කඹය 2019 - තරගය

කඹය 2019 - තරගය


 • Total voters
  1,275
 • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

Durotan

Well-known member
 • Feb 7, 2018
  2,914
  865
  113
  Azeroth,Alterac Valley
  ...............................................................................................
  දැනට ඉතික තමයි....

  RKKYk7Y.png

  RKKYk7Y.png


  Rep 13++++ දුන්නා​
  .
   

  Rummy678

  Well-known member
 • Nov 15, 2015
  8,425
  3,071
  113
  Passara
  Do not waste your vote....vote to Ithika.....realisable friend....who counts more than 55 ,++++ Reputation points
   

  sadamol buwa

  Well-known member
 • Mar 10, 2016
  18,967
  1,734
  113
  නෙතූෂි අක්කි ගාව
  කඹ ඉතිහාසයේ සුප්‍රසිද්ධ ම බොරුව..........:rofl::rofl::rofl::rofl:
  වීක් එන්ඩ් එකේ මම නෑ... සඳූදා වැඩට එද්දී ලංකාවේ වෙලාවෙන් 7 පහු වෙලා.... ඒකයි මම තරගෙට ආවේ නැත්තෙත්....
  නැත්නම් කඹ අදින හැටි කට්ටියට පෙන්නනවා....:lol:
   

  Lejayange

  Well-known member
 • Mar 23, 2015
  18,087
  4,226
  113
  RKKYk7Y.png
  d1fj1sq.png


  967425.gif

  මස් කනවද... මාළු කනවද....
  මස් කනවද... මාළු කනවද....
  මස් කනවද... මාළු කනවද....

  මෙහෙමයි අපට සලකල තියෙන්නෙ..
  Ramesh Jaya - 0
  Ithika Mithika - 63
   
  • Like
  Reactions: Durotan

  Sara531

  Member
  Jan 18, 2016
  26,790
  2,076
  0
  තරු අතරේ
  වීක් එන්ඩ් එකේ මම නෑ... සඳූදා වැඩට එද්දී ලංකාවේ වෙලාවෙන් 7 පහු වෙලා.... ඒකයි මම තරගෙට ආවේ නැත්තෙත්....
  නැත්නම් කඹ අදින හැටි කට්ටියට පෙන්නනවා....:lol:

  අපො මම නොදන්නවා යැ ඔයා කවුද කියලා..වනසලා තියලා පස්සෙ අහයි මම මොනාද කලෙ කියලා...
   

  jsandun

  Well-known member
 • May 27, 2010
  6,707
  1,838
  113
  ශ්‍රී ලංකාව
  RKKYk7Y.png
  d1fj1sq.png


  967425.gif

  මස් කනවද... මාළු කනවද....
  මස් කනවද... මාළු කනවද....
  මස් කනවද... මාළු කනවද....

  මෙහෙමයි අපට සලකල තියෙන්නෙ..
  Ramesh Jaya - 0
  Ithika Mithika - 63

  පේනවනේ තත්ත්වය :love::P
   

  sadamol buwa

  Well-known member
 • Mar 10, 2016
  18,967
  1,734
  113
  නෙතූෂි අක්කි ගාව
  RKKYk7Y.png
  d1fj1sq.png


  967425.gif

  මස් කනවද... මාළු කනවද....
  මස් කනවද... මාළු කනවද....
  මස් කනවද... මාළු කනවද....

  මෙහෙමයි අපට සලකල තියෙන්නෙ..
  Ramesh Jaya - 0
  Ithika Mithika - 63

  :sorry::sorry:
  දැන් කට්ටිය පෝලිමට දානවා....
   

  Durotan

  Well-known member
 • Feb 7, 2018
  2,914
  865
  113
  Azeroth,Alterac Valley
  RKKYk7Y.png
  d1fj1sq.png


  967425.gif

  මස් කනවද... මාළු කනවද....
  මස් කනවද... මාළු කනවද....
  මස් කනවද... මාළු කනවද....

  මෙහෙමයි අපට සලකල තියෙන්නෙ..
  Ramesh Jaya - 0
  Ithika Mithika - 63

  RKKYk7Y.png


  Rep 13+++++++​
  .
   
  • Like
  Reactions: nikdw
  Status
  Not open for further replies.