ලංකාවේ Private Universities වලින් Offer කරන IT Degrees වලින් හොඳම Degree එක Offer කරන University එක මොකක් ද?

Avishka Indula

Well-known member
 • Jan 6, 2019
  896
  2,256
  113
  23
  Kandy
  දැනට IT Field එකේ ඉන්න කට්ටියගෙන් මට මේකට Honest Answer එකක් ඕනේ.

  => ලංකාවේ Private Universities වලින් Offer කරන IT Degrees වලින් හොඳම Degree එක Offer කරන University එක මොකක් ද?

  => ඒ Offer කරන Degree එකේ නම මොකක් ද?

  => IT Degree එකක් UGC Approved වීම හෝ නොවීම මගේ අනාගතේට බලපානව ද?

  => Sure එකටම Intern එකක් සෙට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොන Universities වල Degrees කරොත් ද?

  => Degree එක ක්‍රියාත්මක වෙන අවුරුදු ප්‍රමාණය මත Degree එකේ Quality එක රඳා පවතිනව ද?

  => ඒ Universities වලින් Offer කරන Degree එක පිටරට University එකක Degree එකක් වෙන එක Advantage එකක් ද? එහෙමත් නැත්තං Disadvantage එකක් ද?

  => කවදහරි මට පිටරටකට Migrate වෙන්න හිතුනොත් ඒ වෙනකොට කරලා තියෙන්න හොඳම IT Degree එක මොකක් ද? (ඒ ප්‍රශ්නෙ අහන්න වුන එක ගැන නම් මට පොඩ්ඩක් අවුල් වගේ. 😕 ඒත් ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැතුවත් බෑ වගේ.)

  => ඔයා වැඩකරන Software Company එකේ වැඩිපුරම ඉන්නේ මොන University එකට ගිය කට්ටිය ද?

  => Company එක ඇතුලෙන් Promotions වලට වගේ යනවනම් කරලා තියෙන්න හොඳම Degree එක මොකක් ද?

  => BEng Degree එකක් කරන එක ද හොඳ? එහෙමත් නැත්තං BSc Degree එකක් කරන එක ද හොඳ?

  => ඔයගොල්ලොන්ට තේරුණ විදිහට හොඳම Knowledge එකක් හම්බෙන්නේ මොන Private Campus එකේ Degree එකෙන් ද?

  මං Degree එක කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ Software Engineering Specialization පැත්තෙන්. Full Stack Developer කෙනෙක් වෙන්න තමයි මගේ කැමැත්ත. මං දැන් මේ දවස්වල මගේ 100% effort එක දාලා Self Studies කරනවා. ඒත් Self Studies "විතරක්" කරන එක option එකක් නෙමෙයි වගේ බං. ඒ හින්දා මට අනිවාර්යෙන්ම Campus එකක Degree එකක් හොයාගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මට කරන ලොකුම ලොකු උදව්වක් බං මේක. (මං මේ දවස්වල එකදිගට Threads හෙන ගොඩක් දාපු එකට Sorry බං. 😕 මං දැන් ඉන්නේ මගේ අනාගත path එක decide කරන climax period එකේ වගේ. ඒ හින්දා මට මේ දවස්වල ගන්න decisions මොකක්වත් වරද්දගන්න බෑ.)

  මට කරන්න හොඳයි කියලා හිතුන Degrees ටික මං පල්ලෙහායින් දාන්නම්. මේ Degrees වලින් හොඳම Degree එක හොයලා දෙන්න පුලුවන්නම් ඒකත් ලොකුම ලොකු උදව්වක්.

  IIT Campus
  BEng(Hons) Software Engineering Awarded by the University of Westminster UK (4 years) - UGC recognized
  https://www.iit.ac.lk/course/beng-software-engineering/

  IIT Campus
  BSc(Hons) Computer Science Awarded by the University of Westminster UK (4 years) - UGC recognized
  https://www.iit.ac.lk/course/bsc-computer-science/

  NSBM Green University
  BSC (HONS) SOFTWARE ENGINEERING - PLYMOUTH UNIVERSITY – UNITED KINGDOM (3 years) - UGC recognized
  https://www.nsbm.ac.lk/course/bsc-honours-in-software-engineering/

  NSBM Green University
  BSC (HONS) IN SOFTWARE ENGINEERING - UGC APPROVED – OFFERED BY NSBM (4 years)
  https://www.nsbm.ac.lk/course/bache...ring-bsc-honours-in-software-engineering-ugc/

  SLIIT Campus
  BSc (Hons) in Information Technology Specialising in Software Engineering (4 years) - UGC Approved
  https://www.sliit.lk/computing/programmes/software-engineering-degree/
   
  Last edited:

  Hecker

  Well-known member
 • Apr 18, 2022
  6,180
  4,464
  113
  22
  Dinosaur, Colorado
  දැනට IT Field එකේ ඉන්න කට්ටියගෙන් මට මේකට Honest Answer එකක් ඕනේ.

