~~(16)~~ එළකිරි මහා සංවාද මණ්ඩපය ~~(16)~~

sadamol buwa

Well-known member
 • Mar 10, 2016
  18,966
  1,732
  113
  නෙතූෂි අක්කි ගාව
  පරයා දෙපාරක් දැම්මම දෙපාරක් හෙන ගහනව කැත වැඩ කරන්න එපා එකපාරක් දාපිය මේ සරීර කුඩුවට හෙන දෙකක් දරන්න පුළුවන්ද :angry:
  පරයා දෙපාරක් දැම්මම දෙපාරක් හෙන ගහනව කැත වැඩ කරන්න එපා එකපාරක් දාපිය මේ සරීර කුඩුවට......:nerd: