සීගිරියේ අලුත් ගලක්.

හෙළයෙක්

Well-known member
 • Apr 26, 2014
  34,372
  67,711
  113
  ඔව් ගොඩක් තැන් තවම කැණීම් වත් කරලා නැ කියල කියන්නේ.
  යන්න දෙන්නෙත් නෑ නේ. තව අවුරුදු 100ක්වත් යයි කියල කියනෙන් ඔක්කොම එළි කරගන්න..
   

  Dr.Amdan

  Well-known member
 • Sep 26, 2015
  22,675
  1
  21,322
  113
  සීගිරියේ තාම බාගයක්වත් අපි දැකලා නෑ
  අපේ ජිවිත කාලය ඇතුලත ගලෙන් පහල උද්‍යාන ටික නම් කැණිම් කරලා ඉවර කරන්නේ නෑ.කරන්නෙත් නෑ ,අර සෝමදේව කියන විදියට.
   

  asanka+++

  Well-known member
 • Jul 17, 2014
  11,048
  19,411
  113
  40
  අපේ ජිවිත කාලය ඇතුලත ගලෙන් පහල උද්‍යාන ටික නම් කැණිම් කරලා ඉවර කරන්නේ නෑ.කරන්නෙත් නෑ ,අර සෝමදේව කියන විදියට.
  ඔය සෝමදේවයත් කැරි බොරුකාරයෙක්
   

  හෙළයෙක්

  Well-known member
 • Apr 26, 2014
  34,372
  67,711
  113
  අපේ ජිවිත කාලය ඇතුලත ගලෙන් පහල උද්‍යාන ටික නම් කැණිම් කරලා ඉවර කරන්නේ නෑ.කරන්නෙත් නෑ ,අර සෝමදේව කියන විදියට.
  ඔව් ගොඩක්ම fund නැති එකයි කරන්න අය නැති ඒකයි තමා හේතුව. ඇම්මට ඉස්සර උන් ඔව්ව කරාට දැන් තිසිස් ගොඩ දාන්න විතරයි මහන්සි වෙන්නේ.

  ඔය සෝමදේවයත් කැරි බොරුකාරයෙක්
  එහෙමයි එහෙමයි professor ඔබ තුමා කියන එකක් තමා
  ------ Post added on Nov 12, 2023 at 6:54 PM
   

  asanka+++

  Well-known member
 • Jul 17, 2014
  11,048
  19,411
  113
  40
  ඔව් ගොඩක්ම fund නැති එකයි කරන්න අය නැති ඒකයි තමා හේතුව. ඇම්මට ඉස්සර උන් ඔව්ව කරාට දැන් තිසිස් ගොඩ දාන්න විතරයි මහන්සි වෙන්නේ.


  එහෙමයි එහෙමයි professor ඔබ තුමා කියන එකක් තමා
  ------ Post added on Nov 12, 2023 at 6:54 PM
  උබෙ නම දැක්කම ආයෙ ඉතින් මුකුත් පැහැදිලි කරලා වැඩකුත් නෑ
   

  Dr.Amdan

  Well-known member
 • Sep 26, 2015
  22,675
  1
  21,322
  113
  ඔය සෝමදේවයත් කැරි බොරුකාරයෙක්
  වෙන්න පුලුවන්.හම්බ කරන්න කන එකනේ මිනිහා කරන්නේ ඕකෙන්.

  ඔව් ගොඩක්ම fund නැති එකයි කරන්න අය නැති ඒකයි තමා හේතුව. ඇම්මට ඉස්සර උන් ඔව්ව කරාට දැන් තිසිස් ගොඩ දාන්න විතරයි මහන්සි වෙන්නේ.

  ------ Post added on Nov 12, 2023 at 6:54 PM
  සීගිරියේ රහස් හංගන්න පරණ ඉදිකිරීම් උඩින් ගඩොලින් ඉදිකිරීම් කරලා තියෙනවා සාක්ෂි තියෙන ඕන තරම්
  ------ Post added on Nov 12, 2023 at 7:16 PM
   

  හෙළයෙක්

  Well-known member
 • Apr 26, 2014
  34,372
  67,711
  113
  වෙන්න පුලුවන්.හම්බ කරන්න කන එකනේ මිනිහා කරන්නේ ඕකෙන්.


  සීගිරියේ රහස් හංගන්න පරණ ඉදිකිරීම් උඩින් ගඩොලින් ඉදිකිරීම් කරලා තියෙනවා සාක්ෂි තියෙන ඕන තරම්
  ------ Post added on Nov 12, 2023 at 7:16 PM
  දැන් මේ හොයාගෙන තියෙන එකේ හැටියට කොහොමත් සිගිරිය කියන්නෙත් එක පාර හදලා ඇත ඇරලා දාපු තැනක් වෙන්න බෑ.