එලකිරි.කොම් පොත් බෙදා දීමෙ උත්සවයට පාසලක&#3530

madushan08

Active member
 • Jul 14, 2017
  440
  69
  28
  මේක අලුත්ගම පැත්තේ තීන පහසුකම් අඩු ඉස්කෝලයක්. විදුහල්පති හාමුදුරු නමක් ඉන්නේ. කෝල් කරලා බලන්න මචන්. 071 938 7403
   

  ACHIK

  Well-known member
 • Jun 12, 2015
  13,127
  3,629
  113
  හදවතින්ම සුබ පතනව. මේ වැඩ කරන්න හොඳම දේවල්. කුණු ගාගන්නෙ නැතිව හැමදාමත් සුපිරියට කරනව. අපි හැමෝම මේ පාරත් සහයෝගය දෙමු.

  :yes::yes::yes:
   

  MihiCherub

  Well-known member
 • Sep 14, 2009
  16,275
  1
  5,823
  113
  Gampaha
  හදවතින්ම සුබ පතනව. මේ වැඩ කරන්න හොඳම දේවල්. කුණු ගාගන්නෙ නැතිව හැමදාමත් සුපිරියට කරනව. අපි හැමෝම මේ පාරත් සහයෝගය දෙමු.
   

  rox2030

  Well-known member
 • Oct 11, 2010
  9,122
  1,947
  113
  elakiri pot එක - කාමරේ

  wije99000

  Well-known member
 • Feb 7, 2009
  3,664
  1,185
  113
  Kuliyapitiya
  හදවතින්ම සුබ පතනව. මේ වැඩ කරන්න හොඳම දේවල්. කුණු ගාගන්නෙ නැතිව හැමදාමත් සුපිරියට කරනව. අපි හැමෝම මේ පාරත් සහයෝගය දෙමු.

  :love:
   

  Brandy2020

  Well-known member
 • May 15, 2018
  10,522
  11,925
  113
  Serunuwara - Trincomalee

  Tamil & Muslim politicians never help those rural areas.

  You can get more information from Dr.Sampath DMO of Serunuwara hospital.

  +94 71 481 1305