  => ලංකාවේ Private Universities වලින් Offer කරන IT Degrees වලින් හොඳම Degree එක Offer කරන University එක මොකක් ද?
  => ඒ Offer කරන Degree එකේ නම මොකක් ද?
  => ඒ Degree එක UGC Approved වීම හෝ නොවීම මගේ අනාගතේට බලපානව ද?
  => Sure එකටම Intern එකක් සෙට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොන Universities වල Degrees කරොත් ද?
  => Degree එක ක්‍රියාත්මක වෙන අවුරුදු ප්‍රමාණය මත Degree එකේ Quality එක රඳා පවතිනව ද?
  => ඒ Universities වලින් Offer කරන Degree එක පිටරට University එකක Degree එකක් වෙන එක Advantage එකක් ද? එහෙමත් නැත්තං Disadvantage එකක් ද?
  => කවදහරි මට පිටරටකට Migrate වෙන්න හිතුනොත් ඒ වෙනකොට කරලා තියෙන්න හොඳම IT Degree එක මොකක් ද? (ඒ ප්‍රශ්නෙ අහන්න වුන එක ගැන නම් මට පොඩ්ඩක් අවුල් වගේ. 😕 ඒත් ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැතුවත් බෑ වගේ.)
  => ඔයා වැඩකරන Software Company එකේ වැඩිපුරම ඉන්නේ මොන University එකට ගිය කට්ටිය ද?
  => Company එක ඇතුලෙන් Promotions වලට වගේ යනවනම් කරලා තියෙන්න හොඳම Degree එක මොකක් ද?
  => BEng Degree එකක් කරන එක ද හොඳ? එහෙමත් නැත්තං BSc Degree එකක් කරන එක ද හොඳ?
  => ඔයගොල්ලොන්ට තේරුණ විදිහට හොඳම Knowledge එකක් හම්බෙන්නේ මොන Private Campus එකේ Degree එකෙන් ද?

  මං Degree එක කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ Software Engineering Specialization පැත්තෙන්. Full Stack Developer කෙනෙක් වෙන්න තමයි මගේ කැමැත්ත. මං දැන් මේ දවස්වල මගේ 100% effort එක දාලා Self Studies කරනවා. ඒත් Self Studies "විතරක්" කරන එක option එකක් නෙමෙයි වගේ බං. ඒ හින්දා මට අනිවාර්යෙන්ම Campus එකක Degree එකක් හොයාගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මට කරන ලොකුම ලොකු උදව්වක් බං මේක. (මං මේ දවස්වල එකදිගට Threads හෙන ගොඩක් දාපු එකට Sorry බං. 😕 මං දැන් ඉන්නේ මගේ අනාගත path එක decide කරන climax period එකේ වගේ. ඒ හින්දා මට මේ දවස්වල ගන්න decisions මොකක්වත් වරද්දගන්න බෑ.)

  මට කරන්න හොඳයි කියලා හිතුන Degrees ටික මං පල්ලෙහායින් දාන්නම්. මේ Degrees වලින් හොඳම Degree එක හොයලා දෙන්න පුලුවන්නම් ඒකත් ලොකුම ලොකු උදව්වක්.

  IIT Campus
  BEng(Hons) Software Engineering Awarded by the University of Westminster UK (4 years) - UGC recognized
  https://www.iit.ac.lk/course/beng-software-engineering/

  IIT Campus
  BSc(Hons) Computer Science Awarded by the University of Westminster UK (4 years) - UGC recognized
  https://www.iit.ac.lk/course/bsc-computer-science/

  NSBM Green University
  BSC (HONS) SOFTWARE ENGINEERING - PLYMOUTH UNIVERSITY – UNITED KINGDOM (3 years) - UGC recognized
  https://www.nsbm.ac.lk/course/bsc-honours-in-software-engineering/

  NSBM Green University
  BSC (HONS) IN SOFTWARE ENGINEERING - UGC APPROVED – OFFERED BY NSBM (4 years)
  https://www.nsbm.ac.lk/course/bache...ring-bsc-honours-in-software-engineering-ugc/

  SLIIT Campus
  BSc (Hons) in Information Technology Specialising in Software Engineering (4 years) - UGC Approved
  https://www.sliit.lk/computing/programmes/software-engineering-degree/
  UGC approved ද කියලා බලපන් ඊට පස්සෙ අවුරුදු වලට අදාල module සසදපන්
   
