ඕනෙම Network එකකට Calls ගන්න,ඕනෙම වෙලාවක Internet යන්න​ (Anytime Data)-ලා&#3

Rummy678

Well-known member
 • Nov 15, 2015
  8,425
  3,071
  113
  Passara
  kitZrocks has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space.
  :confused::confused::confused:
   

  Rummy678

  Well-known member
 • Nov 15, 2015
  8,425
  3,071
  113
  Passara
  The following errors occurred with your submission:
  kitZrocks has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space.
   

  kitZrocks

  Well-known member
 • Mar 29, 2011
  5,290
  564
  113
  In yur head ^^
  ICI8eSJ_d.jpg
   

  eanandasiri

  Member
  Oct 18, 2011
  9
  2
  3
  Hanwella
  ගන්න අය කිසිම බයක් නැතුව ගන්න. වගකීමෙන් බිස්නස් එක කරනවා. ඒ වගේම කියන විදියටම සේරම වැඩ ටික කරල දෙනවා.අවංක කොල්ලෙක්.
   
  • Like
  Reactions: kitZrocks

  kitZrocks

  Well-known member
 • Mar 29, 2011
  5,290
  564
  113
  In yur head ^^
  ගන්න අය කිසිම බයක් නැතුව ගන්න. වගකීමෙන් බිස්නස් එක කරනවා. ඒ වගේම කියන විදියටම සේරම වැඩ ටික කරල දෙනවා.අවංක කොල්ලෙක්.

  :love: