ලංකාවේ එහෙම වෙන්නේ නැ

Tyrion Lannister

Well-known member
 • Aug 20, 2012
  2,575
  3,907
  113
  Winterfell
  එකගයි. ලංකාව තියෙන්නේ දේශපාලන උපායමාර්ගිකව පට්ට වැදගත් තැනක නිසා අපි බංකොලොත් වෙන්නේ නෑ. අන්තිම පහල අඩියට වැටිලා යාන්ත්නම් දුවාගන්න පුලුවන්. සාමාන්‍ය පඩියක් ගන්න මිනිස්සුන්ට නම් සැහෙන්න දුක් විදින්න වෙයි. :oops: :oops: :oops:
   

  Majang

  Well-known member
 • Jul 14, 2020
  229
  386
  63
  Perth
  Zimbabwe bump
  1628312230062.jpg
   
  • Like
  Reactions: Jack_Sparrow

  shameera89

  Well-known member
 • Jun 26, 2013
  13,960
  7,664
  113
  Piliyandala
  එකගයි. ලංකාව තියෙන්නේ දේශපාලන උපායමාර්ගිකව පට්ට වැදගත් තැනක නිසා අපි බංකොලොත් වෙන්නේ නෑ. අන්තිම පහල අඩියට වැටිලා යාන්ත්නම් දුවාගන්න පුලුවන්. සාමාන්‍ය පඩියක් ගන්න මිනිස්සුන්ට නම් සැහෙන්න දුක් විදින්න වෙයි. :oops: :oops: :oops:
  කපකිරිමි කරන්න ලැස්ති වෙන්න කිව්වේ එක නිසා වෙන්න ඇති බන්