  • Like
  Reactions: Avishka Indula

  siri_ayya

  Well-known member
 • Feb 1, 2022
  16,969
  1
  29,799
  113
  ලංකාවේ Private Universities වලින් Offer කරන IT Degrees වලින් හොඳම Degree එක Offer කරන University එක මොකක් ද?
  එහෙම generalize කරන්න බෑ.. කන කෙනාට සාපේක්ෂව ඒක වෙනස් වෙනවා
  ඒ Offer කරන Degree එකේ නම මොකක් ද?
  එහෙම generalize කරන්න බෑ..
  ඒ Degree එක UGC Approved වීම හෝ නොවීම මගේ අනාගතේට බලපානව ද?
  අනිවාර්යයෙන්ම... u g c approved නැති ඩිග්‍රි එකක් පිටරටින් පිළිගන්නේ නැහැ
  Sure එකටම Intern එකක් සෙට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොන Universities වල Degrees කරොත් ද?
  intern දෙන්නේ university එක බලලා නෙවෙයි එන කෙනාගේ වැඩ and attitude බලලා
  Degree එක ක්‍රියාත්මක වෙන අවුරුදු ප්‍රමාණය මත Degree එකේ Quality එක රඳා පවතිනව ද?
  ඔව්... general degree එක අවුරුදු තුනයි special degrees අවුරුදු 4යි, honours degree එක අවුරුදු 4ක්.. ගොඩක් පිටරට company වලින් honours degree එකක් ඉල්ලනවා
  ඒ Universities වලින් Offer කරන Degree එක පිටරට University එකක Degree එකක් වෙන එක Advantage එකක් ද? එහෙමත් නැත්තං Disadvantage එකක් ද?
  එහෙම විශේෂ වාසියක් වත් අවාසියක් වත් නෑ
  කවදහරි මට පිටරටකට Migrate වෙන්න හිතුනොත් ඒ වෙනකොට කරලා තියෙන්න හොඳම IT Degree එක මොකක් ද? (ඒ ප්‍රශ්නෙ අහන්න වුන එක ගැන නම් මට පොඩ්ඩක් අවුල් වගේ. 😕 ඒත් ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැතුවත් බෑ වගේ.)
  ugc approved ඩිග්‍රි එකක් නං හොඳයි.. හොඳම අයිටී degree කියන එක තමන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන career path එක අනුව වෙනස් වෙනවා
  ඔයා වැඩකරන Software Company එකේ වැඩිපුරම ඉන්නේ මොන University එකට ගිය කට්ටිය ද?
  moratuwa cse
  Company එක ඇතුලෙන් Promotions වලට වගේ යනවනම් කරලා තියෙන්න හොඳම Degree එක මොකක් ද?
  company ඇතුලේ ප්‍රමෝට් කරන්නේ ඩිග්‍රි එකේ නම බලලවත් කැම්පස් එක බලලා වත් නෙවෙයි තමන්ගෙ skills and porfomance බලලා
  BEng Degree එකක් කරන එක ද හොඳ? එහෙමත් නැත්තං BSc Degree එකක් කරන එක ද හොඳ?
  engineering degree එකක් කරන එක හොඳයි
  ඔයගොල්ලොන්ට තේරුණ විදිහට හොඳම Knowledge එකක් හම්බෙන්නේ මොන Private Campus එකේ Degree එකෙන් ද?
  එහෙම generalize කරන්න බෑ
  මට කරන්න හොඳයි කියලා හිතුන Degrees ටික මං පල්ලෙහායින් දාන්නම්. මේ Degrees වලින් හොඳම Degree එක හොයලා දෙන්න පුලුවන්නම් ඒකත් ලොකුම ලොකු උදව්වක්.
  IIT computer science degree එක..

  Ps: වොයිස් ටයිපින් තිබ්බ නිසා හොඳට ගියා :P
   

  Avishka Indula

  Well-known member
 • Jan 6, 2019
  896
  2,256
  113
  23
  Kandy
  එහෙම generalize කරන්න බෑ.. කන කෙනාට සාපේක්ෂව ඒක වෙනස් වෙනවා

  එහෙම generalize කරන්න බෑ..

  අනිවාර්යයෙන්ම... u g c approved නැති ඩිග්‍රි එකක් පිටරටින් පිළිගන්නේ නැහැ

  intern දෙන්නේ university එක බලලා නෙවෙයි එන කෙනාගේ වැඩ and attitude බලලා

  ඔව්... general degree එක අවුරුදු තුනයි special degrees අවුරුදු 4යි, honours degree එක අවුරුදු 4ක්.. ගොඩක් පිටරට company වලින් honours degree එකක් ඉල්ලනවා

  එහෙම විශේෂ වාසියක් වත් අවාසියක් වත් නෑ

  ugc approved ඩිග්‍රි එකක් නං හොඳයි.. හොඳම අයිටී degree කියන එක තමන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන career path එක අනුව වෙනස් වෙනවා

  moratuwa cse

  company ඇතුලේ ප්‍රමෝට් කරන්නේ ඩිග්‍රි එකේ නම බලලවත් කැම්පස් එක බලලා වත් නෙවෙයි තමන්ගෙ skills and porfomance බලලා

  engineering degree එකක් කරන එක හොඳයි

  එහෙම generalize කරන්න බෑ

  IIT computer science degree එක..

