බැංකු වලින් හොරෙන් සල්ලි කපා ගන්නවා.

-333-

Well-known member
 • Aug 3, 2014
  4,478
  1,818
  113
  28
  ෆින්ලන්ඩ්
  කොල්ලනේ , කෙල්ලනේ තමන්ගේ බැංකු ගිණුම් , credit කාර්ඩ් ගැන අවදාන්නෙන් ඉන්න. එක එක නම් වලින් බැංකු හොරෙන් ගණන් කපනවා. මගේ NDB CC එකේ කවදාවත් නැතුව 1500 ක් කපාගෙන "Periodic Card Fee" කියලා. අනික් transaction වගේ SMS notification වත් එන්නේ නෑ. ගිය අවුරුදු 5 ට ම annual ෆීස් ඇරෙන්න ඔහොම නමකින් කපල නෑ. ඒ කියන්නේ මුන් කාර්ඩ් එකක් තියන් ඉන්නවටත් දැන් චාජ් කරන්න පටන් අරන් වගේ.

  බැංකුවට හෙට කතා කරන්න ඕන දැන් බෑන්ක් hours වල. ඕකුන්ට කථා කරන්න ගියහම උන් දන්නෙත් නෑ. බැංකු monthly statement එකෙත් නෑ. NDB CC consolidate statement කියල එවන එකේ තමා තියෙන්නේ.
   

  CAPITHAN

  Well-known member
 • Nov 20, 2020
  1,634
  3,509
  113
  උබ බැංකුවට ගෙවන්න බැලන්ස් එකක් ඇති. ඒකට ඔය චාර්ජ් වෙලා තියෙන්නේ.
   
  • Like
  Reactions: hodakolla

  charitha2011

  Well-known member
 • Jan 25, 2011
  4,665
  7,069
  113
  Sri Lanka
  කොල්ලනේ , කෙල්ලනේ තමන්ගේ බැංකු ගිණුම් , credit කාර්ඩ් ගැන අවදාන්නෙන් ඉන්න. එක එක නම් වලින් බැංකු හොරෙන් ගණන් කපනවා. මගේ NDB CC එකේ කවදාවත් නැතුව 1500 ක් කපාගෙන "Periodic Card Fee" කියලා. අනික් transaction වගේ SMS notification වත් එන්නේ නෑ. ගිය අවුරුදු 5 ට ම annual ෆීස් ඇරෙන්න ඔහොම නමකින් කපල නෑ. ඒ කියන්නේ මුන් කාර්ඩ් එකක් තියන් ඉන්නවටත් දැන් චාජ් කරන්න පටන් අරන් වගේ.

  බැංකුවට හෙට කතා කරන්න ඕන දැන් බෑන්ක් hours වල. ඕකුන්ට කථා කරන්න ගියහම උන් දන්නෙත් නෑ. බැංකු monthly statement එකෙත් නෑ. NDB CC consolidate statement කියල එවන එකේ තමා තියෙන්නේ.
  අසීමීතව සල්ලි උපයනකොට ඔහොම වෙනවා :lol:
   
  • Like
  Reactions: hodakolla