කාමරේට A/C with Solar Pannel

RideYourParty

Active member
 • Sep 1, 2018
  146
  130
  43
  1615911025686.png

  1615911052773.png


  from:
   

  meeka

  Well-known member
 • Oct 1, 2008
  3,572
  1,731
  113
  AC ekata witharak solar ekak dana eka paduida?

  AC ekata witharak solar ekak dana eka paduida?

  bump....

  inverter danna ba. non inverter ekak dala tiyenne.
  ------ Post added on Apr 23, 2021 at 4:48 PM
   

  lakmal1984

  Junior member
 • Nov 8, 2009
  62
  5
  8
  3kw solar system installes for 6 lak.
  and Panasonic econovi inverteter 9000btu AC purchased for 1.3 laks.

  Average units 330 genarate by 10 solar panels
  Average consumption of electricity in my house is units 150 by using the AC whole night and weekeends whole days.

  Balance is averagely 330 - 150 = 180
  Ceb is paying me for the balance which i am giving to grid per unit 22 Ruppes
  180*22= Rs.3960/=average income monthly for this 3kw solar 10panels

  Agrement for only 20 years
   
  Last edited:

  meeka

  Well-known member
 • Oct 1, 2008
  3,572
  1,731
  113
  3kw solar system installes for 6 lak.
  and Panasonic econovi inverteter 9000btu AC purchased for 1.3 laks.

  Average units 330 genarate by 10 solar panels
  Average consumption of electricity in my house is units 150 by using the AC whole night and weekeends whole days.

  Balance is averagely 330 - 150 = 180
  Ceb is paying me for the balance which i am giving to grid per unit 22 Ruppes
  180*22= Rs.3960/=average income monthly for this 3kw solar 10panels

  Agrement for only 20 years

  thanks machan for info.

  solar panel eka kohenda gatte. ekata warranty komada. Battery dalada tiyenne? man wadiya wistara danne na machan
   

  lakmal1984

  Junior member
 • Nov 8, 2009
  62
  5
  8
  thanks machan for info.

  solar panel eka kohenda gatte. ekata warranty komada. Battery dalada tiyenne? man wadiya wistara danne na machan
  Battery danne na macho solar system fix karanakota dan.CEB eke grid eke Battery wala save venawa api export karana ewa grid ekata.api vada karanne venada vagema CEB curent eken Ethakota

  batery gedara fix karala karanne na.ewa cost vadi.battery maintance chrges ekka. Ceb eke curent yana welawata apeth current yanawa.solar thibba kiyala current nathy welawata vada kranne na kohomath.wenne api grid ekata dena units valata un gewanawa ape monthly consumption eka adu karan
   
  • Love
  Reactions: meeka

  meeka

  Well-known member
 • Oct 1, 2008
  3,572
  1,731
  113
  Battery danne na macho solar system fix karanakota dan.CEB eke grid eke Battery wala save venawa api export karana ewa grid ekata.api vada karanne venada vagema CEB curent eken Ethakota

  batery gedara fix karala karanne na.ewa cost vadi.battery maintance chrges ekka. Ceb eke curent yana welawata apeth current yanawa.solar thibba kiyala current nathy welawata vada kranne na kohomath.wenne api grid ekata dena units valata un gewanawa ape monthly consumption eka adu karan

  dan pahadili una seen eka. thanks machan
   

  asankadinesg

  Well-known member
 • Mar 25, 2008
  5,460
  427
  83
  බොරලැස්ගමුව
  Battery danne na macho solar system fix karanakota dan.CEB eke grid eke Battery wala save venawa api export karana ewa grid ekata.api vada karanne venada vagema CEB curent eken Ethakota

  batery gedara fix karala karanne na.ewa cost vadi.battery maintance chrges ekka. Ceb eke curent yana welawata apeth current yanawa.solar thibba kiyala current nathy welawata vada kranne na kohomath.wenne api grid ekata dena units valata un gewanawa ape monthly consumption eka adu karan
  kohenda pannels set kale? company name ?