුවර් නෑ.
  ඇක්සත් ජාතික පක්සේ ආවම කාර් ගන්ට හිටියා වගේ තමා


  good old days :lol::lol::lol:

  66162.gif