~~(13)~~එළකිරි මහා සංවාද මණ්ඩපය ~~(13)~~

Dodo Mahaththaya

Well-known member
 • Jun 2, 2017
  12,910
  2,846
  113
  Planet Earth
  :cool::cool::cool::cool:


  RroR6NA.jpg
   

  Dodo Mahaththaya

  Well-known member
 • Jun 2, 2017
  12,910
  2,846
  113
  Planet Earth
  කලින් එක කිව්ට් මේකට වඩා...

  :(:(:(
  ඔව් ඔය කිව්ට් පාට හින්දා තමා මුන් මාව රොස්ට් කරන්නේ......පොඩ්ඩක් සැර පාටට ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් මැරුම් කන්න වෙන්නේ.:yes: