කඹය 2019 - තරගය

කඹය 2019 - තරගය


 • Total voters
  1,275
 • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

Oli_Vili

Well-known member
 • Jun 11, 2017
  5,362
  6,267
  113
  වැඩිම රේප් ලබාදෙන කන්ඩායම සදහා ලකුණු දහයක වටිනාකමක් සහිත මනාපය ලබාදෙනු ලැබේ......දැන්ම රේප් ලබා දී මනාපය ලබා ගන්න


  RKKYk7Y.png
  d1fj1sq.png


  967425.gif

  මස් කනවද... මාළු කනවද....
  මස් කනවද... මාළු කනවද....
  මස් කනවද... මාළු කනවද....
   

  sadamol buwa

  Well-known member
 • Mar 10, 2016
  18,966
  1,732
  113
  නෙතූෂි අක්කි ගාව
  මේ වන විට මට ලැබී ඇති රෙප් ප්‍රතිඵල....
  ඉතික මිත්ක පිල....... 55+
  රමේශ් පිල.....9+


  තවතවත් රේප් කර මාගේ මනාපය දිනා ගන්න....
  ස්තූතියි....
   
  • Like
  Reactions: jsandun

  hichchiputha

  Well-known member
 • Jan 3, 2018
  36,451
  31,385
  113
  වොන්ඩර් ලැන්ඩ්
  මේ වන විට මට ලැබී ඇති රෙප් ප්‍රතිඵල....
  ඉතික මිත්ක පිල....... 55+
  රමේශ් පිල.....9+


  තවතවත් රේප් කර මාගේ මනාපය දිනා ගන්න....
  ස්තූතියි....

  ado pau ban uba tamay buwa
   

  KasunKDP

  Well-known member
 • Oct 29, 2013
  35,872
  1,602
  113
  hell
  මේ වන විට මට ලැබී ඇති රෙප් ප්‍රතිඵල....
  ඉතික මිත්ක පිල....... 20+
  රමේශ් පිල.....15+


  තවතවත් රේප් කර මගේ වටිනා චන්ද කිහිපය ලබාගන්න...
   

  Sara531

  Member
  Jan 18, 2016
  26,790
  2,076
  0
  තරු අතරේ
  කට්ටියම ඉක්මනට ඇවිල්ලා රේප් කරන්න... මම අද විතරයි ඉන්නේ.... වැඩියෙන්ම රේප් කරන පිලට මගේ මනාප 6ම දෙනවා....

  කඹ ඉතිහාසයේ සුප්‍රසිද්ධ ම බොරුව..........:rofl::rofl::rofl::rofl:
   

  sadamol buwa

  Well-known member
 • Mar 10, 2016
  18,966
  1,732
  113
  නෙතූෂි අක්කි ගාව
  මේ වන විට මට ලැබී ඇති රෙප් ප්‍රතිඵල....
  ඉතික මිත්ක පිල....... 20+
  රමේශ් පිල.....15+


  තවතවත් රේප් කර මගේ වටිනා චන්ද කිහිපය ලබාගන්න...

  අඩෝ බොරු දාන්න එපා බං......:lol:
   
  Status
  Not open for further replies.