කඹය 2019 - තරගය

කඹය 2019 - තරගය


 • Total voters
  1,275
 • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

Oli_Vili

Well-known member
 • Jun 11, 2017
  5,362
  6,267
  113
  වැඩිම රේප් ලබාදෙන කන්ඩායම සදහා ලකුණු දහයක වටිනාකමක් සහිත මනාපය ලබාදෙනු ලැබේ......දැන්ම රේප් ලබා දී මනාපය ලබා ගන්න  මම ඉන්නේ rumesh jaya කණ්ඩායමේ අය මට රේප් දීලා නැනේ ithika ගේ අය විතරයි රේප් දෙන්නේ මට :shocked::shocked::shocked::confused:
   

  sadamol buwa

  Well-known member
 • Mar 10, 2016
  18,966
  1,732
  113
  නෙතූෂි අක්කි ගාව

  ආ... එන්න එන්න...
  චුයින්ගම් එකක්...
  බ්‍රේස්ලට් එකක්...
  වොක්ස්වැගන් එකක්....
  පෙපර් මින්ට් එකක්....

  යකෝ මෙතන අපිට බිස්නස් එකක් කරන් පාඩුවේ ඉන්න නෑනේ....:sorry:
   

  SBWoof

  Well-known member
 • Dec 8, 2017
  4,967
  780
  113
  Nassau
  වැඩියෙන්ම රේප් දෙන ටීම් එකට මගේ මනාපේ.
  තාම එකෙක්වත් දුන්නේ නෑ :baffled:
   
  • Like
  Reactions: SPACEBAR

  SPACEBAR

  Member
  Apr 30, 2014
  3,344
  1,038
  0
  ☢☢ⓚⓔⓨⓑⓞⓐⓡⓓ☢☢
  වැඩිම රේප් ලබාදෙන කන්ඩායම සදහා ලකුණු දහයක වටිනාකමක් සහිත මනාපය ලබාදෙනු ලැබේ......දැන්ම රේප් ලබා දී මනාපය ලබා ගන්න  මම ඉන්නේ rumesh jaya කණ්ඩායමේ අය මට රේප් දීලා නැනේ ithika ගේ අය විතරයි රේප් දෙන්නේ මට :shocked::shocked::shocked::confused:

  Oka ithin kiya kiya inna deyakda Ithikata vote krpn ehenan
   

  Lejayange

  Well-known member
 • Mar 23, 2015
  17,754
  3,542
  113
  යකෝ මෙතන අපිට බිස්නස් එකක් කරන් පාඩුවේ ඉන්න නෑනේ....:sorry:


  වඩේ... වඩේ... වඩේ... වඩේ... වඩේ... වඩේ... වඩේ... වඩේ... වඩේ...
  ගැරඬි වඩේ...
   

  EK KILLER

  Well-known member
 • Apr 2, 2013
  13,010
  1
  1,908
  113
  Underworld
  වැඩිම රේප් ලබාදෙන කන්ඩායම සදහා ලකුණු දහයක වටිනාකමක් සහිත මනාපය ලබාදෙනු ලැබේ......දැන්ම රේප් ලබා දී මනාපය ලබා ගන්න  මම ඉන්නේ rumesh jaya කණ්ඩායමේ අය මට රේප් දීලා නැනේ ithika ගේ අය විතරයි රේප් දෙන්නේ මට :shocked::shocked::shocked::confused:

  :yes::yes::yes::yes: අන්නේකයි කියන්නේ... ඉතික කිව්වොත් කිව්වා...... කඹේ පටන්ගන්න කලින් රෙප් දෙන්න පටන්ගත්තේ ඉතිකගෙන් :cool::cool::cool:
   

  inspiron

  Well-known member
 • May 27, 2014
  24,084
  16,393
  113
  Nowhere
  වැඩිම රේප් ලබාදෙන කන්ඩායම සදහා ලකුණු දහයක වටිනාකමක් සහිත මනාපය ලබාදෙනු ලැබේ......
   

  hi.dushan

  Well-known member
 • Jun 29, 2009
  5,082
  5,866
  113
  වැඩිම රේප් ලබාදෙන කන්ඩායම සදහා ලකුණු දහයක වටිනාකමක් සහිත මාගේ මනාපය ලබාදෙනු ලැබේ......
   
  • Like
  Reactions: Frosty

  sadamol buwa

  Well-known member
 • Mar 10, 2016
  18,966
  1,732
  113
  නෙතූෂි අක්කි ගාව

  වඩේ... වඩේ... වඩේ... වඩේ... වඩේ... වඩේ... වඩේ... වඩේ... වඩේ...
  ගැරඬි වඩේ...

  ලේ ජංගිගේ වඩේ ගන්න එපා.... ඔවා මැස්සෝ වහන ජරා ඒවා....
  එන්න කාලායන්න චූයින් ගම් එකක්.... බෝල කඩල එකක්...
  ලොසින්ජරයක්..... රුපියල් 50ට පහේ ටොපි ටොපි ටොපී......

  මේවා ශරිජිනල් ඒවා....
   

  Lejayange

  Well-known member
 • Mar 23, 2015
  17,754
  3,542
  113
  loudspeaker-33944__340.png


  Durotan මහතානනි හැකි ඉක්මණින් මා හට පෙනී සිටින්න....
   

  EK KILLER

  Well-known member
 • Apr 2, 2013
  13,010
  1
  1,908
  113
  Underworld
  ලේ ජංගිගේ වඩේ ගන්න එපා.... ඔවා මැස්සෝ වහන ජරා ඒවා....
  එන්න කාලායන්න චූයින් ගම් එකක්.... බෝල කඩල එකක්...
  ලොසින්ජරයක්..... රුපියල් 50ට පහේ ටොපි ටොපි ටොපී......

  මේවා ශරිජිනල් ඒවා....

  ලිතයි පොතයි දෙකම විස්සාආආආආආආආආආආආආයි................
   
  Status
  Not open for further replies.