  Ps: වොයිස් ටයිපින් තිබ්බ නිසා හොඳට ගියා :P
  Thank you so much aiya. 🤩❤️ I will never forget the support I received from you and all the other ElaKiri members at the most critical time in my life.❤️
   

  Antare 2.0

  Well-known member
 • Jan 30, 2022
  1,546
  887
  113
  එහෙම generalize කරන්න බෑ.. කන කෙනාට සාපේක්ෂව ඒක වෙනස් වෙනවා

  එහෙම generalize කරන්න බෑ..

  අනිවාර්යයෙන්ම... u g c approved නැති ඩිග්‍රි එකක් පිටරටින් පිළිගන්නේ නැහැ

  intern දෙන්නේ university එක බලලා නෙවෙයි එන කෙනාගේ වැඩ and attitude බලලා

  ඔව්... general degree එක අවුරුදු තුනයි special degrees අවුරුදු 4යි, honours degree එක අවුරුදු 4ක්.. ගොඩක් පිටරට company වලින් honours degree එකක් ඉල්ලනවා

  එහෙම විශේෂ වාසියක් වත් අවාසියක් වත් නෑ

  ugc approved ඩිග්‍රි එකක් නං හොඳයි.. හොඳම අයිටී degree කියන එක තමන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන career path එක අනුව වෙනස් වෙනවා

  moratuwa cse

  company ඇතුලේ ප්‍රමෝට් කරන්නේ ඩිග්‍රි එකේ නම බලලවත් කැම්පස් එක බලලා වත් නෙවෙයි තමන්ගෙ skills and porfomance බලලා

  engineering degree එකක් කරන එක හොඳයි

  එහෙම generalize කරන්න බෑ

  IIT computer science degree එක..

  Ps: වොයිස් ටයිපින් තිබ්බ නිසා හොඳට ගියා :P
  Private ඒවට ugc approved දෙන්නේ නෑ යකෝ😂.UGC recognized විතරයි.

  ලොකු company වලටනම් ගන්නේ නෑ බන්.goverment අය යන්නේ නැති පොඩි ඒවට ගනී.ඊට පස්සේ උබලව මරවලා වැඩ ගනී.ඔය වගේ තැන්වල goverment අය ඉන්නෙ නෑ අයින් වෙනවා.

  ඊට වඩා හොදයි ඩුබායි වගේ ගියානම් ජොබක් සෙට් කරන්.

  ------ Post added on Aug 31, 2022 at 8:05 PM
   

  siri_ayya

  Well-known member
 • Feb 1, 2022
  16,969
  1
  29,799
  113
  Private ඒවට ugc approved දෙන්නේ නෑ යකෝ😂.UGC recognized විතරයි.

  ලොකු company වලටනම් ගන්නේ නෑ බන්.goverment අය යන්නේ නැති පොඩි ඒවට ගනී.ඊට පස්සේ උබලව මරවලා වැඩ ගනී.ඔය වගේ තැන්වල goverment අය ඉන්නෙ නෑ අයින් වෙනවා.

  ඊට වඩා හොදයි ඩුබායි වගේ ගියානම් ජොබක් සෙට් කරන්.

  ------ Post added on Aug 31, 2022 at 8:05 PM
  කවුද බන් උඹව ගණන් ගන්නෙ 😆?
   

  siri_ayya

  Well-known member
 • Feb 1, 2022
  16,969
  1
  29,799
  113
  Approved,recognized දන්නේ නැති ගෝතයා🤣👌
  Ignore දාලා තිබිල අද දැක්කේ :D මොකක් වුණත් උඹට වඩා පිළිගැනීමක් තියෙනවා ගෝතයෝ :D
   

  ZeroFire

  Well-known member
 • Jan 30, 2022
  826
  961
  93
  IIT තමා මන් හිතන්නේ.sysco එකේ අයියා කෙනෙක් දාලා තියනවා මන් දැක්කා ucsc cs ගියපු.
   

  RealityOfX

  Well-known member
 • Feb 5, 2021
  7,459
  1
  12,928
  113
  IIT
  SLIIT

  I don't know the content of the degree. But I know how fresh graduates from these unis performed. They were good. A degree doesn't matter. Your ability of problem-solving, solution designing, analysis, and programming matter. So go for the cheapest one if you don't have a plan to go through the academic pathway. If you have a plan to go through the academic pathway, try a government uni.