~~(2)~~සංවාද මණ්ඩපය ~~(2)~~

Bachi Nirosh

Well-known member
 • Jan 20, 2017
  581
  288
  63
  තෙවනි ඇරඹුමට සුභ පැතුම් !!! :cool:
  දෙවනි ඇරඹුමෙන් ඇරඹි මාගේ සහභාගීත්වය මෙලෙස අවසන් කරමි..:cool:
  සියල්ලන්ටම සුභ දවසක්. :yes:

   
  Last edited: