එලකිරි කබ ඇදිම

Fakeman

Well-known member
 • Dec 28, 2016
  1,342
  346
  83
  Fakeland
  එලකිරි කබ ඇදිම

  කරුණා කර චන්ද පොරොන්දු ඉටු කරන මෙන් දන්වා සිටිමි.:angry:
  1. LazyLizard [C]
  2. Executer
  3. ShreddeR
  4. Ashman
  5. RottenCOLT
  6. DangerMan119
  7. sudu23
  8. AnuradhaRa
  9. Mr Krrish
  10. Arrow11
  11. EvilEye
  12. hodakolla
  13. r.pathirana
  14. maduranga90
  15. inspiron
  16. I_Simon
  17. Roamstar
  18. rigamage
  19. 577
  20. rox2030
  21. kellsupun

  කරුණා කර චන්ද පොරොන්දු ඉටු කරන මෙන් දන්වා සිටිමි.
   

  Red_frame

  Member
  Sep 11, 2015
  8,026
  521
  0
  කඹේ ඇද්දනං වෝට් කරානං පාඩුවේ ඉදපං මිනිහෝ මේ ත්‍රෙඩ් දාගෙන කංකෙදිරි ගාන්නේ නැතුව..