පොත් බෙදා දීම - 7 වන දැක්ම (ElaKiri Book Donation 7th Step)

rox2030

Well-known member
 • Oct 11, 2010
  9,239
  1,847
  113
  elakiri pot එක - කාමරේ
  Updated list....

  අපෙ Haneo, Kalegana, Solo Rider, Johnnie_Walker සහ PHBhagya යන යාළුවන් පහත දේවල් භාර ගත්තා.

  8. පිටු 120 CR කොටුරුල් පොත් 50
  11. පිටු 80 CR තනිරුල්+රුල් නොමැති Science පොත් 20

  12. කවකටු පෙට්ටි 20
  14. නිල් පැන් 300

  15. රතු පැන් 250

  22. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන නිල් 30

  ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කරන ලදී.


  ඔන්න යාළුවනෙ පාසලෙ විස්තර ටික.
  • පාසලෙ නම : මහව/දීගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය - වයඹ පළාත
  • අධ්‍යාපන කලාපය : මහව
  • සිසුන් ගනන: 130
  • පන්ති සීමාව : 1 වසරෙ සිට 5 වසර දක්වා.

  2023 ජනවාරි මාසයෙ මුල් සතිය වෙනකොට පොත් බෙදා දෙන්න ඉන්න නිසා ඊට කලින් ඔයාලගෙ සහයොගය බලපොරොත්තු වෙනවා.


  අවසන් දිනය : 2023 ජනවාරි 04


  අපේ යහළුවන් ලිස්ට් එකෙ තිබෙන දේවල් බාර ගන්න විට එහි ප්‍රමාණය අඩුවේ. එම නිසා අන්තිම කමෙන්ටුවල යාවත්කාලීන කරන ලද භාණ්ඩ ලැයිස්තුව දැක්වේ.
  1. පස් රුල් පොත් අකුරු සහිත 120
  2. පස් රුල් පොත් අකුරු නොමැති 270
  3. පිටු 80 තනිරුල් පොත් 300
  4. 1/2 පිටු 80 කොටු රුල් පොත් 300
  5. පිටු 120 තනිරුල් පොත් 1200
  6. පිටු 120 කොටුරුල් පොත් 550
  7. පිටු 120 CR තනිරුල් පොත් 300
  8.
  9. පිටු 80 චිත්‍ර පොත්(A4 size) 160
  10. පිටු 40 කලු චිත්‍ර පොත් 160

  11.
  12.
  13. පැන්සල් 1500
  14. නිල් පැන් 200
  15.
  16. අඩි රුල් 230
  17. මකන 650
  18. කටර් 400
  19. ගම් (පොඩි)- කඩදාසි අලවන 120
  20. පැස්ටල් -24 පෙට්ටි 120

  21. පාට පැන්සල් 12 පෙට්ටි 120
  22.
  23. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන කලු 30
  24. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන රතු 30
  25. කතුරු (පොඩි එවා) 190
  26. A4 සුදු කොල පැකට් 20
  27. A4 වර්න කොල පැකට් 5
  28. Box file 10
  29. ප්ලැටිග්නම්-24 පෙට්ටි 110
  30. ගුරු මෙස වලට රෙදි යාර 30ක්

  31. රටහුනු - සුදු පෙට්ටි 12
  32. රටහුනු - පාට පෙට්ටි 5
  33. කැල්කියුලෙටර් 2
  34. වයිට් බොර්ඩ් 2
  35. වයිට් බොර්ඩ් ඩස්ටර් 6
  36. පොටොකොපි යන්ත්‍රයක් (use කරපු එකක් වගෙ)
  37. කලර් ප්‍රින්ටර් 1 (all in one එකක් උනත් හරි)
  38. වොලි බොල් 1
  39. ක්‍රිකට් බැට් (සැහැල්ලු පන්දු) 1
  40. ප්ලාස්ටික් ෆයිල් 20

  41. බුදු පිලිම ලොකු 1
  42. බ්‍රිස්ටල් බොර්ඩ් වර්ණ/ සුදු 20
  43. ඩිමයි පාට 60
  44. පින්තුර කොල වර්ග 6කින් 30
  45. ඔයිල් පෙපර් - චිත්‍ර වලට 20
  46. ෆයිල් clip 30
  47. ශිශ්‍ය නායක බැජ් 17
  48. පුස්ථකාලය සදහා සුදුසු පොත්
  49. පරිගනක 4 (desktop or laptop)
  50. School bag 120

  51. ප්‍රථමාධාර පෙට්ටි 1
  52. ඝන වස්තු හැඩතල සෙට් 5
  53. ඝනක රාමු 4
  54. හැඩතල කට්ටල සෙට් 5
  55.
  ඔයාලට දෙන්න කැමති දෙවල් කියන්න. එතකොට මට ලිස්ට් එකෙන් එවා අඩු කරලා පොස්ට් කරන්න පුලුවන්. එතකොට අපෙ අනෙක් අයට පහසුවෙයි.

  අපි අපෙම පුංචි පැටවුන්ගෙ අනාගතය සුරකින්න එක්වෙමු..

  හැමොටම ස්තුතියි...
   
  Last edited:

  rox2030

  Well-known member
 • Oct 11, 2010
  9,239
  1,847
  113
  elakiri pot එක - කාමරේ
  ත්‍රෙඩ් එකෙ 2වෙනි කොමෙන්ටුවෙන් උපුටා ගන්න ලදී...


  අපේ යහළුවන් ලිස්ට් එකෙ තිබෙන දේවල් බාර ගන්න විට එහි ප්‍රමාණය අඩුවේ.
  යාවත්කාලීන කරන ලද භාණ්ඩ සහිත GOOGLE SHEET එක පහත ලින්කුව තුල දැක්වේ.


  යාවත්කාලින වන භාණ්ඩ ලැයිස්තුව සදහා මෙහි ක්ලික් කරන්න.
   
  • Like
  Reactions: PHBhagya and NRTG

  CaptonNemo

  Well-known member
 • Aug 2, 2021
  508
  662
  93
  Chi-Lanka
  www.Capton.nemo
  ත්‍රෙඩ් එකෙ 2වෙනි කොමෙන්ටුවෙන් උපුටා ගන්න ලදී...


  අපේ යහළුවන් ලිස්ට් එකෙ තිබෙන දේවල් බාර ගන්න විට එහි ප්‍රමාණය අඩුවේ.
  යාවත්කාලීන කරන ලද භාණ්ඩ සහිත GOOGLE SHEET එක පහත ලින්කුව තුල දැක්වේ.


  යාවත්කාලින වන භාණ්ඩ ලැයිස්තුව සදහා මෙහි ක්ලික් කරන්න.
  You need access
  Request access, or switch to an account with access.
   
  • Like
  Reactions: siri_ayya

  rox2030

  Well-known member
 • Oct 11, 2010
  9,239
  1,847
  113
  elakiri pot එක - කාමරේ
  Getting the same message
  ත්‍රෙඩ් එකෙ 2වෙනි කොමෙන්ටුවෙන් උපුටා ගන්න ලදී...


  අපේ යහළුවන් ලිස්ට් එකෙ තිබෙන දේවල් බාර ගන්න විට එහි ප්‍රමාණය අඩුවේ.
  යාවත්කාලීන කරන ලද භාණ්ඩ සහිත GOOGLE SHEET එක පහත ලින්කුව තුල දැක්වේ.


  යාවත්කාලින වන භාණ්ඩ ලැයිස්තුව සදහා මෙහි ක්ලික් කරන්න.
   
  • Love
  • Like
  Reactions: Kalegana and NRTG