~~(13)~~එළකිරි මහා සංවාද මණ්ඩපය ~~(13)~~

Lejayange

Well-known member
 • Mar 23, 2015
  17,747
  3,535
  113
  images


  යහපතක්ම වේවා හැමෝටම
   

  LazyLizard

  Well-known member
 • Aug 27, 2015
  59,446
  14,414
  113
  8
  කටුකරෝලගම
  සාරා අක්කා ලගින් ඉන්න සාරි ඇදපු කෙල්ල කව්ද :confused:?
  ඒ ඇවිල්ලා සංවාද මණ්ඩපය පටන්ගන්න හේතුකාරණා වෙච්ච අපේ ගරු අනුශාසක තුමිය දේවාලේ ඉෂ්ඨ දේවතාවිය සයෝ අක්කා :love:
   

  EK KILLER

  Well-known member
 • Apr 2, 2013
  13,010
  1
  1,908
  113
  Underworld
  ෆොටෝ එක හදපු එකා මාව නිකන් කුප්ප විදියට අප්පා හදල තියෙන්නේ.... :frown:
   

  NK123

  Well-known member
 • Jul 29, 2015
  24,341
  2,765
  113
  Colombo
  ඒ ඇවිල්ලා සංවාද මණ්ඩපය පටන්ගන්න හේතුකාරණා වෙච්ච අපේ ගරු අනුශාසක තුමිය දේවාලේ ඉෂ්ඨ දේවතාවිය සයෝ අක්කා :love:

  ඈ.... සයෝ අක්කා ගොඩක් වෙනස්වෙලානේ :oo:
   

  Lejayange

  Well-known member
 • Mar 23, 2015
  17,747
  3,535
  113
  ඒ ඇවිල්ලා සංවාද මණ්ඩපය පටන්ගන්න හේතුකාරණා වෙච්ච අපේ ගරු අනුශාසක තුමිය දේවාලේ ඉෂ්ඨ දේවතාවිය සයෝ අක්කා :love:

  sayo එන්න එන්නම තිරිහන් වෙලා නේ....